logo DSCN1430aWe wtorek 20.2.2018 r. w odremontowanej niedawno świetlicy PZKO w Marklowicach Dolnych odbyło się spotkanie Klubu Propozycji Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach. Prelekcję wygłosił Kazimierz Faja, członek MK PZKO oraz członek 7-osobowego Zarządu Gminy i 21-osobowej Rady Gminy w Piotrowicach koło Karwiny.

Prelegent skupił się na ubiegłorocznych i bieżących inicjatywach Gminy, takich jak inwestycje do Gminnego Centrum Kultury, które powstaje w miejsce byłej gospody Krutki, i które zostanie otwarte w czerwcu bieżącego roku. Kazimierz Faja mówił również o współpracy z Godowem, o budowie ścieżek rowerowych w ramach programu „Żelazny Szlak Godów – Piotrowice koło Karwiny – Zebrzydowice”, naprawie dróg, budowie chodników. Poinformował, że w nowym Centrum Kultury siedzibę znajdzie stowarzyszenie skupiające miłośników tańca towarzyskiego oraz o tym, że mieszkańcy Gminy, po podpisaniu umowy z Zebrzydowicami, mogą uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych na basenie, w sali gimnastycznej, bądź w warsztatach rękodzielniczych. Transport na te imprezy dofinansowywany jest z funduszy europejskich.

Na zakończenie spotkania przewodniczący Klubu Propozycji Miejscowego Koła PZKO Tadeusz Toman poinformował zebranych, że następne spotkanie, zaplanowane na wtorek 17.4.2018 r., odbędzie się już w odremontowanym Domu PZKO w Piotrowicach. Tematem spotkania będzie działalność Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej.

logo badBadminton patří na karvinsku k nejoblíbenějším rekreačním sportům. To se odrazilo i do počtu účastníků, kteří se přihlásili na letošní ročník badmintonového turnaje „O pohár starosty obce“, který pořádá obec Petrovice u Karviné. Už pátého ročníku, který se konal v sobotu 17. února v tělocvičně u petrovické základní školy, se zúčastnilo 30 párů, které se utkaly ve třech kategoriích – čtyřhra muži, čtyhra ženy a smíšená čtyřhra. Tradičně největší počet párů byl v mužské kategorii, a to 16 párů, nejméně párů potom soutěžilo mezi ženami, kde se sešlo 6 párů. Už v minulém roce se stal tento turnaj mezinárodním, když se ho v rámci společného projektu „Společnou spolupráci k lepšímu porozumění“ realizovaného naší obcí a Gminou Godów, účastnili i badmintonisté ze sousedního Polska. Účastníci ze zahraničí nechyběli ani letos a na rozdíl od roku 2017 slavili úspěch v podobě prvního místa v nejobsazenější mužské kategorii. Celý turnaj se nesl ve znamení celé řady kvalitních sportovních výkonů, zajímavých zápasů a dobré nálady všech účastníků, ať již se aktivně zapojili do hry či jen sportovnímu klání přihlíželi a fandili svým favoritům. Na závěr obdržely nejúspěšnější páry ze všech kategorií z rukou starosty obce Mariana Lebiedzika ceny v podobě pohárů, diplomů a dalších pozorností věnovaných sponzory. Každý z účastníků také již tradičně obdržel na památku tričko s logem turnaje a další drobnosti, které jim budou připomínat letošní ročník badmintonového turnaje. (videoreportáž, fotogalerie)

Výsledky turnaje:

                      čtyřhra muži

1.     Adam Gajda – Szymon Piątek  (PL)

2.     Marián Czepiec – Roman Lukosz   SPOLEČNÉ FOTO

3.     Tomáš Gottwald – Rostislav Kniezek

                      čtyřhra ženy

1.     Romana Dvořáková – Monika Trojáčková

2.     Lucie Vaňková – Eva Jopková     SPOLEČNÉ FOTO

3.     Žaneta Weberová – Markéta Weberová

                      smíšená čtyřhra

1.     Andrea Vlosinská – Jiří Vlosinský

2.     Marcela Šubertová – Martin Krejčí    SPOLEČNÉ FOTO

3.     Michaela Mayerová – Michal Mayer

Mitrengova

V sobotu 17. února 2018 slaví své 100. narozeniny naše spoluobčanka paní Amálie Mitrengová ze Závady. Mezi gratulanty byl i starosta obce Marian Lebiedzik, který oslavenkyni k jejímu významnému životnímu jubileu poblahopřál již 16. února. Paní Amálie je v současnosti nejstarším obyvatelem naší obce. K přání pevného zdraví a radosti do dalších let se připojujeme.

 

 

 

 

 

Foto line.00 10 21 32.Still001V úterý 13. února 2018 se sešli v polském Skrzyszowie představitelé naší obce se svými polskými protějšky z družební obce Godów, aby nejen vyhodnotili spolupráci v uplynulém roce, ale především, aby se dohodli na obsahu spolupráce v roce letošním a prodiskutovali možnosti přípravy dalších nových společných projektů. Všemi zúčastněnými byla pozitivně hodnocena celá řada v minulosti realizovaných společných projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Ty v sobě zahrnovaly společné aktivity v oblasti jak v oblasti sportovní, tak i kulturní a společenské. Tyto projekty oslovily stovky lidí z obou obcí, a to ve všech věkových kategoriích. V letošním roce budou obce pokračovat ve společných projektech "Synergie - integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovice u Karviné" a „Železná cyklotrasa“. Zajímavé společné akce budou probíhat v obou obcích i v letošním roce. Budou to nejen akce, které by se již daly nazvat tradičními, jako například fotbalové turnaje, setkání seniorů či poznávací výlety pro žáky základních škol, ale lidé se mohou těšit např. přeshraniční Filmový klub na hranici, kde si děti i dospělí budou moci vybrat některý z filmů či pořadů nebo deníček míst Petrovic a Godowa „Poznej Petrovice a Godów“. Současně se můžeme těšit na další zajímavé akce, které budou probíhat v nově zrekonstruovaném kulturním domě. (videoreportáž, fotogalerie)

Hned dvě z významných investičních akcí, jejichž zahájení připravuje obec na tento rok, se dočkají finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který mimo jiné také financuje Integrovaný regionální operační program.  Právě v rámci tohoto programu uspěla naše obec se svými žádostmi o spolufinancování připravovaných projektů. Prvním z nich je výstavba chodníku podél komunikace v úseku od závadské kaple po křižovatku Závada-Gory. Tento úsek je spojen s vysokým počtem projíždějících aut, které často nedodržují nejvyšší povolenou rychlost v obci, a proto nový chodník výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců, kteří se v tomto úseku pohybují. Vzhledem k délce a komplikovanému terénu jsou předpokládané náklady na výstavbu chodníku velmi vysoké a dosahují částky téměř 18 milionů korun. Z tohoto důvodu bylo požádáno o finanční podporu v rámci programu vyhlášeného Místní akční skupinou Bohumínsko. Žádost byla pozitivně vyhodnocena výběrovou komisí a doporučena k financování Programovým výborem MAS. Nyní probíhá ověření způsobilosti výdajů Řídícím orgánem IROP. Pokud vše proběhne dle předpokladu, dostane obec na stavbu chodníku finanční dotaci ve výši 11,4 milionu Kč. V tomto případě bude výstavba chodníku zahájena ještě na jaře.

Pokračující stavba Kulturního centra, rekonstrukce střechy a zateplení objektu MŠ a PZKO v Dolních Marklovicích, výstavba cyklotrasy v Závadě, soustavné opravy obecních cest v Prstné, zajištění sběru a svozu komunálního odpadu – to jsou hlavní výdajové položky, pomineme-li finance, které jsou vynakládány na běžný chod obce a školy, obecního rozpočtu v roce 2017. Na celkových obecních výdajích se podílely téměř 40 procenty a přispěly tak i ke schodkovému výsledku hospodaření ve výši 3,8 milionu korun.

Konečný výsledek hospodaření obce tak byl výrazně lepší, než předpokládal schválený rozpočet obce na tento rok, který kalkuloval s deficitem ve výši 67,3 milionu korun. Hlavní důvodem zlepšeného hospodaření byly jednak vyšší než předpokládané daňové příjmy, úspory v rámci realizovaných výběrových řízení či časový posun realizace některých připravovaných  investičních akcí, u nichž se prodloužila projektová příprava či jejich realizace je podmíněna poskytnutím dotace.

Celkové rozpočtové příjmy v roce 2017 činily 92 752 081 Kč a výdaje 94 602 072 Kč. Výdaje tak převýšily příjmy o 1 849 991 Kč. Dále obec zaplatila 2,3 milionu korun na splátkách a úrocích z přijatých úvěrů, které na konci roku 2017 představují částku 10,5 milionu Kč. Po započtení vyúčtování DPH potom celkové hospodaření obce vykázalo výše zmíněný schodek 3,8 mil Kč. Jeho krytí je zajištěno z finančních úspor z minulých let, které po uhrazení tohoto deficitu na konci minulého roku činily 65,7 milionu Kč.

S účinnosti od 1. ledna 2018 vyhlásilo zastupitelstvo obce Program pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karviné. Na jeho realizaci vyčlenilo zároveň v rozpočtu pro rok 2018 částku 1 milion korun. Na dotaci ve výši až 30 tisíc korun bude mít nárok každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území obce, která vlastní nemovitost s maximálně třemi bytovými jednotkami, na kterou byl vydán územní souhlas  před 1. lednem 2008, a kterou není možné napojit na existující kanalizace. K žádosti o dotaci bude nezbytné předložit stavební povolení. Dotace bude žadateli poskytnuta po kolaudaci stavby a doložení skutečných nákladů na realizaci stavby. Cílem dotačního titulu je podpořit obyvatele v těch částech obce, kde není provozována kanalizace, na kterou by se mohli napojit a tito jsou nuceni řešit ekologickou likvidaci odpadních vlastními silami a finančními prostředky. Bližší informace o programu, výzvě a potřebné formuláře pro podání žádosti naleznete zde.

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

listopad 2018 - březen 2019

Út  7:30-12:00 12:30-15:30 
7:30-12:00 12:30-15:30
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili