Mitrengova

V sobotu 17. února 2018 slaví své 100. narozeniny naše spoluobčanka paní Amálie Mitrengová ze Závady. Mezi gratulanty byl i starosta obce Marian Lebiedzik, který oslavenkyni k jejímu významnému životnímu jubileu poblahopřál již 16. února. Paní Amálie je v současnosti nejstarším obyvatelem naší obce. K přání pevného zdraví a radosti do dalších let se připojujeme.

 

 

 

 

 

Foto line.00 10 21 32.Still001V úterý 13. února 2018 se sešli v polském Skrzyszowie představitelé naší obce se svými polskými protějšky z družební obce Godów, aby nejen vyhodnotili spolupráci v uplynulém roce, ale především, aby se dohodli na obsahu spolupráce v roce letošním a prodiskutovali možnosti přípravy dalších nových společných projektů. Všemi zúčastněnými byla pozitivně hodnocena celá řada v minulosti realizovaných společných projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Ty v sobě zahrnovaly společné aktivity v oblasti jak v oblasti sportovní, tak i kulturní a společenské. Tyto projekty oslovily stovky lidí z obou obcí, a to ve všech věkových kategoriích. V letošním roce budou obce pokračovat ve společných projektech "Synergie - integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovice u Karviné" a „Železná cyklotrasa“. Zajímavé společné akce budou probíhat v obou obcích i v letošním roce. Budou to nejen akce, které by se již daly nazvat tradičními, jako například fotbalové turnaje, setkání seniorů či poznávací výlety pro žáky základních škol, ale lidé se mohou těšit např. přeshraniční Filmový klub na hranici, kde si děti i dospělí budou moci vybrat některý z filmů či pořadů nebo deníček míst Petrovic a Godowa „Poznej Petrovice a Godów“. Současně se můžeme těšit na další zajímavé akce, které budou probíhat v nově zrekonstruovaném kulturním domě. (videoreportáž, fotogalerie)

PZKO w Piotrowicach – Klubu Propozycji Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach zaprasza we wtorek 20.2.2018 r. o godz. 17:00 do świetlicy PZKO w Marklowicach Dolnych na spotkanie z Kazimierzem Fają, radnym w zarządzie Gminy Piotrowice koło Karwiny.

PZKO Petrovice – Diskuzní klub Místní skupiny Polského svazu kulturně-osvětového Petrovice zve v úterý 20.2.2018 v 17.00 h do klubovny PZKO v Dolních Marklovicích na setkání s Kazimírem Fajou, členem Rady Obce Petrovice u Karviné.

ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v části Závada, které se bude konat ve dnech

14.02.2018 (07:15 - 15:15) - plánovaná odstávka č. 110060577941

v Závadě č.p. 124 145 151 152 177 221 224 225 74 83 87 91

 
16.02.2018 (07:15 - 15:15) - plánovaná odstávka č. 110060577951

v Závadě č.p. 100 102 103 104 109 113 138 148 231 94 95 99 parc.č. 365/69

 
19.02.2018 (07:15 - 15:15) - plánovaná odstávka č. 110060577958

v Závadě č.p. 149 175 206 228 229 233 243 92 parc.č. 365/32

 
22.02.2018 (07:15 - 15:15) - plánovaná odstávka č. 110060577970

v Závadě č.p. 124 145 151 152 177 221 224 225 74 91

 
23.02.2018 (07:15 - 15:15) - plánovaná odstávka č. 110060577952

v Závadě č.p. 100 102 103 104 109 113 138 148 231 94 95 99 parc.č. 365/69

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

 

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Ve dnech 14. 2. 2018 až 7. 3. 2018 bude na vyznačeném úseku probíhat výměna sloupů elektrického vedení v části Závada. Práce budou realizovány v pracovní dny v době od 7,30 do 15 hodin.

Práce si vyžádají částečné omezení provozu na silnici III/46810 a III/46811, kdy dojde k zúžení vozovky v místě prací na cca 3 m a uzavírku silnice vedoucí k rodinným domům.

Stavební práce realizuje firma MSEM, a. s., za organizování zodpovědný Ing. Roman Kulhánek, tel. 731 624 170.

Mapu s vyznačeným úsekem najdete zde.

Hned dvě z významných investičních akcí, jejichž zahájení připravuje obec na tento rok, se dočkají finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který mimo jiné také financuje Integrovaný regionální operační program.  Právě v rámci tohoto programu uspěla naše obec se svými žádostmi o spolufinancování připravovaných projektů. Prvním z nich je výstavba chodníku podél komunikace v úseku od závadské kaple po křižovatku Závada-Gory. Tento úsek je spojen s vysokým počtem projíždějících aut, které často nedodržují nejvyšší povolenou rychlost v obci, a proto nový chodník výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců, kteří se v tomto úseku pohybují. Vzhledem k délce a komplikovanému terénu jsou předpokládané náklady na výstavbu chodníku velmi vysoké a dosahují částky téměř 18 milionů korun. Z tohoto důvodu bylo požádáno o finanční podporu v rámci programu vyhlášeného Místní akční skupinou Bohumínsko. Žádost byla pozitivně vyhodnocena výběrovou komisí a doporučena k financování Programovým výborem MAS. Nyní probíhá ověření způsobilosti výdajů Řídícím orgánem IROP. Pokud vše proběhne dle předpokladu, dostane obec na stavbu chodníku finanční dotaci ve výši 11,4 milionu Kč. V tomto případě bude výstavba chodníku zahájena ještě na jaře.

Pokračující stavba Kulturního centra, rekonstrukce střechy a zateplení objektu MŠ a PZKO v Dolních Marklovicích, výstavba cyklotrasy v Závadě, soustavné opravy obecních cest v Prstné, zajištění sběru a svozu komunálního odpadu – to jsou hlavní výdajové položky, pomineme-li finance, které jsou vynakládány na běžný chod obce a školy, obecního rozpočtu v roce 2017. Na celkových obecních výdajích se podílely téměř 40 procenty a přispěly tak i ke schodkovému výsledku hospodaření ve výši 3,8 milionu korun.

Konečný výsledek hospodaření obce tak byl výrazně lepší, než předpokládal schválený rozpočet obce na tento rok, který kalkuloval s deficitem ve výši 67,3 milionu korun. Hlavní důvodem zlepšeného hospodaření byly jednak vyšší než předpokládané daňové příjmy, úspory v rámci realizovaných výběrových řízení či časový posun realizace některých připravovaných  investičních akcí, u nichž se prodloužila projektová příprava či jejich realizace je podmíněna poskytnutím dotace.

Celkové rozpočtové příjmy v roce 2017 činily 92 752 081 Kč a výdaje 94 602 072 Kč. Výdaje tak převýšily příjmy o 1 849 991 Kč. Dále obec zaplatila 2,3 milionu korun na splátkách a úrocích z přijatých úvěrů, které na konci roku 2017 představují částku 10,5 milionu Kč. Po započtení vyúčtování DPH potom celkové hospodaření obce vykázalo výše zmíněný schodek 3,8 mil Kč. Jeho krytí je zajištěno z finančních úspor z minulých let, které po uhrazení tohoto deficitu na konci minulého roku činily 65,7 milionu Kč.

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

listopad 2017 - březen 2018

Út  7:30-12:00 12:30-15:30 
7:30-12:00 12:30-15:30
So  7:30-12:00 12:30-15:30
   
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili