logo makl zpivaniV letošním předvánočním čase si společně zazpívaly také všechny děti z marklovické školy. Vystoupení proběhlo  v dřevěném kostele Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích . Děti 1. stupně ZŠ  zazpívaly pásmo koled a vánočních písní a provedly nás celým adventním časem až do Vánoc. Atmosféra v kostele, který byl krásně vyzdoben, byla úžasná. Děkujeme všem a přejeme krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a lásky v novém roce 2018. (videoreportáž, fotogalerie)

Celý záznam koncertu je zde.

logo vanocni zpivaniV závěru letošního roku jsme se  v předvánočním čase sešli v nádherném prostředí kostela sv. Martina v Petrovicích u Karviné, abychom si poslechli vánoční koledy a písně v podání žáků I. a II. stupně ZŠ Petrovice. Program vánočního koncertu zahájili hosté z Polska, zespółSeptyma. Následovalo vystoupení našich žáků. Zazněly klasické české koledy a písně v jazyce anglickém a ruském. Zpívání bylo obohaceno doprovodem na hudební nástroje – varhany, kytary a saxofon. Snaha všech žáků byla odměněna velkým potleskem ve stoje a řadou pochval od hostů. Věříme, že jsme přispěli k vytvoření příjemné vánoční nálady. Děkujeme farnosti a panu zvukaři za spolupráci. Všem přejeme krásné Vánoce. (videoreportáž, fotogalerie)

Celé vystoupení petrovických dětí zde.
Celé vystoupení zespołu Septyma zde.

logo sidlo kolovratK předvánočnímu období v naší obci již několik let neodmyslitelně patří pohádkové představení ochotnického divadelního spolku Kolovrat. V letošním roce divadelníci bavili nejen petrovické děti a dospělé nově nastudovanou pohádkou karvinského autora Stanislava Filipa „Jak šlo šídlo na vandr“. V neděli 17. prosince 2017 tak šídlo spolu se svými zvířecími kamarády vandrovalo Hotelovým domem v Dolních Marklovicích a bavilo více než stovku přítomných dětí i dospělých. Na závěr představení nemohla chybět společná písnička, focení herců s malými diváky či dárečky, které si členové Kolovratu připravili pro své věrné dětské diváky. Proto není divu, že odměnou za jejich snahu jim byl nejen potlesk, ale i rozzářené oči malých diváků. (videoreportáž, fotogalerie)

zast 2017V pondělí 11. prosince 2017 se sešli zastupitelé k poslednímu zasedání v tomto roce. Nejdůležitějším bodem, který byl na programu jednání zastupitelstva, bylo schvalování obecního rozpočtu na rok 2018. Stejně jako v minulých letech i pro příští rok byl schválen rozpočet deficitní, kdy výše příjmů je plánována na 87 911 313 Kč, přičemž předpokládané výdaje dosahují výše 145 590 313 Kč. Rozpočet také v sobě zahrnuje splátky rekonstrukce veřejného osvětlení a poskytnutého úvěru na výstavbu kanalizace v celkové výši 2,321 milionu Kč. Plánovaný deficit bude plně pokryt úsporami obce z minulých let, které k dnešnímu dni činí 65 578 598 Kč, což znamená, že nedojde k zadlužení obce.

I v tomto roce tvoří podstatnou část plánovaných výdajů ty, které jsou určeny na investice do dalšího zvelebení naší obce. Konkrétně se jedná až o 88 milionů korun. Mezi největší investiční akce bude patřit dokončení Kulturního domu, rekonstrukce bývalých stavebnin Salmonie do podoby polytechnického centra určeného pro účely výuky základní školy či výstavba chodníku v části Závada od křižovatky k hraničnímu přechodu Závada-Gołkowice směrem ke kapli. U všech těchto akcí bylo žádáno o spolufinancování prostředky z Evropské unie, velká část vynaložených finančních prostředků by se tak měla v příštích letech do obecního rozpočtu vrátit. (videoreportáž)

Rozpočtové příjmy naleznete zde.

Rozpočtové výdaje naleznete zde.

logo cukrovi 2017V sobotu 9. prosince 2017 zavládla v společenském sále tělocvičny u základní školy v Petrovicích vánoční atmosféra a zavonělo cukroví. Konala se zde totiž výstava vánočního cukroví, kterou uspořádala petrovická Základní organizace Českého svazu žen. A jako už tradičně u akcí pořádaných místními ženami ani tentokrát nezůstalo pouze při ochutnávání různých dobrot z jejich dílny, ale návštěvníci výstavy měli možnost zhlédnout i zajímavý kulturní program. V rámci něho vystoupilo taneční uskupení Zoufalé manželky a folklórní soubor Petrovická beseda. Celá akce se nesla již ve znamení sváteční nálady a předznamenala tak příchod těch nejkrásnějších svátků v roce. (videoreportáž, fotogalerie)

phoca thumb l 890 0411 01.00 02 15 16.still004V minulých letech byla zahájena soustavná oprava místních komunikací na území naší obce. V první fázi dostaly nový živičný povrch cesty, které byly dotčeny stavbou kanalizace především v oblasti Dolních Marklovic a Petrovic. V tomto roce potom proběhla oprava dalších komunikací, které byly zahrnuty do plánu oprav obecních komunikací schváleném v zastupitelstvu v roce 2016. Doposud tak bylo na území naší obce vyspraveno cca 12 km komunikací. V příštím roce by k nim mohlo přibýt až 4 km dalších cest, které vyžadují opravu, s celkovými náklady 5,5 milionů korun. Mezi nejdůležitější komunikace, u nichž se předpokládá oprava, patří cesta přes Pustky od mostu přes Petrůvku směrem na motokros až po křižovatku u rodinného domu čp. 100, cesta v Závadě zvaná Mlýnská od čp. 7 po čp. 169, okružní komunikace v okolí Zámečku od čp. 120, okolo čp. 134 po čp. 131 či cesta v Prstné od restaurace Na Růžku až po křižovatku s cestou k rodinnému domu čp. 14.

Už 75 vlastníků nemovitostí na území Petrovic u Karviné požádalo o tzv. „Kotlíkovou dotaci“, která podporuje výměnu starých kotlů na tuhá paliva novým ekologickým kotlem. Zatímco v prvním kole požádalo o dotaci 23 obyvatel, ve druhém právě probíhajícím kole je to již 52 žadatelů. Přitom uvedená výzva končí až 31. prosince 2018, případně vyčerpáním schválené alokace. Již v dubnu tohoto roku zastupitelstvo rozhodlo, že každému ze žadatelů přispěje na pořízení nového kotle částkou 10 000 Kč. Toto rozhodnutí podpořilo i prosincové zastupitelstvo, které reflektovalo velký zájem ze strany obyvatel Petrovic o ekologické vytápění a schválilo pro příští rok v rozpočtu částku 500 tisíc korun na podporu kotlíkových dotací. Obecní část dotace žadatel automatický obdrží v rámci celkové dotace, kterou vyplácí Moravskoslezský kraj. Podrobnější podmínky kotlíkových dotací můžete nalézt zde.

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Velmi, byl (-a) jsem nadšený (-á) - 38.2%
Bylo to pěkné - 38.2%
Celkem to ušlo - 5.9%
Nemám rád (-a) takové akce - 11.8%
Nelíbilo se mi to - 5.9%

Celkový počet hlasů: 34

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

listopad 2017 - březen 2018

Út  7:30-12:00 12:30-15:30 
7:30-12:00 12:30-15:30
So  7:30-12:00 12:30-15:30
   
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili