logo web jarmarkJarně vyzdobená budova školy přivítala ve dnech 16. a 17. března 2018 všechny návštěvníky a příznivce tvoření na Řemeslném jarmarku. V šesti dílnách umístěných ve třídách přízemí školy a ve školní družině si mohli zájemci vyrobit různé velikonoční a jarní dekorace – z keramiky, papíru, filcu, květináčků, zažehlovacích korálků nebo přírodních materiálů. Děti vytvořily v zájmových kroužcích, v hodinách výtvarné výchovy, v družinách i v mateřských školkách pod vedením paní učitelek a vychovatelek mnoho krásných výrobků, které si mohli návštěvníci jarmarku prohlédnout a zakoupit na prodejní výstavě. Věříme, že toto setkání zpříjemnilo našim příznivcům předjarní čas a děkujeme všem, kteří svou tvořivou prací přispěli k uskutečnění této akce. (videoreportáž, fotogalerie)

logo cyklosteskaMonitorovacím výborem operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 na svém zasedání ve čtvrtek 15. března 2018 rozhodnul o poskytnutí dotace na výstavbu II. etapy Železné cyklotrasy, kterou společně realizuje naše obec společně se statutárním městem Karviná, Gminou Godów, Gminou Zebrzydowice a Miastem Jastrzębie – Zdrój. První etapa projektu probíhá na obou stranách hranice od minulého roku. Zatímco na území Petrovic u Karviné byla již v minulém vytvořena nová cyklotrasa vedoucí od hraničního přechodu Závada – Gołkowice směrem na Olšiny, na polské straně bude stavba dokončena v roce letošním. Následovat bude právě schválena etapa druhá, a to v rámci společného projektu „Na kole po železné cyklotrase“. V rámci v ní vzniknou na území naší obce další dva kilometry nové cyklostezky, která bude navazovat na etapu první a povede ze Závady-Gory po cestě mezi poli až ke komunikaci vedoucí od učiliště Dakol směrem k Dvoru Olšiny. Součástí obou projektů jsou i informační tabule, webové a mobilní aplikace či geocaching. Náklady na realizaci tohoto projektu na území naší obce se předpokládají ve výši 4,6 milionu korun s tím, že spolufinancování z fondů Evropské unie a státního rozpočtu bude ve výši téměř 4,2 milionu korun.

logo EU projekt

oprava kanalizaceNaše obec společně se sousedními polskými obcemi zrealizovala již celou řadu společných projektů v oblasti vzdělávání, kultury, sportu či bezpečnosti, které několika desítkami milionů korun podpořila Evropská unie. Aktivit v rámci těchto projektů se účastnily stovky žáků našich základních škol, hasičů, členů různých sportovních i zájmových organizací, seniorů a samozřejmě široká veřejnost po obou stranách hranice. Nyní naše obec s Gminou Zebrzydowice rozšířily spolupráci i do oblasti provozování kanalizací s cílem zkvalitnit a zefektivnit služby v této oblasti. Vytvořený svým způsobem ojedinělý společný projekt „Border usługi – Příhraniční služby“ zaujal i hodnotitele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszynski, operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a ti jej doporučili ke spolufinancování evropskými penězi. V rámci projektu bude mimo jiné pořízena technika, kterou v současnosti obě obce postrádají a jsou nuceny si určité služby pro zajištění bezproblémového fungování kanalizací kupovat. Jedná se především o služby týkající se čištění kanalizací či potřebného kamerového monitoringu v případě určitých poruch na kanalizačním řádu. Z projektu tak bude pořízen na naší straně systém (kamery včetně příslušenství) pro monitorování kanálů a čerpadlo s nádrží pro odčerpání nečistot, na straně polské potom vozidlo s vestavěným hydraulickým vybavením pro odstraňování nečistot. Zařízení budou následně využívána na území obou obcí. Náklady na realizaci projektu v naší obci představují částku 20 tisíc eur, přičemž 85 % bude uhrazeno ze zdrojů Evropské unie.

LOGO EU

logo čez alejPo finančních příspěvcích, kterými Nadace ČEZ v minulosti podpořila v naší obci například výstavbu oranžového přechodu v blízkosti petrovické základní a mateřské školy, realizaci tradiční předvánoční akce Rozsvícení vánočního stromu, doplnění hracích prvků na dětských hřištích v areálech našich mateřských škol v Petrovicích a letos v Marklovicích, schválila  Správní rada Nadace na svém únorovém zasedání poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Petrovice - Alej u nádraží“ v grantovém řízení Stromy dotaci ve výši 150 000 Kč. Konkrétně se jedná o výsadbu 21 líp stříbrných okolo cesty vedoucí od komunikace II/475 („Tyčonka“) – železničního přejezdu v Dolních Marklovicích směrem k vlakovému nádraží. Celkové náklady první etapy výsadby stromů v této lokalitě dosáhnou výše 160 tisíc Kč, obecní rozpočet se tak bude podílet částkou 10 tisíc Kč. Tato investice přispěje nejen ke zlepšení estetického vzhledu obce, ale snad i k dalšímu zkvalitnění životního prostředí.

logo nadace čez

logo lyžákV týdnu od 26. února do 2. března 2018 si 40 žáků čtvrtých a pátých tříd petrovické základní školy i přes hodně mrazivé počasí užívalo lyžování na sjezdovce v Řece. Byli tak prvními dětmi, které za finanční podpory obce každodenně vyjížděly za sportem a snad i čistějším vzduchem na hory. Vedle již několik let obcí finančně podporovaných ozdravných pobytů v Chorvatsku pro starší děti, je to další z aktivit, která má za cíl nabídnout možnost dětem strávit aktivně čas na čerstvém vzduchu. Jak dokládá následující reportáž, dětem se lyžování líbilo a na závěr celého kurzu také uspěli při soutěžích a závodech se školáky ze Stonavy. (videoreportáž, fotogalerie)

Počtem spáchaných trestných činů v minulém roce se naše obec řadí k nejbezpečnějším místům nejen v karvinském okrese, ale celém kraji, a to i přesto, že oproti roku 2016 se uvedený počet mírně zvýšil, a to o 7 trestných činů. Nejvíce trestných činů bylo spácháno na území Petrovic - 48 případů, následují Dolní Marklovice (12 případů), Závada (3 případy) a s nejmenším počtem Prstná, kde došlo pouze k jednomu vloupání do rodinného domku. Z hlediska charakteru trestné činnosti je potěšitelné, že na území Petrovic u Karviné nedošlo k těm nejzávažnějším činům, jako jsou vraždy, loupeže či znásilnění. Nejčastějším trestným činem potom byly potom krádeže různých věcí (12 případů), kradlo se také v obchodech, hospodách, firmách a skladech (8 případů) a dále byly vykrádány rodinné domy, chatky, kůlny či zahrádky (7 případů). Počet trestných činů spáchaných na území obce se už třetím rokem pohybuje okolo šedesáti, což je výrazné zlepšení oproti rokům 2012, 2013 a 2014, kdy se počet trestných činů vyhoupl až ke stovce za rok. Hlavní příčinou zlepšení situace v posledních letech je především ukončení činnosti ubytovacích zařízení na hraničním přechodu v Dolních Marklovicích a v centru obce v objektu Restaurace U Krutkého, jakož i dobrá spolupráce obce s Policií ČR. Pro lepší srovnání lze uvést, že zatímco v Petrovicích u Karviné připadá v průměru na každých 100 obyvatel 1,2 trestného činu, v sousední Karviné to je 2,73 trestného činu na 100 obyvatel. V celém okrese Karviné potom bylo na každých 100 obyvatel spácháno v průměru 2,13 trestného činu a v Moravskoslezském kraji 2,05 trestných činů na 100 obyvatel. Také objasněnost trestných činů ve výši 53,2 % v naší obci převyšuje objasněnost v celém Moravskoslezském kraji (50,2 %)

I přes příznivé údaje o stavu bezpečnosti v naší obci, žádáme občany, aby nepodceňovali ochranu svého zdraví či majetku a nechovali se lhostejně k dění v obci nebo okolí svých domovů. Pokud shledáte cokoli podezřelého na dění ve svém okolí či pohybu a konání neznámých osob, kontaktujte co možná nejrychleji Policii ČR  (tel. 112 nebo 158).

logo florbalV sobotu 3. března slavili petrovičtí florbalisté historický úspěch. Poté co se v minulém roce radovali z postupu do druhé nejvyšší celostátní florbalové soutěže, završili své dosavadní působení naši florbalisté v této soutěži v sobotu dalším úspěchem. Po těžkém boji porazili tým Chomutova 7:4 a tím nejen uhájili jakožto nováček soutěže své prvoligové působení i pro příští sezónu, ale zároveň postoupili do čtvrtfinále ligy. Zde se potkají s vítězem základní části Florbal PEGRES Havířov, a to již v pátek 9. března od 18,00 hodin a v neděli 11. března od 19,00 hodin na hřišti soupeře. Další víkend se potom odehrají zápasy na domácí půdě (sobota 17. března od 17,00 hodin, v případě čtvrtého zápasu potom i v neděli 18. března od 18,00 hodin v tělocvičně u ZŠ v Petrovicích). (videoreportáž, fotogalerie)

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

duben 2018 - říjen 2018

Út  9:00-12:00 12:30-17:00 
9:00-12:00 12:30-17:00
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili