Obecní úřad

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

   
Oficiální název: Obec Petrovice u Karviné
   
Důvod a způsob založení: dle zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  dle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
   
Organizační struktura: struktura OÚ, vedení obce - Rada obce, Zastupitelstvo obce
   
Kontaktní spojení: Obecní úřad Petrovice u Karviné  č.p. 251
  73572
  tel: 596 361 052 , fax: 596 361 027
  596 361 012 - starosta
  596 361 012 - místostarosta
  596 361 027 - tajemník
  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
IČ: 00297585
   
DIČ: CZ00297585
   
Případné platby možno poukázat: KB Karviná a.s., č. účtu 3325-791/0100
  hotovostně v úředních hodinách na OÚ
   
Rozpočty: Rozpočet na rok 2018
   
Žádost o informace: -osobně na OÚ v úředních hodinách
  -písemně
  -emailem
   
Příjem žádosti a dalších podání: na OÚ v úřední hodiny
   
Opravné prostředky: na OÚ v úřední hodiny
   
Formuláře: na OÚ v úřední hodiny
  www stránky Ministerstva vnitra
  www stránky obce
   
Nejduležitější předpisy: zák.č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  zák.č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
   
Výroční zpráva dle zák.č.106/99 Sb.  rok 2009
   
Výroční zpráva dle zák.č.106/99 Sb.  rok 2010
   
výroční zpráva dle zák. č. 106/99 Sb.  rok 2011
   
Seznam příspěvkových organizací: ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné 186, p.o.
   
   
Poskytované informace dle zák. č.106/99 Sb.

 


 

Zákon o střetu zájmů

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení  

 • jiných vykonávaných činnostech,
 • majetku,
 • příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou mj.

 • členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • vedoucí úředníci podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu pokud vykonávají činnosti uvedené v § 2 odstavec 3 zákona o střetu zájmů.

Oznámení podle je veřejný funkcionář povinen učinit nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemnice městského úřadu.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Do registru lze nahlížet v písemné nebo elektronické podobě.

Žádost se podává

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
 • elektronicky do elektronické podatelny

Kontakt:  Bc. Břetislav Vašíček, tajemník OÚ, tel. 596 361 721

 

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Petrovice u Karviné, čp. 251, Petrovice u Karviné, v kanceláři tajemníka.

Nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s URL adresou pro vstup do elektronického registru.

V případě osobního podání žádosti budou přístupové údaje žadateli předány na počkání. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronického podání do elektronické podatelny budou přístupové údaje žadateli doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s doručenkou do vlastních rukou. URL adresa může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

V případě žádosti o nahlížení do registru v elektronické podobě se žádost ověřuje. V případě osobního převzetí přístupových údajů žadatel předloží  tajemníkovi OÚ občanský průkaz k ověření žádosti.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.

Přestupky

Přestupku se dopustí veřejný funkcionář, který

 1. nepodal oznámení o osobním zájmu podle § 8,
 2. nedodržel lhůtu k podání prohlášení podle § 9 až 12 a nepodal jej ani v dodatečné lhůtě,
 3. uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2,
 4. vykonával funkci nebo činnost, kterou tento zákon stanoví jako neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře.

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

 1. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
 2. poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 3. neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.
 4. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. 

Podání žádosti:

Žádost se podává

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
 • elektronicky do elektronické podatelny (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Na základě podané žádosti bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

 • nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Petrovice u Karviné, čp. 251, 735 72,  kancelář tajemníka  OÚ.

 • nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s URL adresou pro vstup do elektronického registru.

V případě osobního podání žádosti budou přístupové údaje žadateli předány na počkání. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronického podání do elektronické podatelny budou přístupové údaje žadateli doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s doručenkou do vlastních rukou. URL adresa může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Ověření žádosti:

V případě žádosti o nahlížení do registru v elektronické podobě se žádost ověřuje doručením uživatelského jména a přístupového hesla do registru do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.   V případě osobního převzetí přístupových údajů žadatelem předloží žadatel občanský průkaz k ověření žádosti. 

Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. 

 

Kontakt:

Obecní úřad Petrovice u Karviné
Bc. Břetislav Vašíček, tajemník OÚ
Petrovice u Karviné čp. 251, 735 72
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

duben 2018 - říjen 2018

Út  9:00-12:00 12:30-17:00 
9:00-12:00 12:30-17:00
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili