Diskuzní klub, který působí v rámci Místní skupiny PZKO Petrovice pozval v úterý 18.2.2020 do Domu PZKO v Petrovicích u Karviné na přednášku Marcela Balcarka, předsedy Místní skupiny PZKO Věřňovice, n. t. „Pěší pouť z Lisabonu, hlavního města Portugalska, do Santiago de Compostela ve Španělsku“. Přednášející se účastnil pouti na podzim roku 2018. Putování zahájil v Lisabonu, hlavním městě Portugalska, kde nechybí překrásné památky. Na cestě se nacházely města Coimbra, Porto, které je známé s výborného vína, a také četné městečka a vesnice. Během pouti v Portugalsku bylo vidět bohatství ve městech a také bídu na venkově, proplétá se tu XIX., XX. a XXI. století. Patrný je vliv různých civilizací, které pronikly na Iberský polostrov, Celtů, Římanů, Maurů. Portugalsko přitahuje turisty téměř po celý rok, skvělé se tu rozvíjí poutní turistika. Na trase pouti se nacházejí ubytovny, tzv. albergue, které vedou církevní spolky, soukromé osoby, samosprávy. Cíl poutě, Santiago de Compostela, se nachází v severozápadním Španělsku, v provincii Galicje. Leží asi 35 km od pobřeží Atlantského oceánu. Zde se nachází hrob sv. Jakuba, jednoho ze dvanácti žáků Ježíše Krista. Trasa je označena znakem ve tvaru mušle a žlutými šípkami. Na posledních sto kilometrech, už ve Španělsku, jsou instalovány betonové sloupky, které navíc udávají, kolik kilometrů zbývá do cíle. Každý poutník musí započítat 100 km pěšky, 200 km na kole nebo na koni. Cestou jsou sbíraná razítka do tzv. kredencialu, jde o pas poutníka, který potvrzuje splnění trasy poutě. Jedním ze symbolů ukončené poutě je mušle sv. Jakuba. Poutník ji sbíral u pobřeží Altlantiku, když dorazil na konec středověkého světa, mys Finisterre. Dnes mušle je poznávacím znakem poutníků na cestě do Santiago de Compostela. Přednášející doplnil výklad fotografiemi, mapami a filmy video. Odpověděl rovněž na dotazy účastníků setkání.

 

W Klubie Propozycji o pielgrzymce do Santiago de Compostela

Klub Propozycji działający przy Miejscowym Kole PZKO w Piotrowicach zaprosił we wtorek 18.2.2020 r. do Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny na prelekcję Marcela Balcarka, prezesa Miejscowego Koła PZKO w Wierzniowicach, p. t. „Piesza pielgrzymka z Lizbony, stolicy Portugalii, do Santiago de Compostela w Hiszpanii“. Autor prelekcji odbył pielgrzymkę na jesieni 2018 roku. Wędrówkę rozpoczął w Lizbonie, stolicy Portugalii, gdzie nie brakuje przepięknych zabytków. Na trasie znajdowały się miasta Coimbra, Porto, słynne z doskonałego wina, oraz liczne miasteczka, wioski. Podczas pielgrzymki w Portugalii widać bogactwo w miastach oraz biedę na prowincji, przeplata się tu wiek XIX, XX i XXI. Widoczny jest wpływ różnych cywilizacji, które dotarły do Półwyspu Iberyjskiego, Celtów, Rzymian, Maurów. Portugalia przyciąga turystów niemal przez cały rok, świetnie rozwija się turystyka pielgrzymkowa. Na trasie pielgrzymki znajdują się schroniska, tzw. albergue, prowadzone przez związki wyznaniowe, osoby prywatne, samorządy. Cel pielgrzymki, Santiago de Compostela, leży w północno-zachodniej Hiszpanii, w prowincji Galicja. Jest położone ok. 35 km od wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Tu znajduje się grób św. Jakuba, jednego z dwunastu uczniów Jezusa Chrystusa. Szlak jest oznakowany znakiem w kształcie muszli i żółtymi strzałkami. Na ostatnich stu kilometrach, już w Hiszpanii, zainstalowano betonowe słupki, które dodatkowo pokazują, ile kilometrów pozostaje do celu. Każdy pielgrzym powinien zaliczyć 100 km piechotą, 200 km na rowerze lub na koniu. Po drodze zbierane są pieczątki do tzw. kredencialu, chodzi o paszport pielgrzyma, który potwierdza wykonanie pielgrzymki. Jednym z symboli ukończonej pielgrzymki jest muszla św. Jakuba. Pielgrzym zabierał ją z wybrzeża Atlantyku, po dotarciu na koniec średniowiecznego świata, przylądek Finisterre. Obecnie muszla taka stanowi znak rozpoznawczy pielgrzymów w drodze do Santiago de Compolstela. Wykład prelegent uzupełnił zdjęciami, mapami i filmami video. Odpowiedział również na pytania uczestników spotkania.

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili