Logo zamkpetruvkyV sobotu 15. října 2016 se sešli členové SDH Dolní Maklovice a OSP Marklowice Górne, aby založili novou tradici v podobě uzamčení řeky Petrůvky. Stalo se tak v rámci realizaci společného projektu „Hasiči na hranici včera a dnes“ finančně podpořeného z Fondu mikroprojektů Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Co takové „uzamykání Petrůvky“ představuje a jak probíhalo, to se dozvíte z přiložené videoreportáže a fotogalerie.

LOGO EU

FOTO.00 02 11 20.Still004V pátek 14. října 2016 se sešli v Hotelu Dakol představitelé Sborů dobrovolných hasičů ze Závady a polských Gołkowic, obce Petrovice u Karviné a Gminy Godów, jakož i celá řada hostů, aby si připomněli 20. výročí podpisu dohody o spolupráci mezi SDH Závada a OSP Gołkowice. V rámci akce byly prezentované výsledky dosavadní spolupráce mezi oběma sbory nejen v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku po obou stranách hranice, ale také v oblasti sportovní a kulturně společenské. Oba sbory se také dlouhodobě aktivně a úspěšně zapojují do přípravy a realizace projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie. V závěru akce převzali starostové obou sborů z rukou představitelů partnerských obcí pamětní dary jakožto výraz poděkování za dlouhodobou a obětavou práci v oblasti rozvoje přeshraniční spolupráce a dobrých vztahů mezi obcí Petrovice u Karviné a Gminou Godów. Slavnostní setkání vyvrcholilo společným neformálním přátelským posezením. Akce je součástí připravovaného projektu „Společnou spolupráci k lepšímu porozumění“, který byl předložen ke spolufinancování z Fondu mikroprojektů Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. (videoreportáž, fotogalerie)

 LOGO EU

logo senioriPátek 14. října 2016 patřil členům Klubu důchodců v Petrovicích u Karviné, kteří se sešli v prostorách Lokomotivy v Závadě již tradičnímu podzimnímu setkání. Na úvod všechny přítomné přivítal předseda klubu Bruno Kencki. I letos se této akce účastnili zástupci sousedních příhraničních obcí z Polska a zástupci obce reprezentovaní starostou Marianem Lebiedzikem a místostarostou Jaromírem Krótkim. Ti Klubu poděkovali za dlouhodobou spolupráci a popřáli mnoho úspěchů v jeho další činnosti. Hlavní program setkání byl již tradičně věnován hudbě, při které si účastníci zavzpomínali také na své zážitky z dalších akcí, které pro ně v průběhu roku 2016 Klub důchodců zorganizoval. Kdo mohl, ten si zazpíval a zatančil. Tímto příjemným odpolednem si přítomni mimo jiné odpočinuli od starostí všedního dne. (videoreportáž, fotogalerie)

cyklistika 2016V neděli 2. října 2016 se konala již tradiční podzimní cyklistická akce v podobě projížďky česko-polským pohraničím. Letos tuto pořádala naše obec a účastnilo se jí téměř 150 cyklistů z Petrovic, Godowa a z blízkého okolí. Počasí cyklistice na téměř 25 kilometrové trase přálo a tak byli velcí i malí účastnici vesměs spokojeni. Také "vyvrcholení" celé akce v podobě společného posezení a guláše na Interu přišlo vhod. Pro příští rok předáváme organizační štafetu do Godowa a přejeme našim polským přátelům mnoho úspěchů při organizaci. (videoreportáž, fotogalerie)

HasiciMarklovičtí hasiči v rámci programu „Hasiči na hranici včera a dnes“ zorganizovali ve spolupráci s hasiči z OSP Marklowice Górne školení a besedu na téma „Možná rizika v příhraničí“. Akce proběhla v sobotu 1.října v hasičské zbrojnici v Dolních Marklovicích. O rozdílnostech toku vody v regulovaném korytě v Polsku a v meandrech na našem území přednášel Stanislav Rduch. Byly promítány fotografie Petrůvky po obou stranách hranice a byla položena otázka, jestli proti povodním postavit hráze nebo zregulovat koryto řeky. Poté paní Iwona Cupek všechny seznámila s historií povodní na polské straně. O povodních v Dolních Marklovicích měl připraven vstup pan Ing Zdenek Svoboda. Na mapě ukázal záplavové území a domy, které voda nejvíce ohrožuje. Přednáška byla doplněna filmem o povodních v Petrovicích a také fotografiemi z povodní v roce 2005 a 2010. Na téma ropné a jiné havárie hovořil lektor z Ostravy pan Dušan Suknarovský. Doufáme, že k nám z Polska nic takového po Petrůvce nepoplave. Po školení se při malém občerstvení rozproudila debata, jestli regulovat řeku, nebo raději stavět hráze. Ten problém s Petrůvkou na našem území velmi zajímal kolegy z Polska, kteří navíc mají zkušenost s dopadem regulace na životní prostředí. (videoreportáž, fotogalerie)

 LOGO EU

 

V rámci projektových aktivit pořádá obec Petrovice u Karviné a Zebrzydowice níže uvedené aktivity, na které se zájemci mohou přihlásit.

13. 10. 2016 – výlet - kostely Petrovice, Zámek Karviná
Sraz v 9,00 hodin - IC Petrovice (kavárna Rotigel), doprava autobusem Petrovice, Karviná a zpět. Občerstvení zajištěno. Zdarma 30 účastníků ČR. Předpokládaný návrat 16 hodin.
Je nutné se přihlásit do 11. 10. 2016.
 
27. 10. 2016 – výlet do Żywca (Polsko)
Doprava do Zebrzydowic a zpět zajištěna. Aktivitu pořádá polská strana, doprava zajištěna. Zdarma 20 účastníků ČR. Je nutné se přihlásit do 20. 10. 2016.
 
2. 11. 2016 – integrační setkání v zebrzydowicích (Polsko)
Doprava do Zebrzydowic a zpět zajištěna, odjezd od obecního úřadu v 15,00 hod. Předpokládaný návrat v 18 hod. Zdarma 15 účastníků ČR. Je nutné se přihlásit do 31. 10. 2016.
 
AKTIVITY JSOU URČENY PRO VĚKOVOU HRANICI 50+.  NA AKTIVITY JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT
e-mailem ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky 558 848 056, 776 298 357.

LOGO EU

 

REP.00 00 28 35.Still004V pondělí 19. září 2016 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné. Mezi hlavní projednávané body patřila jednak studie nového komunitního centra pro seniory v Závadě či plán soustavných oprav komunikací na území obce. O podobě zařízení pro seniory již jednalo červnové zastupitelstvo a jelikož veškeré připomínky zastupitelů byly do studie zapracovány, byla tato zastupiteli jednohlasně schválena. Nyní tak bude přistoupeno k výběru projektanta, který danou studii rozpracuje do podoby projektu. Zastupitelé se rovněž zabývali problematikou revitalizace některých obecních budov, konkrétně se jedná o objekty Mateřské školy a PZKO v Dolních Marklovicích a Interu Petrovice, které by měly proběhnout během příštího roku.   Obec tak tímto pokračuje v nastoleném procesu oprav budov, které má ve svém vlastnictví.  Dalším  bodem byl plán soustavných oprav komunikací, které jsou ve vlastnictví obce. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na realizaci všech oprav obecních komunikací představuje částku ve výši 25,4 milionu korun. Je tedy zřejmé, že opravy budou realizovány postupně v několika příštích letech, a to v závislosti na tom, jaká částka bude v daném roce zastupitelstvem v obecním rozpočtu pro tyto účely schválena.  Zastupitelstvo také rozhodlo o prodeji budovy bývalé knihovny za částku 1,8 milionu Kč. (videoreportáž)

Usnesení zastupitelstva zde.

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili