logo andersenV pátek 23. března v 18 hodin se všechny tři pobočky naší základní školy začaly plnit dětmi prvních až pátých tříd, které chtěly strávit zajímavý a dobrodružný večer v přítomnosti knížek. A letos se jich sešlo na Noci s Andersenem opravdu hodně, a to rovných 150. To svědčí o rostoucí popularitě této akce, kterou připravuje naše základní škola ve spolupráci s knihovnou a obecním úřadem. Natěšené děti si vybalily své karimatky, spacáky a  polštářky a už se nemohly dočkat, až začne připravený program. Ten letošní se nesl v duchu Rychlých šípů a Pejska a kočičky. V každé budově se činnosti lišily, ale zábava byla všude dlouho do noci. Děti četly, plnily nejrůznější úkoly a kvízy, soutěžily, malovaly, vařily a pekly. V Petrovicích a Marklovicích je také navštívilo divadlo Kolovrat s pohádkou „Jak  šlo šídlo na vandr“. S mírným strachem ve tvářích ale s obrovským odhodláním se posléze vydaly na stezku odvahy. Během večera jako každým rokem i letos navštívil všechna pracoviště spolu s paní knihovnicí Evou Podstawkovou i starosta obce Marian Lebiedzik, který přečetl pohádku, popovídal či zapojil se s dětmi  do soutěží a předal jim na památku příjemně stráveného večera knížky. (videoreportáž, fotogalerie)

logo hasici soutezV sobotu 24. března 2018 uspořádal okrsek Karviná už 5. ročník  halové soutěže v požárním sportu mládeže. Soutěže se zúčastnili jak mladší, tak starší žáci. Soutěžilo se ve dvou disciplinách, a to uzlová štafeta a štafeta požárních dvojic. Soutěže se zúčastnilo 19 družstev včetně jednoho polského družstva -  OSP Laziska. V kategorii mladších žáků svedlo mezi sebou boje 7 družstev a v kategorii žáků starších 12 družstev.  Z vítězství mezi mladšími žáky se radovalo družstvo SDH Těrlicko-Hradiště, na druhém místě se umístilo družstvo SDH Závada a na třetím místě skončili mladí hasiči SDH Havířov-město.  V kategorii starších žáků  zvítězilo družstvo SDH Havířov-město před druhým SDH Dolní Lutyně-střed a třetím SDH Karviná-Hranice. Podle pravidel soutěže o Putovní poháry družstvo, které zvítězí 3 krát za sebou, získává pohár do trvalého držení. Tím se stalo v kategorii st. žáků SDH Havířov-město.  Soutěže se  zúčastnili i hosté, a to starosta obce Petrovice u Karviné Marian Lebiedzik a starosta OSH Karviná Tomáš Stefan, kteří úspěšným družstvům předali ceny v podobě pohárů, medailí a dalších věcných cen. (videoreportáž, fotogalerie)

Logo markl karnevalI přes mrazivé zimní počasí se v neděli 18. 3. sešly děti ze ZŠ i MŠ v Dolních Marklovicích se svými rodiči a přáteli v RC Karviná. Konal se tam každoroční Karnevalový rej masek.

Školkáčci potěšili všechny svými tanečními čísly od Berušek až po Pomádu. Školáci zase roztančili sál v rytmu Karla Gotta a jeho Lady Karneval. Nechybělo ani vystoupení Inušky Galiové, která předvedla disco dance. Všechny přítomné také pobavilo tradiční karnevalové překvapení, kdy paní učitelky z MŠ vpluly do tanečního sálu. Tentokrát jako pět ježibab na koštěti.Vystoupila také parta Kovbojů, kteří nám chytali děti do lasa. K našemu údivu se to dětem velmi líbilo a v řadě stáli opakovaně. Tancovalo se, zpívalo, soutěžilo a bylo hodně veselo.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za pomoc při organizaci této akce.

Ať žije KARNEVAL! (videoreportáž, fotogalerie)

logo web jarmarkJarně vyzdobená budova školy přivítala ve dnech 16. a 17. března 2018 všechny návštěvníky a příznivce tvoření na Řemeslném jarmarku. V šesti dílnách umístěných ve třídách přízemí školy a ve školní družině si mohli zájemci vyrobit různé velikonoční a jarní dekorace – z keramiky, papíru, filcu, květináčků, zažehlovacích korálků nebo přírodních materiálů. Děti vytvořily v zájmových kroužcích, v hodinách výtvarné výchovy, v družinách i v mateřských školkách pod vedením paní učitelek a vychovatelek mnoho krásných výrobků, které si mohli návštěvníci jarmarku prohlédnout a zakoupit na prodejní výstavě. Věříme, že toto setkání zpříjemnilo našim příznivcům předjarní čas a děkujeme všem, kteří svou tvořivou prací přispěli k uskutečnění této akce. (videoreportáž, fotogalerie)

logo cyklosteskaMonitorovacím výborem operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 na svém zasedání ve čtvrtek 15. března 2018 rozhodnul o poskytnutí dotace na výstavbu II. etapy Železné cyklotrasy, kterou společně realizuje naše obec společně se statutárním městem Karviná, Gminou Godów, Gminou Zebrzydowice a Miastem Jastrzębie – Zdrój. První etapa projektu probíhá na obou stranách hranice od minulého roku. Zatímco na území Petrovic u Karviné byla již v minulém vytvořena nová cyklotrasa vedoucí od hraničního přechodu Závada – Gołkowice směrem na Olšiny, na polské straně bude stavba dokončena v roce letošním. Následovat bude právě schválena etapa druhá, a to v rámci společného projektu „Na kole po železné cyklotrase“. V rámci v ní vzniknou na území naší obce další dva kilometry nové cyklostezky, která bude navazovat na etapu první a povede ze Závady-Gory po cestě mezi poli až ke komunikaci vedoucí od učiliště Dakol směrem k Dvoru Olšiny. Součástí obou projektů jsou i informační tabule, webové a mobilní aplikace či geocaching. Náklady na realizaci tohoto projektu na území naší obce se předpokládají ve výši 4,6 milionu korun s tím, že spolufinancování z fondů Evropské unie a státního rozpočtu bude ve výši téměř 4,2 milionu korun.

logo EU projekt

oprava kanalizaceNaše obec společně se sousedními polskými obcemi zrealizovala již celou řadu společných projektů v oblasti vzdělávání, kultury, sportu či bezpečnosti, které několika desítkami milionů korun podpořila Evropská unie. Aktivit v rámci těchto projektů se účastnily stovky žáků našich základních škol, hasičů, členů různých sportovních i zájmových organizací, seniorů a samozřejmě široká veřejnost po obou stranách hranice. Nyní naše obec s Gminou Zebrzydowice rozšířily spolupráci i do oblasti provozování kanalizací s cílem zkvalitnit a zefektivnit služby v této oblasti. Vytvořený svým způsobem ojedinělý společný projekt „Border usługi – Příhraniční služby“ zaujal i hodnotitele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszynski, operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a ti jej doporučili ke spolufinancování evropskými penězi. V rámci projektu bude mimo jiné pořízena technika, kterou v současnosti obě obce postrádají a jsou nuceny si určité služby pro zajištění bezproblémového fungování kanalizací kupovat. Jedná se především o služby týkající se čištění kanalizací či potřebného kamerového monitoringu v případě určitých poruch na kanalizačním řádu. Z projektu tak bude pořízen na naší straně systém (kamery včetně příslušenství) pro monitorování kanálů a čerpadlo s nádrží pro odčerpání nečistot, na straně polské potom vozidlo s vestavěným hydraulickým vybavením pro odstraňování nečistot. Zařízení budou následně využívána na území obou obcí. Náklady na realizaci projektu v naší obci představují částku 20 tisíc eur, přičemž 85 % bude uhrazeno ze zdrojů Evropské unie.

LOGO EU

logo čez alejPo finančních příspěvcích, kterými Nadace ČEZ v minulosti podpořila v naší obci například výstavbu oranžového přechodu v blízkosti petrovické základní a mateřské školy, realizaci tradiční předvánoční akce Rozsvícení vánočního stromu, doplnění hracích prvků na dětských hřištích v areálech našich mateřských škol v Petrovicích a letos v Marklovicích, schválila  Správní rada Nadace na svém únorovém zasedání poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Petrovice - Alej u nádraží“ v grantovém řízení Stromy dotaci ve výši 150 000 Kč. Konkrétně se jedná o výsadbu 21 líp stříbrných okolo cesty vedoucí od komunikace II/475 („Tyčonka“) – železničního přejezdu v Dolních Marklovicích směrem k vlakovému nádraží. Celkové náklady první etapy výsadby stromů v této lokalitě dosáhnou výše 160 tisíc Kč, obecní rozpočet se tak bude podílet částkou 10 tisíc Kč. Tato investice přispěje nejen ke zlepšení estetického vzhledu obce, ale snad i k dalšímu zkvalitnění životního prostředí.

logo nadace čez

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano. - 40.3%
Pouze v některých částech. - 45.8%
Ne. - 11.1%

Celkový počet hlasů: 72

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

duben 2018 - říjen 2018

Út  9:00-12:00 12:30-17:00 
9:00-12:00 12:30-17:00
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili