IMG 0031Dne 6. června 2022 proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. Tento každoroční rituál je určen všem žáčkům, kteří si na konci první třídy osvojí základy čtenářské dovednosti, svůj um  předvedou ostatním a  jsou pasováni naší královnou ABECEDOU.

Letos bylo pasováno celkem 36 prvňáčků ze Základní školy v Petrovicích u  Karviné, Dolních Marklovicích a Závady. Z tohoto slavnostního okamžiku odnesly pamětní list, knihu a  čtenářský průkaz do naší knihovny na celý rok zdarma (fotogalerie, videoreportáž)

 

 

PUK 05062022 5928Za dětského ševelení se v obřadní síni naší obce po dvouleté koronavirové přestávce konalo slavnostní vítání nových občánků obce Petrovice u Karviné. Od ledna do dubna letošního roku se narodilo v naší obci celkem 11. dětí.

Pozvání na tuto slavnostní událost přijaly maminky 3 chlapců a 3 holčiček. Rodiče a jejich hosty přivítala svým přednesem Eliška Burzyková a děti z MŠ Petrovice, pod vedením paní učitelky Markéty Królové potěšily všechny přítomné roztomilým pásmem krátkých písniček a básniček.

Svým slavnostním proslovem nové občánky přivítal také starosta obce Marian Lebiedzik. Poté následovaly podpisy rodičů do Pamětní knihy. S předáním kytičky a dárečku starosta všem maminkám osobně popřál pevné zdraví a mnoho trpělivosti při výchově svých ratolestí (fotogalerie, videoreportáž)

 

1Poprvé teprve při pátém ročníku „Poháru veteránů“ se počasí vydařilo. Zrána sice pršelo, ale odpoledne bylo jako vymalované. Takže hasiči veteráni si mohli své setkání v sobotu 4. června na marklovickém návsí naplno užít. K vidění byly tři stoleté koňské stříkačky a veteráni v dobových uniformách z několika sborů. Ti, co se přišli podívat, určitě nebyli zklamáni. Bylo krásné vidět sedmdesátníky i dvacetileté pracovat s historickou technikou. Zdálo se, že největší problém pro všechny bylo co nejrychlejší vypití piva. Pivo vypít ještě šlo, ale mladíci a někteří řidiči si dali malinovku a po pár locích měli zalepenou pusu. Nejlépe se s tratí popasovali veteráni z Ostravy Plesné, ostatní – z Marklowic Górnych, Jastrzębia muži i ženy, Neradu i naši skončili ti druzí. U nás není poražených, protože všichni se příkladně starají o odkaz svých předchůdců a váží si jejich práce. S kolegy z Jastrzębia přijeli i jejich hosté z Miedzne, a i ti si s chutí zasoutěžili.

            Poté se všichni přesunuli na zahradu k hasičské zbrojnici, kde bylo pro ně nachystáno česko-polské občerstvení, samozřejmě pivečko i nealko pro děti a pro soutěžící guláš, který poskytl Hotel Dakol. Při hudbě se dobře pojídaly klobásky, jelítka i palačinky. Děti zabavil pirát kouzelník a poté malérečky, které dětem malovaly na tvář. Za chvíli na skákacím hradu poskakovalo plno zvířátek. Škoda, že nebyl ještě dostatečně vyzrálý beton na patkách dětské prolézačky, která byla nainstalována teprve ve středu. Zajímavá byla ukázka hasičů, co udělá hašení hořícího oleje vodou. Jeden z přihlížejících prohlásil, že to je návod jak přijít k nové kuchyni i manželce. Krásnou tečkou za programem sobotního podvečera bylo vystoupení „Petrovických panenek“. Zaslouženě sklidily velké ovace.

            Při dobrém jídle a pití a v příjemné společnosti čas rychle ubíhá. Bohužel všechno končí, skončila i naše soutěž veteránů i „Festival bez hranic“. Z komentářů zúčastněných i hostů usuzujeme, že se akce vydařila. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a soutěžili i těm, co se přišli pobavit (fotogalerie, videoreportáž).

 

 

Atletické závody.01 03 05 46.Still049V pátek 27. května 2022 uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy v areálu TS Lokomotiva v Závadě DEN DĚTÍ. Nejvíce nás trápila špatná předpověď počasí. V této situaci nám vyšel vstříc Obecní úřad, od kterého jsme si zapůjčili velký stan. Akce mohla začít. Děti ze základní i mateřské školy vystoupily s pečlivě nacvičenými tanečky. Poté proběhlo krásně připravené pasování čtyř nových prvňáčků. Překvapením pro všechny děti bylo vystoupení klaunů z Balónkova. Mezitím maminky připravily losování tomboly, ve které byla spousta krásných výher. Tatínkové se věnovali přípravě bohatého občerstvení. Přítomní si mohli pochutnat na různých dobrotách od párku v rohlíku, přes hranolky až po grilované kuřecí masíčko.  Babičky a maminky se postaraly o sladké zákusky.

Akce i přes všechna úskalí dopadla výborně, a jak děti, tak i rodiče si den užili. Závěrem bychom chtěli poděkovat TS Lokomotiva za možnost uspořádat tuto akci v jejich areálu, SDH Závada za zapůjčení vybavení a místnosti na prodej zákusků, Obecnímu úřadu za zapůjčení stanu a také všem, bez kterých by se tato akce neuskutečnila. (Fotogalerie a videoreportáž)

 

Atletické závody.01 12 42 41.Still061Za krásného počasí jsme se sešli 3. 6. 2022 na TJ Inter Petrovice, abychom společně oslavili Den dětí.

Začátek odpoledne patřil žákům ze ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné, kteří se představili se svými tanečky. Ti nejmenší vystoupili na píseň Michala Davida „Děti ráje“. Z prvňáků a druháků se nám na malou chvíli staly stonožky. Dokonce nás navštívil doktor Zub v podání třetí, čtvrté a páté třídy z Marklovic. Svá vystoupení předvedli i čtvrťáci a páťáci z Petrovic. Celý program zakončil společný tanec, do kterého se zapojili i rodiče. Všechna vystoupení byla krásná. Dětem i jejich učitelkám byl odměnou veliký potlesk publika.

Po vystoupení mohly děti využívat atrakce (skákací hrad, světelné kužely, herní zónu), zhlédnout vystoupení Sokolníka nebo se projet na koni. V závěru dne byl připraven film „Myši patří do nebe“.

O atrakce a film se postarala Obec Petrovice u Karviné a jízdu na koních pro děti zajistil Český svaz žen Petrovice.

K zakoupení byla spousta dobrot, které připravili rodiče, ale i TJ Inter Petrovice.

Děkuji všem, kteří se na přípravě radovánek podíleli, a těším se na další společné akce. (Fotogalerie a videoreportáž)

 

IMG 8047Po tříleté přestávce, způsobené pandemií, se v pátek 3. června konal čtvrtý ročník atletických závodů „O pohár starosty obce“. Všichni závodníci se sešli ráno na TJ Inter Petrovice, kde proběhlo zahájení závodů a zároveň také přivítání hostů a žáků z polských Gołkowic.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, mladší chlapci a dívky ze 6. a 7. třídy a starší chlapci a dívky z 8. a 9. třídy. Žáci z obou obcí změřili své síly ve skoku dalekém, skoku vysokém, běhu na 50 m, dívky v běhu na 800 m a v hodu míčkem, chlapci v hodu granátem a běhu na 1000 m. Starší žáci a žákyně soutěžili ještě ve vrhu koulí. Slunečné počasí a diváci, kteří fandili soutěžícím, vytvořili příjemnou atmosféru. Z našeho pohledu byly atletické závody nadmíru úspěšné, jelikož se naší škole podařilo zvítězit v celkovém hodnocení ve všech čtyřech kategoriích. Obhájili jsme prvenství z předchozích let a získali pohár starosty obce.
Všem závodníkům gratulujeme a těšíme se na další ročník!  (Fotogalerie a videoreportáž)

 

Repky.01 03 07 17.Still077 3V sobotu 28. 5. 2022 se konala v Kulturním Centru Petrovice u Karviné akce u příležitosti Dne matek a Dne dětí. Výbor Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu (Polski Związek Kulturalno-Oświatowy) v Petrovicích u Karviné uspořádal akci ve spolupráci se Sdružením aktivního seniora (Stowarzyszenie Aktywnego Seniora) v Zebrzydovicích. Členy a příznivce skupiny a také pozvané hosty, dámy z Zebrzydovic a starostu obce, Mariana Lebiedzika, přivítaly uvaděčky, Kamila Michalska a Barbara Janusz.

   Kulturní program zahájil Adam Swaczyna, žák 5. třídy Polské základní školy Karviná-Fryštát. Předvedl píseň, se kterou ve své věkové kategorii zvítězil v letošním závěrečném koncertě Soutěže dětské písně PZKO (Konkurs Piosenki Dziecięcej PZKO). Kromě zpěvu zahrál na klavír dvě krátké skladby: baladu „Canta Mile” od Fryderyka Chopina a dvojhlasnou invenci od Johanna Sebastiana Bacha.

   Vystoupili rovněž tanečníci Glivické taneční školy (Gliwicka Szkoła Tańca), Helena Karolczyk a Seweryn Adamczyk. Helena bydlí v Petrovicích u Karviné a je studentkou Polského gymnázia v Českém Těšíně. Seweryn pochází z Wodzislavi a je studentem průmyslové školy. Během akce taneční pár předvedl v první části – standardní tance, v druhé – latinskoamerické tance.

 Hlavním bodem programu bylo vystoupení mužského pěveckého sboru Hejnał-Echo, který působí v rámci Místní skupiny PZKO Karviná-Fryštát. Pěvecký sbor vznikl sloučením dvou sborů: karvinského „Echa” (založeného v roce 1920) a fryštátského „Hejnału” (v roce 1947), ke sloučení došlo v roce 1964. Na repertoár pěveckého sboru se skládají lidové, umělecké a sakrální písně. Pěvecký sbor uvedl několik písní, mezi jinými „Heslo”, „Ukolébavku” a „Takové krásné oči (Takie ładne oczy)”.

 Program ukončila píseň „Alleluja”, kterou zazpívala Barbara Janusz, studentka Polského gymnázia v Českém Těšíně.

   Akci zhodnotil předseda Místní skupiny PZKO Petrovice, Zdislav Mikula. Poděkoval členům a hostům za účast, členům výboru za službu v baru, a dámám z Klubu žen za přípravu občerstvení – chutných koláčů a guláše. Po oficiálním programu setkání pokračovalo volnou zábavou (fotogalerie, videoreportáž).

 

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili