log zast 6V pondělí 3. června 2019 se v odpoledních hodinách sešli v prostorách zasedacího sálu obecního úřadu zastupitelé na svém dalším jednání. Stěžejním bodem jednání bylo schvalování závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2018. Obec v tomto roce vykázala přebytek hospodaření ve výši 5 197 093,06 Kč, přičemž rozpočtové příjmy činily 98 341 289,95 Kč a výdaje 93 144 196,89 Kč. Po zohlednění splátek z poskytnutých úvěrů a úroků vzrostl objem finančních prostředků na účtech obce k 31.12. 2018  oproti konci roku 2017 o 2 360 810,06 Kč na výslednou částku 68 132 227,97 Kč. Na celkových příjmech obce se potom významným způsobem podílely dotace, které obec v tomto roce obdržela ve výši 16 005 627,76 Kč. Na výdajové straně představovaly investiční výdaje 24,2 miliony korun. Uvedené hospodaření tak vedlo k nárůstu majetku obce na hodnotu 374 153 329,16 Kč. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné potom vykázala na konci roku majetek v celkové částce 32 350 851,41 Kč. Zastupitelé dále schválili poskytnutí dotace základní a mateřské škole ve výši 1 milion korun, které mohou ve spolupráci s rodiči dětí využít na spolufinancování různých sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které bude škola v nadcházejícím školním roce pořádat. Částka, ve výši 2 000 Kč na jednoho žáka či předškoláka zůstává stejná, jako tomu bylo v roce minulém. V neposlední řadě byl také schválen program, včetně výzvy, pro poskytování zápůjček na předfinancování pořízení ekologického kotle v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací. V souvislosti s tímto byla v rozpočtu vyčleněna částka 8,3 milionu Kč na tyto zápůjčky. Tento objem finančních prostředků vychází ze zájmů obyvatel naší obce o výměnu kotlů a v květnu podaných žádostí o poskytnutí dotace na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. O dotaci ve stejné výši požádala obec Státní fond životního prostředí ČR. (videoreportáž, fotogalerie)

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

duben 2019 - říjen 2019

Út  9:00-12:00 12:30-17:00 
9:00-12:00 12:30-17:00
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili