Hned dvě z významných investičních akcí, jejichž zahájení připravuje obec na tento rok, se dočkají finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který mimo jiné také financuje Integrovaný regionální operační program.  Právě v rámci tohoto programu uspěla naše obec se svými žádostmi o spolufinancování připravovaných projektů. Prvním z nich je výstavba chodníku podél komunikace v úseku od závadské kaple po křižovatku Závada-Gory. Tento úsek je spojen s vysokým počtem projíždějících aut, které často nedodržují nejvyšší povolenou rychlost v obci, a proto nový chodník výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců, kteří se v tomto úseku pohybují. Vzhledem k délce a komplikovanému terénu jsou předpokládané náklady na výstavbu chodníku velmi vysoké a dosahují částky téměř 18 milionů korun. Z tohoto důvodu bylo požádáno o finanční podporu v rámci programu vyhlášeného Místní akční skupinou Bohumínsko. Žádost byla pozitivně vyhodnocena výběrovou komisí a doporučena k financování Programovým výborem MAS. Nyní probíhá ověření způsobilosti výdajů Řídícím orgánem IROP. Pokud vše proběhne dle předpokladu, dostane obec na stavbu chodníku finanční dotaci ve výši 11,4 milionu Kč. V tomto případě bude výstavba chodníku zahájena ještě na jaře.

Pokračující stavba Kulturního centra, rekonstrukce střechy a zateplení objektu MŠ a PZKO v Dolních Marklovicích, výstavba cyklotrasy v Závadě, soustavné opravy obecních cest v Prstné, zajištění sběru a svozu komunálního odpadu – to jsou hlavní výdajové položky, pomineme-li finance, které jsou vynakládány na běžný chod obce a školy, obecního rozpočtu v roce 2017. Na celkových obecních výdajích se podílely téměř 40 procenty a přispěly tak i ke schodkovému výsledku hospodaření ve výši 3,8 milionu korun.

Konečný výsledek hospodaření obce tak byl výrazně lepší, než předpokládal schválený rozpočet obce na tento rok, který kalkuloval s deficitem ve výši 67,3 milionu korun. Hlavní důvodem zlepšeného hospodaření byly jednak vyšší než předpokládané daňové příjmy, úspory v rámci realizovaných výběrových řízení či časový posun realizace některých připravovaných  investičních akcí, u nichž se prodloužila projektová příprava či jejich realizace je podmíněna poskytnutím dotace.

Celkové rozpočtové příjmy v roce 2017 činily 92 752 081 Kč a výdaje 94 602 072 Kč. Výdaje tak převýšily příjmy o 1 849 991 Kč. Dále obec zaplatila 2,3 milionu korun na splátkách a úrocích z přijatých úvěrů, které na konci roku 2017 představují částku 10,5 milionu Kč. Po započtení vyúčtování DPH potom celkové hospodaření obce vykázalo výše zmíněný schodek 3,8 mil Kč. Jeho krytí je zajištěno z finančních úspor z minulých let, které po uhrazení tohoto deficitu na konci minulého roku činily 65,7 milionu Kč.

S účinnosti od 1. ledna 2018 vyhlásilo zastupitelstvo obce Program pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karviné. Na jeho realizaci vyčlenilo zároveň v rozpočtu pro rok 2018 částku 1 milion korun. Na dotaci ve výši až 30 tisíc korun bude mít nárok každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území obce, která vlastní nemovitost s maximálně třemi bytovými jednotkami, na kterou byl vydán územní souhlas  před 1. lednem 2008, a kterou není možné napojit na existující kanalizace. K žádosti o dotaci bude nezbytné předložit stavební povolení. Dotace bude žadateli poskytnuta po kolaudaci stavby a doložení skutečných nákladů na realizaci stavby. Cílem dotačního titulu je podpořit obyvatele v těch částech obce, kde není provozována kanalizace, na kterou by se mohli napojit a tito jsou nuceni řešit ekologickou likvidaci odpadních vlastními silami a finančními prostředky. Bližší informace o programu, výzvě a potřebné formuláře pro podání žádosti naleznete zde.

ples

V pátek 12. ledna 2018 se konal již v pořadí VIII. obecní ples. Stejně jako i v předcházejících letech hostilo tuto významnou obecní společenskou událost Romské společenské a kulturní centrum, nicméně tentokráte již naposledy. Od příštího roku se budou plesy konat v právě dokončovaném kulturním centru v Petrovicích.  To, že ples je nedílnou a žádanou součástí kulturních a společenských akcí organizovaných naší obcí dokládá i rekordní počet účastníků, který se plesu v tomto roce účastnil. Bylo jich tentokráte více než tři stovky. Stejně jako v předcházejících ročnících byla pro ně po krátkém uvítacím proslovu starosty obce Mariana Lebiedzika připravena nejen kvalitní taneční hudba v podání kapely Smolaři, ale také kvalitní a rozmanité jídlo a bohatý doprovodný kulturní program. V tom nemohly samozřejmě chybět mažoretky Petrovické panenky, které si připravily a předvedly novou sestavu. Nádhernou podívanou si letos připravili tanečníci Tanečního klubu Marendi. Taneční páry Tobias Ottner-Karolína Jelínková, Michal Kozub-Tereza Bogaczová a Filip Swětík - Anna Kaczmarek svými tanečními vstupy v průběhu večera inspirovali nejeden pár. Další částí programu bylo fitness vystoupení nebo UV show. Na plese samozřejmě nemohlo chybět ani tradiční půlnoční slosování o celou řadu zajímavých cen. O tom, že se účastníci plesu dobře bavili, svědčí skutečnost, že taneční parket byl zaplněn od prvních okamžiků a skvělá atmosféra na parketu i mimo něj vydržela přítomným až do brzkého sobotního rána. To jaká nálada na plese panovala je ke zhlédnutí zde. (fotogalerie)

Obec Petrovice u Karviné děkuje všem sponzorům, kteří svými finančními prostředky i věcnými dary přispěli výrazným způsobem k úspěšnému průběhu VIII. obecního plesu.

Ve dnech 26. - 27. ledna 2018 se konalo 2. kolo volby Prezidenta České republiky. V naší obci se těchto voleb zúčastnilo 65,91 % oprávněných voličů. Výsledky hlasování druhého kola prezidentské volby v naší obci jsou shrnuty v následujícím grafu.

Prezident 2 kolo

 

logo zavada 2018V sobotu 13. ledna 2018 se konala Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Závadě. Stěžejním bodem, mimo hodnocení činnosti SDH v uplynulém roce, byla volba nového starosty sboru. Po 40 letech starostování tak přenechal pan Milan Mencner pomyslné starostovské žezlo mladšímu kolegovi panu Jindřichu Filipovi. Za práci, kterou nejen pro dobrovolné hasiče, ale také pro obec a její obyvatele Milan Mencner vykonal, mu poděkoval jménem obce Petrovice u Karviné starosta Marian Lebiedzik a předal čestné uznání Rady obce a malý dárek. Starosta obce také zároveň popřál nově zvolenému starostovi sboru spoustu úspěchu v jeho nové funkci a vyjádřil přání ať se mu daří vést a rozvíjet závadský sbor hasičů stejně dobře jako jemu předchůdci.
(videorepotráž, fotogalerie)

LOGOsivestr 2018 aNěkolik stovek obyvatel Petrovic a Gminy Godów se účastnilo už třetích společných oslav Silvestra a vítaní Nového roku, které uspořádaly zmiňované obce na hraničním přechodu Závada – Gołkowice. Cílem akce bylo nejen připomenout přistoupení obou sousedních zemí k Schengenskému prostoru, kterým v roce 2007 zanikly jakékoliv kontroly na hranicích, ale také společně završit další rok úspěšné spolupráce mezi oběma obcemi. V průběhu silvestrovského večera byl pro účastníky připraven kulturní program v rámci kterého například vystoupila nejlepší česká AC/DC revivalová kapela ostravská AC/CZ,travesti formace Divoké kočky, či polská folklórní skupina Trojoki. Nový rok 2018 potom všichni přítomni přivítali společným odpočítáváním posledních vteřin starého roku a slavnostním přípitkem se starostou naší obce Marianem Lebiedzikem a wójtem gminy Godów Mariuszem Adamczykem. Samozřejmě nemohl chybět ani novoroční ohňostroj. Poté již následovala volná zábava až do brzkých ranních hodin. Silvestr na hranici byl jednou z akcí v rámci projektu „Synergie – integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovice u Karviné“, které obce společně realizují a který je spolufinancován z finančních prostředků z Operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020. (videoreportáž, fotogalerie)

Záznam novoročního ohňostroje můžete zhlédnout zde.

logo intereglogo intereg2

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

listopad 2018 - březen 2019

Út  7:30-12:00 12:30-15:30 
7:30-12:00 12:30-15:30
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili