zpravodaj 04 2021 1 str. page 001Právě vyšel Petrovický zpravodaj č. 4/2021. Jeho obsah si můžete prolistovat zde.

Příloha Petrovického zpravodaje zde

 

 

 

 

 

 

 

IMG 4763Obec Petrovice u Karviné spolu s Kulturním domem Čadca a ICM Petrovice u Karviné uspořádali díky projektu Na dědině dříve a teď podpořeného v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Bílé Karpaty dva poznávací zájezdy.

Prvního poznávacího zájezdu se zúčastnili senioři obce Petrovice u Karviné, kteří 10. srpna 2021 navštívili v krásném tichém horském prostředí Kysúc Skanzen Vychylovka. Zde se seznámili s kulturou i tradicemi života na Kysúcích. Druhou jejich zastávkou se stala obec Stará Bystrica, kde velkou zajímavostí a chloubou celého Slovenska je jejich novodobý Orloj.  

 

 

20210812 092535Hned o dva dny později děti ze Slovenska jely poznávat krásy našeho regionu, konkrétně jednu z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska-Archeopark v Chotěbuzi. Po prohlídce slovanského hradiska a odborného výkladu života zdejších lidí před mnoha lety byl pro děti připraven další interaktivní a zajímavý program. Děti v písku hledaly různé vykopávky, střílely z luku, zkoušely psát na tabulku s voskem a hrály si hry té doby. Poslední jejich zastávkou byla návštěva šikmého kostela v Karviné Dolech, raritou tohoto regionu. Oběma skupinám se poznávací výlety líbily a těší se na další připravované akce v rámci tohoto Česko-slovenského projektu. (fotogalerie, videoreportáž)

 

  Bílé Karpaty všechna loga

 

 

logo pasovani2021Tato v naší obci již tradiční akce se konala po roční přestávce způsobené opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 v pátek 25. června 2021. Asi čtyřicítku prvňáčků ze všech součástí petrovické základní školy přivítali knihovnice naší obecní knihovny Eva Podstawková spolu s královnou Abecedou, která se posléze ujala pasování všech přítomných prvňáčků na čtenáře. Děti společně pronesly čtenářský slib a pak už předstupovaly před královnu, která každého z nich pasovala na čtenáře. Knihovnice předala prvňáčkům pamětní list a oprávnění k bezplatnému půjčování knih v naší knihovně po celý rok. Jako každoročně i letošního pasování se účastnil starosta obce Marian Lebiedzik, který předal dětem v upomínku na tento slavnostní den malý dárek v podobě knížky a mimo jiné jim popřál krásné prožití prázdnin. Celá akce byla ukončena prohlídkou prostor obecní knihovny. (videoreportáž)

zastupitelstvo 6 aV pondělí 28. června 2021 se v Kulturním centru sešli obecní zastupitelé na svém 15. zasedání v tomto volebním období. Jak již bývá u červnových zastupitelstev zvykem projednali závěrečný účet hospodaření obce za uplynulý rok. Obec v roce 2020 hospodařila s přebytkem 40,3 milionu korun. Na tomto velmi dobrém výsledku hospodaření se výrazně podepsala skutečnost, že do obecního rozpočtu mimo běžných daňový a nedaňových příjmů připlynulo i téměř 70 milionů korun v podobě různých dotací, o které v předcházejících letech obec úspěšně žádala. Dalším důležitým bodem programu bylo projednání a schválení úvěru ve výši 40 milionu korun, který v případě potřeby bude moci obec čerpat na předfinancování a dofinancování Komunitního centra pro seniory. Zastupitelé dále schválili poskytnutí dotace základní a mateřské škole ve výši 1 milion korun, které může škola ve spolupráci s rodiči dětí využít na spolufinancování různých sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které bude škola v nadcházejícím školním roce pořádat. Částka, ve výši 2 000 Kč na jednoho žáka či předškoláka zůstává stejná, jako tomu bylo v roce minulém. Projednány byly také důležité úpravy obecního rozpočtu na rok 2021, které se týkají komunitního centra, ale i dalších investic jako jsou celoplošně úpravy dalších komunikací.  Tyto úpravy byly vyvolány skutečností, že v současné době dochází k výrazným nárůstům cen stavebních prací u plánovaných a neodkladných stavebních akcí jako např. opravu komunikace pod Petrovickým zámečkem, která byla poničena loňskými přívalovými srážkami. Více informací o červnovém zastupitelstvu obsahuje následující videoreportáž.

KODUS1 logoČtvrtek 10. června 2021 se zapíše do kroniky naší obce jako den, kdy začaly stavební práce na novém komunitním domu pro seniory. Jedná se o moderní zařízení tohoto typu, které bude zahrnovat 25 bytů 2+KK, včetně lodžie o rozloze cca 46 m2. Součástí budou také společenské místnosti, kde se klienti mohou společně setkávat při různých aktivitách. Největší z nich o ploše 160 m2 může potom sloužit i společenským akcím většího rozsahu, včetně školních. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do všech prostor. Umístění zařízení umožňuje využít i přírodní venkovní prostor, který budu uzpůsoben jak k aktivnímu, tak i pasívnímu odpočinku klientů. Celkové náklady na samotnou výstavbu představují částku 82 milionů korun. Stavba by měla být realizována v průběhu následujícího roku a bude spojena v této lokalitě, jak už to u obdobných staveb bývá, se zvýšeným pohybem těžké techniky, hlukem a místy i prašností. Proto chceme požádat všechny dotčené obyvatele o pochopení a toleranci. (videoreportáž)

Obec Petrovice u Karviné se v roce 2020 přihlásila do výzvy MAS Bohumínsko z Programu rozvoje venkova a v rámci této výzvy byla podána projektová žádost s názvem „Materiálně technické zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí“. Záměrem zde bylo pořízení velkokapacitního party stanu za účelem pořádání kulturně – společenských akcí, který by byl k dispozici jak samotné obci, tak i různým spolkům působících na území obce Petrovice u Karviné. Výše jmenovaná projektová žádost v rámci tohoto programu byla doporučena k realizaci orgány MAS Bohumínsko, z.s. Velkokapacitní party stan, který Obec Petrovice u Karviné již zakoupila, bude spolufinancován z Programu rozvoje venkova a občané ho budou moci poprvé shlédnout na Obecní slavnosti. Pro spolky bude tento stan k zapůjčení zdarma. Součástí projektu byla pořízená také myčka skla, která bude součástí vybavení Kulturního centra.

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit poděkování Místní akční skupině Bohumínsko, z.s. za vstřícnost a podporu při realizaci tohoto projektu.

 

Publicita projektu page 001

MAS Bohumínsko

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili