it OKZ důvodu zabezpečení dopravní obslužnosti především pro děti mateřské školky a žáky základní školy v Petrovicích u Karviné dojde u autobusové linky „870 538 Karviná-Petrovice u Karviné - Prstná“ od 01. 09. 2015 k přidání nového autobusového spoje - podrobnosti zde, jízdní řád.

it vykricnikNa některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty 180 mikrogramů/m3. Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se předpokládá nejpozději dnes ve 20 hodin. Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž zítra.
 
Informace pro veřejnost:
Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.  

it vykricnik Magistrát města Karviné  

z a k a z u j e  

odběr povrchové vody ze všech vodních toků a všech vodních nádrží na vodních tocích na území statutárního města Karviná a obcí Petrovice u Karviné, Dětmarovice a Stonava

s účinnosti od středy 12. srpna 2015 do odvolání. (Úplné znění veřejné vyhlášky)

ICM 2Máte doma použité baterie a nevíte co s nimi? Použité baterie již nemusíte schovávat do šuplíku a na jiných nevhodných místech.

Nový sběrný box najdete u vstupu do budovy ICM a TIC Petrovice u Karviné, čp. 177.

9. září se koná 1. Evropský den recyklace baterií, udělejte si doma baterkářskou inventuru a použité baterie doneste do sběrného boxu.

Více informací na www.icmpetroviceuk.cz. (leták)

it vykricnik

Krajský úřad Moravskoslezského kraje s účinností od 3. srpna 2015 na návrh Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje vyhlásil „Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje“. Vyhlášení je zveřejněno na úřední desce moravskoslezského krajského úřadu a taktéž na úřední desce obce Petrovice u Karviné.

Pro občany i právnické osoby to znamená povinnost dodržovat opatření, jak hrozícím požárům předejít. Jedná se zejména o zákaz vypalování porostů, včetně staré a suché trávy či kouření a rozdělávání ohně ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa. Pro vlastníky lesa pak především povinnost vyznačení přístupových míst zákazem kouření, rozdělávání a udržování ohně a udržování sjízdnosti lesních cest pro požární techniku. Dále se při činnostech souvisejících s hospodařením v lese nesmí používat otevřeného ohně, spalovat v lese klestí a těžební odpad.

Konec doby zvýšeného nebezpečí požárů bude oznámen na úřední desce krajského úřadu a na úřední desce a webových stránkách naší obce. (vyhlášení - dokument)

nový tajemníkS účinnosti od 1. srpna byl starostou obce Marianem Lebiedzikem, se souhlasem ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jmenován do funkce tajemníka obecního úřadu Bc. Břetislav Vašíček. Stalo se tak na základě výsledku výběrového řízení, které proběhlo v červenci, a to v návaznosti na rozhodnutí paní Evy Michlové rezignovat na post tajemnice ke dni 30. 6. 2015. 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano. - 40.3%
Pouze v některých částech. - 45.8%
Ne. - 11.1%

Celkový počet hlasů: 72

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

duben 2018 - říjen 2018

Út  9:00-12:00 12:30-17:00 
9:00-12:00 12:30-17:00
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili