it OKSMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných

částic PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.

Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Drobek

it vykricnikPro území Petrovice u Karviné VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území překročil 24hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů/m3 ve dvou po sobě následujících dnech.

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se se při překročení informativní prahové hodnoty - 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3 - doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Návrat Zbyněk

Infolist 1 mInformační centrum pro mládež Petrovice u Karviné informuje o pravidelných akcích a událostech. Naleznete zde tipy, aktuální události, příležitosti, informace ke vzdělávání, k zaměstnání, ke stážím či dobrovolnictví. (infolist)

 

 

 

it vykricnik pruhlOznamujeme občanům, že se nebude konat dne 20.1.2015 plánované přerušení dodávky elektrického proudu v oblasti Prstná. Chtěli bychom tímto vyjít vstříc občanům, kteří využívají elektřinu k vytápění svých domů a k pohonu kotlů a čerpadel od ústředního vytápění, aby nebyli v těchto chladných dnech bez zdroje tepla. O novém termínu přerušení dodávek elektrického proudu a plánovaných opravách firmou ČEZ budete s předstihem informováni. 

logo PermoníkPoslední adventní neděli 20. prosince 2015 v odpoledních hodinách směřovaly kroky předvánočně naladěných obyvatel naší obce do kostela sv. Martina. Konal se zde tradiční vánoční koncert, který byl tentokráte v režii karvinského Koncertního sboru Permoník, který zde představil nově nastudovanou skladbu Adiemus velšského skladatele Karla Jenkinse. Adiemus je sborová skladba založená na klasické evropské tradici, avšak zvuk hlasů se zde podobá spíše hudbě etnické nebo také „world music“. Koncertní sbor Permoník pod vedením Evy Šeinerové patří dávno ke světové sborové špičce, o čemž svědčí úspěchy ze soutěží po celém světě. Také Adiema Permoníci ztvárnili neskutečně sugestivně, včetně promyšlené pohybové a gestické choreografie. Působivé také bylo, že si hudbu Jenkinse všechni sboristé neskutečně užívali, rozesmáté tváře, pohoda a neskutečné nasazení muselo dojmout snad všechny přítomné posluchače. Málokdy se stane, že bezprostředně po doznění posledních tónů posluchači bleskově vstanou a vzdají úctu dílu a umělcům, kteří jej zpřítomnili. V tomto případě se tak v petrovickém kostele stalo, koneckonců stejné pocty se po zásluze dostalo Permoníku od petrovického obecenstva již poněkolikáté. (fotogalerie, videoreportáž)

dárci krveSetkání s bezpříspěvkovými dárci krve naší obce, kteří v roce 2014 dosáhli jubilejních odběrů na transfuzní stanici Nemocnice s poliklinikou v Karviné a transfuzní stanici v Ostravě se uskutečnilo 16. 12. 2015 v kanceláři starosty obce. Starosta obce poděkoval dárcům za nezištnost, se kterou dlouhodobě přistupují ke svému poslání, ochotě darovat krev pro zdraví a často i záchranu života. Popřál jim pevné zdraví a hodně sil do dalších odběrů. V rámci setkání obdrželi dárci z rukou starosty pamětní list, drobný dárek a dárkový poukaz věnovaný radou obce.
 
Setkání se zúčastnili tito dárci:
Kamil Sznapka, který dosáhl 160 odběrů, a je nositelem Zlatého kříže I. třídy,
Petr Malina, který dosáhl 80 odběrů, a je nositelem Zlatého kříže III. třídy, dále Vítězslav Hanakovič, František Potiš , Rastislav Mika, David Stoszek, kteří dosáhli 40 odběrů, a jsou nositeli Zlaté plakety. (fotogalerievideoreportáž)
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
jedenkrát týdně - 13.6%
alespoň jednou za 14 dní - 13.6%
jedenkrát do měsíce - 27.3%
asi jednou za půl roku - 30.3%
vůbec - 15.2%

Celkový počet hlasů: 66

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

duben 2017 - říjen 2017

Út  9:00-12:00 12:30-17:00 
9:00-12:00 12:30-17:00
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili