logo PC senioriPočítače jsou v současnosti nedílnou součástí života každého z nás, a to bez rozdílu věku. Umět pracovat s počítačem je tak dnes nezbytností, což neplatí pouze o mladé generaci, ale také o generaci seniorů. Proniknout do světa výpočetní techniky pomáhá seniorům i naše obec ve spolupráci s místní základní školou. Od září letošního roku se tak pravidelně 2 krát měsíčně schází 15 petrovických seniorů v počítačové učebně v prostorách základních školy, aby se seznámili se základy práce s počítačem. Především se jedná o činnosti jako je vyhledávání potřebných informací na internetu, používaní e-mailu, zpracovávání různých dokumentů či fotografií. Kurz je realizován v rámci projektu "Aktivní senior na hranici", který je realizován ve spolupráci se sousední polskou Gminou Zebrzydowice a je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Paralelní kurz tedy probíhá i na polské straně a tak vyvrcholením těchto kurzů bude počítačová videokonference, v rámci kterém budou účastníci obou kurzů diskutovat záležitosti, které je zajímají a vyměňovat si své poznatky a zkušenosti, které v průběhu výuky nabyli. (videoreportáž, fotogalerie).

LOGO EU

pamatka padlych 2014 V pátek 11. listopadu 2016 položil starosta obce Marian Lebiedzik květiny k památníkům válečných obětí na území naší obce a poklonil se jejich památce. Stalo se tak u příležitosti Dne válečných veteránů, kterým si v tento den každoročně připomínáme ty, kteří položili svůj život za naši svobodu v první i druhé světové válce.

 

Logo zamkpetruvkyV sobotu 15. října 2016 se sešli členové SDH Dolní Maklovice a OSP Marklowice Górne, aby založili novou tradici v podobě uzamčení řeky Petrůvky. Stalo se tak v rámci realizaci společného projektu „Hasiči na hranici včera a dnes“ finančně podpořeného z Fondu mikroprojektů Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Co takové „uzamykání Petrůvky“ představuje a jak probíhalo, to se dozvíte z přiložené videoreportáže a fotogalerie.

LOGO EU

FOTO.00 02 11 20.Still004V pátek 14. října 2016 se sešli v Hotelu Dakol představitelé Sborů dobrovolných hasičů ze Závady a polských Gołkowic, obce Petrovice u Karviné a Gminy Godów, jakož i celá řada hostů, aby si připomněli 20. výročí podpisu dohody o spolupráci mezi SDH Závada a OSP Gołkowice. V rámci akce byly prezentované výsledky dosavadní spolupráce mezi oběma sbory nejen v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku po obou stranách hranice, ale také v oblasti sportovní a kulturně společenské. Oba sbory se také dlouhodobě aktivně a úspěšně zapojují do přípravy a realizace projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie. V závěru akce převzali starostové obou sborů z rukou představitelů partnerských obcí pamětní dary jakožto výraz poděkování za dlouhodobou a obětavou práci v oblasti rozvoje přeshraniční spolupráce a dobrých vztahů mezi obcí Petrovice u Karviné a Gminou Godów. Slavnostní setkání vyvrcholilo společným neformálním přátelským posezením. Akce je součástí připravovaného projektu „Společnou spolupráci k lepšímu porozumění“, který byl předložen ke spolufinancování z Fondu mikroprojektů Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. (videoreportáž, fotogalerie)

 LOGO EU

logo senioriPátek 14. října 2016 patřil členům Klubu důchodců v Petrovicích u Karviné, kteří se sešli v prostorách Lokomotivy v Závadě již tradičnímu podzimnímu setkání. Na úvod všechny přítomné přivítal předseda klubu Bruno Kencki. I letos se této akce účastnili zástupci sousedních příhraničních obcí z Polska a zástupci obce reprezentovaní starostou Marianem Lebiedzikem a místostarostou Jaromírem Krótkim. Ti Klubu poděkovali za dlouhodobou spolupráci a popřáli mnoho úspěchů v jeho další činnosti. Hlavní program setkání byl již tradičně věnován hudbě, při které si účastníci zavzpomínali také na své zážitky z dalších akcí, které pro ně v průběhu roku 2016 Klub důchodců zorganizoval. Kdo mohl, ten si zazpíval a zatančil. Tímto příjemným odpolednem si přítomni mimo jiné odpočinuli od starostí všedního dne. (videoreportáž, fotogalerie)

cyklistika 2016V neděli 2. října 2016 se konala již tradiční podzimní cyklistická akce v podobě projížďky česko-polským pohraničím. Letos tuto pořádala naše obec a účastnilo se jí téměř 150 cyklistů z Petrovic, Godowa a z blízkého okolí. Počasí cyklistice na téměř 25 kilometrové trase přálo a tak byli velcí i malí účastnici vesměs spokojeni. Také "vyvrcholení" celé akce v podobě společného posezení a guláše na Interu přišlo vhod. Pro příští rok předáváme organizační štafetu do Godowa a přejeme našim polským přátelům mnoho úspěchů při organizaci. (videoreportáž, fotogalerie)

HasiciMarklovičtí hasiči v rámci programu „Hasiči na hranici včera a dnes“ zorganizovali ve spolupráci s hasiči z OSP Marklowice Górne školení a besedu na téma „Možná rizika v příhraničí“. Akce proběhla v sobotu 1.října v hasičské zbrojnici v Dolních Marklovicích. O rozdílnostech toku vody v regulovaném korytě v Polsku a v meandrech na našem území přednášel Stanislav Rduch. Byly promítány fotografie Petrůvky po obou stranách hranice a byla položena otázka, jestli proti povodním postavit hráze nebo zregulovat koryto řeky. Poté paní Iwona Cupek všechny seznámila s historií povodní na polské straně. O povodních v Dolních Marklovicích měl připraven vstup pan Ing Zdenek Svoboda. Na mapě ukázal záplavové území a domy, které voda nejvíce ohrožuje. Přednáška byla doplněna filmem o povodních v Petrovicích a také fotografiemi z povodní v roce 2005 a 2010. Na téma ropné a jiné havárie hovořil lektor z Ostravy pan Dušan Suknarovský. Doufáme, že k nám z Polska nic takového po Petrůvce nepoplave. Po školení se při malém občerstvení rozproudila debata, jestli regulovat řeku, nebo raději stavět hráze. Ten problém s Petrůvkou na našem území velmi zajímal kolegy z Polska, kteří navíc mají zkušenost s dopadem regulace na životní prostředí. (videoreportáž, fotogalerie)

 LOGO EU

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili