rouskomat 4AROUŠKOMAT,

který v  dubnu 2020 zprovoznila obec ve  spolupráci s  místní firmou LUMO PLUS s.r.o., stále funguje a nabízí zájemcům své roušky.

Je umístěn v centru obce u vchodu do zdravotnického střediska.

Roušku si zde můžete zakoupit každý pracovní den v  čase od 6:30 - 20:30 hodin. Cena roušky je 50 Kč, přičemž za roušku již neplatíte platební kartou, ale nyní můžete platit v hotovosti (mincemi).

Výtěžek bude využitý na  zakoupení dalšího ozonizéru vzduchu pro naše mateřské školy. Věříme, že i tímto způsobem přispějeme k většímu bezpečí nás všech. 

 

Petrovice zastupitelstvo září 2020.00 01 54 00.Still003V pondělí 14. září se sešli zastupitelé ke svému 11. zasedání opět znovu za přísných hygienických podmínek souvisejících s koronavirovou situací v prostorách Kulturního centra. Mezi stěžejními body jednání byla další podpora kotlíkových dotací ze strany obce. Zastupitelé tak schválili dalším 14 zájemcům o ekologické kotle dotační příspěvek 10 000 Kč. Tento příspěvek je již několik let obcí poskytován v rámci dotací, které následně přiznává Moravskoslezský kraj na výměnu starých kotlů za nové. Dále zastupitelstvo schválilo poskytnutí dalších 8 zápůjček na pořízení a instalaci nízkoemisního zdroje tepla. Celkově tak už byly zápůjčky poskytnuty 22 obyvatelům naší obce v kumulativní výši 3,8 milionů Kč. Tyto finanční prostředky obec obdržela v rámci projektu dotovaného Ministerstvem životního prostředí. Po vrácení těchto půjček, tyto finanční prostředky zůstávají obci na realizaci ekologických projektů. V tomto případě bude z této částky hrazeno zateplení jedné z budov petrovické základní školy a zateplení objektu polytechnického centra a Služeb obce Petrovice u Karviné (bývalá Salmonie).
Zastupitelé byli také informováni o podání dvou projektů do výzvy MAS Bohumínsko – Programu rozvoje venkova. Prvním z nich je projekt „Rekonstrukce zpevněných ploch na obecním hřbitově Petrovice u Karviné“ v celkové hodnotě 1 489 131 Kč a druhým „Materiálně technické zázemí pro pořádaní kulturních a společenských akcí“, který v sobě zahrnuje především pořízení velkopacitního stanu pro venkovní společenské, sportovní a kulturní akce pořádané obcí či spolky. Náklady na realizaci tohoto projektu představují částku 378 730 Kč. Dobrou zprávou je skutečnost, že oba projekty výběrová komise MAS Bohumínsko vybrala k financování s tím, že na rekonstrukci chodníků na hřbitově dosáhne dotace výše 1 191 304 Kč a na zlepšení materiálně technického zázemí výše 302 984 Kč. (fotogalerie, videoreportáž).

2020 Plakát Petrovické panenkyAmatérská mažoretková skupina "PETROVICKÉ PANENKY"

zahajuje svou činnost v pondělí 16. 9. 2020 v 17:00 v tělocvičně ZŠ Petrovice.

Děvčátka ve věku od 5  do 11 let čekají tréninky 2x týdně a jednou v měsíci celodenní odborný

workshop zaměřený na výuku tweerlingu (práce s hůlkou). Chybět nebude ani speciální výuka

gymnastických a tanečních prvků, potřebných pro práci s pomponem (třásněmi).

Přihlásit se do tohoto kroužku mohou děvčátka nejlépe do konce října,

později i v průběhu celého roku.  

  

foto dožínky 1I přes složitou epidemiologickou situaci se skupina zemědělců z Petrovic u Karviné rozhodla pokračovat v započaté tradici a uspořádala i v letošním roce 2. Petrovické dožínky. Tentokrát byla celá slavnost omezena z bezpečnostních důvodů pouze na dožínkový průvod. Záměrem organizátorů bylo, aby průvod se slavnostně vyzdobenými koňskými spřeženími, jezdci na koních a zemědělskou technikou prošel všemi částmi obce. Proto jeho trasa vedla za doprovodu dechové hudby z Dolních Marklovic přes Petrovice u Karviné, Závadu a končila v Prstné, kde byl starostovi Obce Petrovice u Karviné předán dožínkový věnec a dožínkový chléb upečený z letošní sklizně. Že tento záměr byl správný svědčí velké množství přihlížejících po celé trase průvodu.

2. Petrovické dožínky se mohly konat díky podpoře ze strany Obce Petrovice u Karviné a pomoci Sboru dobrovolných hasičů z Dolních Marklovic.
Organizátoři chtějí všem, kteří se na organizaci této akce podíleli a kteří ji podpořili, touto cestou poděkovat. (fotogalerie).

Od 1. 9. 2020 je spuštěna nově zřizovaná Informační linka Hygienické služby České Republiky 1221, která bude v provozu 7 dní v týdnu.

Operátoři této linky Vám dají odpovědi na otázky z těchto oblastí:
1. Cestování
2. Výsledky mých testů
3. Zdravotní potíže
4. Rizikový kontakt
5. Karanténa
6. Aktuálně platná Mimořádná opatření

V případě konkrétních dotazů směřujících přímo na činnost KHS MSK můžete volat na toto telefonní číslo:
Karviná: 596 397 111

 

PZ 4 2020 1.str. page 001Právě vyšel nový Petrovický zpravodaj č.4/2020, který si můžete přečíst zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

kolubarium 1bNa konci července se rozběhla rozsáhla oprava kolumbária na petrovickém hřbitově. Náklady na tuto opravu se blíží téměř jednomu milionu korun. Tato částka není rozhodně zanedbatelná, avšak odpovídá skutečnosti, že od výstavby kolumbária, která proběhla před více než 30 lety, nebylo do tohoto objektu nijak významně investováno. Jednalo se především o běžnou údržbu. Nyní tedy dochází k zásadní opravě fasády, soklů i výměně oken, Následovat bude i čištění dlažby a oprava schodiště, které je ve špatném stavu. Cílem je kolumbárium uvést do takového stavu, aby bylo důstojným místem posledního odpočinku. Oprava by měla být dokončena během září. Obec zároveň připravila i projekt opravy chodníků v této části hřbitova. Zde jsou  ještě původní asfaltové, které poznamenal zub času. V této chvíli obec požádalo o dotaci z Programu na podporu venkova v rámci Místní akční skupiny Bohumínsko. Pokud bude dotace přiznána, předpokládáme, že by k rekonstrukci chodníků došlo na jaře příštího roku. (videoreportáž)

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili