PZ 3 2020 1 str. page 001Právě vyšel nový Petrovický zpravodaj č. 3/2020, který si můžete přečíst zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník jízdnéhoVážení cestující,

s účinnosti od neděle 14. června 2020 dochází k úpravě jízdních řádů linek 537 a 538, které zajišťují dopravní obslužnost na území obce Petrovice u Karviné. Obě linky budou nadále nabízet spojení Petrovic u Karviné s Karvinou. Změnou je to, že spoje autobusové linky 537 vedené zejména ze Závady pojedou přes Dolní Marklovice a budou obsluhovat novou zastávku Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,škola. Spoje autobusové linky 538 budou vedeny dnešní trasou, přičemž některé spoje budou nadále obsluhovat také Karvinou-Mizerov a Karvinou-Ráj. Mezi oběma linkami budou navíc u mnohých spojů zavedeny návaznosti v zastávce Petrovice u Karv.,střed.

U vybraných spojů bude možné ve směru do Karviné a také zpět mezi oběma linkami přestupovat také na zastávce Karviná, Hranice, Jäkl, kde budou autobusy obou linek na sebe vyčkávat. Cestující ze Závady se tak budou moci dostat přímo například k nemocnici v Karviné-Ráji.

Důležitou informací je také to, že změnou jízdních řádů nedojde ke změně cen jízdného. Cestující jedoucí ze zastávky Petrovice u Karv.,střed do Karviné tak vždy zaplatí shodnou částku nezávisle na tom, jestli pojedou linkou 538 přímou trasou nebo linkou 537 přes Dolní Marklovice. Také cestující jedoucí linkou 538 přes Karvinou-Ráj ke karvinskému Obchodnímu domu nezaplatí na jízdu více než cestující jedoucí přímou trasou přes zastávku Karviná, Nové Město, Osvobození.

Nový jízdní řád pro autobusovou linku 537 a 538.

A jaké základní možnosti úhrady jízdného existují?

Pravidelně jezdícím cestujícím doporučujeme pořízení bezkontaktní čipové karty ODISka a zakoupení dlouhodobé časové jízdenky pro zónu 6 (pro jízdy jen po Petrovicích) nebo zóny 5 a 6 pro cesty do Karviné.

Jednotlivé jízdné doporučujeme taktéž hradit z tzv. elektronické peněženky na ODISce. Dalšími možnostmi jsou úhrada v hotovosti či bankovní kartou. Při přestupu z jednoho spoje do druhého, například na zastávce Petrovice u Karv.,střed nebo Karviná,Hranice,Jäkl, a využití platby z elektronické peněženky ODISky přitom cestující nezaplatí více, než při jízdě přímým spojem.

A jak cestovat, když je mi nad 65 let a mám nárok na bezplatné cestování v Karviné?

Jednoduše! V takovém případě si na svou ODISku nechám nahrát bezplatný kupon pro tarifní zónu 5, tedy pro zónu Karviná v Dopravním infocentru na autobusovém nádraží. Následně si tam také můžu nahrát peníze do tzv. elektronické peněženky a tuto pak používat pro celou délku své cesty.

A proč je to nejjednodušší? Nastoupím do autobusu, oznámím řidiči svou výstupní zastávku, po jeho vyzvání přiložím ODISku ke čtecímu zařízení a zařízení mi vydá jízdenku jen pro úsek cesty, kde mi bezplatné cestování neplatí a strhne si z elektronické peněženky jen peníze za úsek v Petrovicích.

 

Už několik let vysíláme pravidelně zpravodajství o dění v naší obci na Regionální televizi. Od pondělí 1.června 2020 bude možné Petrovický magazín také sledovat na televizní stanici LTV plus, jejichž pozemní digitální signál velmi dobře pokrývá i území naší obce. Zpravodajský pořad tak bude dostupný prostřednictvím následujících sítí, programů a vysílacích časů:

 1. Terestrické vysílání DVB-T a DVB-T2: stanice LTV Plus
  DVB-T v Regionální síti RS7:
  vysílá z lokality Ostrava Lanová na 38. kanále (610 MHz)
  DVB-T2 v Přechodové síti PS13: vysílá z lokalit Ostrava Lanová na 31. kanále (554 MHz)
  Tyto vysílače můžete naladit pomocí automatického nebo individuálního ladění na vašem televizoru či set-top-boxu. Pro příjem signálu ve standardu DVB-T2 musí váš televizor či set-top-box tento nový standard podporovat.
  Vysílací časy zpravodajského magazínu: každý den v časech 5:00-5:05, 11:00-11:05, 17:00-17:05 a 23:00-23:05

Více informací jak naladit stanici LTV Plus naleznete zde → https://bit.ly/2TFnWeD

 1. Satelitní vysílání: Stanice RT (regionalnitelevize)
  Vysíláno na satelitu Astra 3B, 23,5°E, program není kódován, pokrytí v rámci celé Evropy.
  Vysílací časy zpravodajského magazínu: každou neděli: 19:35 a 23:35 a pondělí: 03:35, 07:35, 11:35 a 15:35.
  Více informací jak naladit stanici Stanice RT (regionalnitelevize) zde → https://bit.ly/2B3BNoP
 1. Kabelové televize a IPTV operátoři:
  Na stanicí RT (regionalnitelevize) v následujích kabelových sítích:
  UPC, Netbox, Nej TV, Rio Media, T-Mobile TV a v mnoha dalších kabelových a IPTV sítích v ČR a SR.
  Vysílací časy zpravodajského magazínu:
  každou neděli: 19:35 a 23:35 a pondělí: 03:35, 07:35, 11:35 a 15:35.

  4. Veškeré individuální reportáže a TV magazíny můžete sledovat 7 dnů v týdnů a 24 hodin denně i na internetu:
  ■ Internetová TV obce Petrovice u Karviné: www.Petroviceuk.TV
  ■ Facebook: www.facebook.com/PetroviceUK.TV/
  ■ Youtube: www.youtube.com/TVKarvinsko

Petrovice se baví page 001Tento týden v pátek 29. 5. 2020 se v Kulturním centru Petrovice u Karviné měla konat akce "Petrovice se baví". 

V souvislosti s pandemii koronaviru a šířením nemoci Covid-19 a s tím spojenými bezpečnostními opatřeními se akce přesouvá na září.

Nový termín akce je neděle 20. 9. 2020.

Všechny již zakoupené vstupenky zůstávájí v platnosti.

Děkujeme za pochopení

 

 

zastupitelstvo kulturakKoronavirová opatření zasáhla v Petrovicích u Karviné také pravidelná setkání místního zastupitelstva. Původně plánované dubnové zastupitelstvo tak bylo o přesunuto o měsíc konalo se 19. května 2020. Výjimečné bylo i místo jeho konání, když se vzhledem k nutnosti zajistit veškerá platná hygienická opatření, zastupitelé setkali v místním Kulturním centru. Samotný program pak byl také uzpůsoben situaci a projednáváno bylo opravdu to nejdůležitější jako například zařazení území obce Petrovice u Karviné do území působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko pro roky 2021-2027. To je období nového programovacího období Evropské unie, v rámci kterého budou znovu moci nejen obce na území MAS Bohumínsko, ale i celá řada dalších subjektů na jejich území, čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Do dnešních dnů připlynulo v rámci této MAS téměř 21 milionů korun. Nejvýznamnější akcí takto spolufinancovanou byla stavba chodníku v Závadě. Peníze však také plynuly do místní základní školy či zemědělcům a neziskovým organizacím působícím na území naší obce. Zastupitelé také diskutovali očekávaný pokles příjmů do obecního rozpočtu v souvislosti s přijatými opatřeními proti šíření koronaviru. Již v tom roce by mělo dojít ke snížení příjmů až o 20 milionů korun, což bude znamenat omezování i některých plánovaných investičních akcí. (fotogalerie, videoreportáž).

Vážení rodiče,

v pondělí 25. května 2020 se v souladu s rozhodnutími vlády ČR otevřou prostory mateřských škol a prvního stupně základních škol i na území naší obce. Jak obec, tak i škola se v posledních dnech snažila učinit maximum pro to, aby se děti i učitelé cítili v prostorách školských zařízení i za současné situace v našem regionu bezpečně. Samozřejmostí je respektování všech hygienických nařízení stanovených vládou pro provozování těchto zařízení. Nad rámec těchto nařízení obec ve spolupráci se školou provedla dezinfekci ozonovými generátory všech prostor, kde budou děti pobývat. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se podrobili testování rychlotesty na protilátky koronaviru. Školy i školky jsou zásobeny dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek. I přesto v souvislosti s poměrně intenzivním šířením koronaviru v našem regionu v posledních dnech není nikdo schopen zajistit bezrizikovost provozu školních a předškolních zařízení!

Chci Vás tedy tímto vyzvat o důkladné zvážení toho, zda své dítě do školy či školky umístíte. Při svém rozhodování zvažte, prosím, veškerá rizika, která pramení ze současného pobytu vašich dětí v těchto zařízeních. Zároveň apeluji na rodiče dětí, kteří v pondělí do škol a školek nastoupí, aby v zájmu ochrany zdraví všech, dávali zde pouze děti zcela zdravé a zároveň zde nedávali děti, které přišly do kontaktu s osobami nakaženými COVID-19 či lidmi v karanténě. Pouze tímto společným odpovědným chováním jsme schopni zajistit bezpečí našich dětí, rodin, blízkých a také všech pracovníků ve školských zařízeních!

Předem děkuji za Vaši rozvahu a ohleduplnost vůči ostatním.

 

Marian Lebiedzik 

ovzdušíObec Petrovice u Karviné ve spolupráci s brněnskou firmou Agdata, s.r.o. realizovala v uplynulých měsících pilotní projekt v oblasti monitorování znečištění ovzduší v obcích a městech. Jedná se o jedinečný systém, která umožní obcím a městům informovat nonstop on-line své obyvatele o kvalitě ovzduší na svém území, a to za velmi výhodných nákladových podmínek, které výrazněji nezatíží jejich rozpočet. Testování systému, který zahrnuje pokročilou senzoriku, jenž dovede monitorovat kromě koncentraci prachových částic PM1.0, PM2.5, PM10 nebo například CO2 a NO2, umí také měřit teplotu, vlhkost, tlak ovzduší či úhrn srážek, směr a rychlost větru, v současné době probíhá na území naší obce jako první v České republice. Čidla jsou umístěna v této chvíli ve třech částech obce, ve kterých se nacházejí naše školní a předškolní zařízení. Těm tak umožníme získat důležité informace o momentálním stavu ovzduší tak, aby mohli bezpečně realizovat své venkovní aktivity s dětmi. On-line informace o znečištění a také počasí v obci naleznete na https://www.petroviceuk.cz/ovzdusi.

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili