Ve dnech 5. - 6. října 2018 se uskutečnily České republice volby do obecních zastupitelstev. V Petrovicích u Karviné se obecních voleb zúčastnilo 1964 voličů, což představuje volební účast ve výši 49,00 %. Toto procento je nejvyšší od roku 1994. Celkové výsledky těchto voleb v naší obci shrnuje následující graf. Výsledky voleb v naší obci jsou uvedeny v níže uvedeném grafu. (videoreportáž)

Bez názvu

Nově zvolení členové Zastupitelstva pro volební období 2018-2022 dle počtu hlasů

Člen zastupitelstva

Navrhující strana

Počet hlasů

Procento z odevzdaných hlasů

       

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

               ČSSD

1 230

           62,6 %

Jaromír Krótki

               ČSSD

1 215

           61,9 %

Ing. Kazimír Faja

               ČSSD

1 048

           53,4 %

Bc. Jiří Helvín

               ČSSD

1 039

           52,9 %

MUDr. Zdeněk Bělík

               ČSSD

1 021

           52,1 %

Renáta Haasová

               ČSSD

1 015

           51,7 %

Ing. Kamil Tobola

               ČSSD

988

           50,3 %

Bruno Kencki

               ČSSD

987

           50,3 %

Milan Mencner

               ČSSD

982

           50,0 %

Mgr. Radim Trunkát

               ČSSD

973

           49,5 %

Mgr. Jaroslava Folterová

               ČSSD

964

           49,1 %

Michal Morcinek

               ČSSD

962

           49,0 %

Michaela Jastřemská

               ČSSD

936

           47,7 %

Marek Křevký

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

419

           21,3 %

Ing. Pavel Haas

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

411

           20,9 %

Pavel Kondziolka

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

405

           20,6 %

Ing. Jindřich Reclik

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

384

           19,6 %

Taťána Kolondrová

            ANO 2011

351

           17,9 %

Stanislav Babiš

            ANO 2011

326

           16,6 %

Michal Czyž

            ANO 2011

286

           14,6 %

Ing. Marek Wawreczka

            KDU-ČSL

190

            9,7%

Všem nově zvoleným zastupitelům gratulujeme k jejich zvolení a přejeme mnoho úspěchů v jejich práci ve prospěch naší obce.

cyklotrasaV pátek 21. září 2018 se v pravé poledne na hranicích Petrovic u Karviné a Karviné u Dvoru Olšiny sjela zhruba osmdesátka cyklistů z české i polské strany hranice, aby společnou projížďkou "pokřtili" nově vybudovanou "Železnou cyklotrasu", která vede našim pohraničím. K těmto se po trase cykloprojížďky přidávali další, takže do cíle v polských Zebrzydowicích dorazilo téměř 150 milovníků kol. V průběhu let 2017 a 2018 vzniklo na české a polské straně cca 30 km nových cyklotras, které po polské straně vedou po starých železničních tratích. Projekt „Železná cyklotrasa“ naše obec realizovala společně se statutárním městem Karviná, Gminou Godów, Gminou Zebrzydowice a Miastem Jastrzębie – Zdrój. Na území Petrovic u Karviné byla vytvořena nová cyklotrasa vedoucí od hraničního přechodu Závada – Gołkowice směrem na Olšiny. Náklady na její realizaci činily 4,5 milionu korun s tím, že spolufinancování ze státního rozpočtu a Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo ve výši 90 %, a to prostřednictvím operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020. V této chvíli je připraven projekt na další rozšíření této cyklotrasy a zároveň jsou schváleny finanční prostředky z fondů EU na její profinancování. Po dokončení II. etapy tak bude mít nově vytvořený cyklistický uzel po obou stranách hranice délku 50 km. (videoreportáž, fotogalerie)

logo EU projekt

vystava ženyV sobotu 22. září 2018 zahájila v nových prostorách Kulturního centra svoji činnost petrovická základní organizace Českého svazu žen. A jak jinak tuto činnost mohli zahájit než prezentací výsledků své práce a práce svých členek. Návštěvníci tak mohli vidět celou řadu zajímavých rukodělných výrobků, ochutnat spoustu dobrot z místní kuchyně a pobavit se u tanečních vystoupení skupiny "Zoufalé manželky". Celá akce byla potom zakončena přednáškou o naší obci. (videoreportáž, fotogalerie)

Tato akce byla spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci projektu „Synergie – integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovice u Karviné“ a byla financována z operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

logo EU projekt

110 let Hasičů ZávadaV sobotu 22. září se v novém kulturním centru v Petrovicích u Karviné sešli členové Sboru dobrovolných hasičů v Závadě a jejich hosté, aby zde na slavnostní valné hromadě oslavili 110 let existence sboru. Na úvod přivítal všechny přítomné starosta sboru pan Jindřich Filip, poté následovala reportáž o historii a současnosti SDH v Závadě (pro shlédnutí dokumentu klikněte zde). Došlo také na předání ocenění členům sboru, jakož i těm, kteří s hasiči ze Závady spolupracují či je podporují. Z rukou starosty Krajského sdružení hasičů převzal závadský sbor jedno z nejvyšších vyznamenání a sice stuhu k historickému praporu. Zástupce starosty družební obce Godów, pak předal sboru významné ocenění v podobě Zlaté medaile za zásluhy o rozvoj Slezského vojvodství, která vyjadřuje poděkování za rozvoj spolupráce nejen mezi sbory dobrovolných hasičů, ale také na okresní nebo krajské úrovni, když právě členové SDH Závada jsou iniciátory této spolupráce. Na závěr pak vystoupili se svými projevy pozvaní hosté. (videoreportáž, fotogalerie)

Tato akce byla spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci projektu „Synergie – integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovice u Karviné“ a byla financována z operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

logo EU projekt

hasici vystavaVe dnech 13. -15. září 2018 se v prostorách Kulturního centra konala výstava „Hasiči včera a dnes“, kterou zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů z Dolních Marklovic. Expozici obohatilo svými exempláři také OSP Marklovice Górne, což je dlouholetý partnerský sbor našich hasičů. V průběhu tří dnů výstavu navštěvovali jak děti ze základních škol po obou stranách naší hranice, tak i široká veřejnost. Součástí výstavy bylo i slavnostní setkání zástupců – pamětníků obou hasičských sborů, které proběhlo v pátek 14. září 2018 v podvečerních hodinách. V rámci setkání byla jednak pokřtěna publikace „Hasiči a strażacy z rozdělených Marklovic“, která mapuje více než 40-letou historii spolupráce sborů a jednak byla tato spolupráce potvrzena na protokolu o spolupráci podpisy starosty Petrovic u Karviné panem Marian Lebiedzik, wójta Gminy Zebrzydowice pana Andrzeja Kondziołky a zástupců nadřízených hasičských orgánů panem Milanem Mencnerem a pane Stanisławem Pawłowskim. Spolupráce mezi SDH Dolní Marklovice a OSP Marklowice Górne započala již 24. května 1975.

Na závěr předal místostarosta OSH ČMS Karviná pan Milan Mencner na návrh našeho sboru bronzovou medaili za mezinárodní spolupráci paní Iwone Cupek, hasičskou medaili ke 100 letům Československa iniciátorovi naší spolupráce panu Vladislavu Kenckému a za dlouholetou podporu hasičů v obou obcích panu Marianu Lebedzikovi a panu Andrzeju Kondziokowi. Všem oceněným gratulujeme. (videoreportáž, fotogalerie)

Tato akce byla spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci projektu „Synergie – integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovice u Karviné“ a byla financována z operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

logo EU projekt

první den šlkoly1. září je dnem, kdy každoročně otevírají své brány školy všem žákům a studentům. Nejinak je tomu samozřejmě i v naší obci. Po prázdninách do lavic naši základní školy usedly nejen děti, které školu dočasně na prázdninové období opustily, ale také ty, které šly do školy vůbec poprvé. 3. září paní učitelky v naší škole přivítaly 40 prvňáčků, kteří v doprovodu svých rodičů poprvé v tento den okusili školní lavice. Nejvíce dětí bude navštěvovat petrovickou základní školu, a to 18 žáků. 14 prvňáčků zavítalo do školy v Marklovicích a zbývajících osm přišlo do školy v Závadě. Každý z novopečených prvňáčků také obdržel malý dárek od obecního úřadu. Věříme, že se všem novým žáčkům bude v petrovické škole líbit a přejeme nejen jim, ale i všem žákům a studentům, mnoho úspěchů v nadcházejícím školním roce. (videoreportáž, fotogalerie)

logo zast 9 2018V pondělí 3. září 2018 se sešli petrovičtí zastupitelé na svém 23. zasedání, které bylo v tomto volebním období zároveň jejich posledním. K projednání na ně čekalo 14 bodů. Tím nejdůležitějším bylo schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje na území obce používání zábavné pyrotechniky. Vyhláška byla předložena k projednání na základě četných požadavků obyvatel a zakazuje realizovat ohňostroje a používat pyrotechnické výrobky po celý rok s výjimkou Silvestra a Nového roku. Rozhodnutí zastupitelstva také umožnilo konání ohňostroje v rámci obecní slavnosti a rozsvícení vánočního stromu. Jelikož se jednalo, jak již je zmíněno, o poslední zastupitelstvo, obeznámil starosta obce Marian Lebiedzik nejen zastupitele, ale i přihlížející veřejnost s výsledky práce rady a zastupitelstva v tomto volebním období a poděkoval jak voleným zástupcům, tak i všem zaměstnancům obecního úřadu za práci, kterou v uplynulých čtyřech letech pro naši obec vykonali. (videoreportáž, fotogalerie)

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

duben 2019 - říjen 2019

Út  9:00-12:00 12:30-17:00 
9:00-12:00 12:30-17:00
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili