logo pasovani2021Tato v naší obci již tradiční akce se konala po roční přestávce způsobené opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 v pátek 25. června 2021. Asi čtyřicítku prvňáčků ze všech součástí petrovické základní školy přivítali knihovnice naší obecní knihovny Eva Podstawková spolu s královnou Abecedou, která se posléze ujala pasování všech přítomných prvňáčků na čtenáře. Děti společně pronesly čtenářský slib a pak už předstupovaly před královnu, která každého z nich pasovala na čtenáře. Knihovnice předala prvňáčkům pamětní list a oprávnění k bezplatnému půjčování knih v naší knihovně po celý rok. Jako každoročně i letošního pasování se účastnil starosta obce Marian Lebiedzik, který předal dětem v upomínku na tento slavnostní den malý dárek v podobě knížky a mimo jiné jim popřál krásné prožití prázdnin. Celá akce byla ukončena prohlídkou prostor obecní knihovny. (videoreportáž)

zastupitelstvo 6 aV pondělí 28. června 2021 se v Kulturním centru sešli obecní zastupitelé na svém 15. zasedání v tomto volebním období. Jak již bývá u červnových zastupitelstev zvykem projednali závěrečný účet hospodaření obce za uplynulý rok. Obec v roce 2020 hospodařila s přebytkem 40,3 milionu korun. Na tomto velmi dobrém výsledku hospodaření se výrazně podepsala skutečnost, že do obecního rozpočtu mimo běžných daňový a nedaňových příjmů připlynulo i téměř 70 milionů korun v podobě různých dotací, o které v předcházejících letech obec úspěšně žádala. Dalším důležitým bodem programu bylo projednání a schválení úvěru ve výši 40 milionu korun, který v případě potřeby bude moci obec čerpat na předfinancování a dofinancování Komunitního centra pro seniory. Zastupitelé dále schválili poskytnutí dotace základní a mateřské škole ve výši 1 milion korun, které může škola ve spolupráci s rodiči dětí využít na spolufinancování různých sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které bude škola v nadcházejícím školním roce pořádat. Částka, ve výši 2 000 Kč na jednoho žáka či předškoláka zůstává stejná, jako tomu bylo v roce minulém. Projednány byly také důležité úpravy obecního rozpočtu na rok 2021, které se týkají komunitního centra, ale i dalších investic jako jsou celoplošně úpravy dalších komunikací.  Tyto úpravy byly vyvolány skutečností, že v současné době dochází k výrazným nárůstům cen stavebních prací u plánovaných a neodkladných stavebních akcí jako např. opravu komunikace pod Petrovickým zámečkem, která byla poničena loňskými přívalovými srážkami. Více informací o červnovém zastupitelstvu obsahuje následující videoreportáž.

KODUS1 logoČtvrtek 10. června 2021 se zapíše do kroniky naší obce jako den, kdy začaly stavební práce na novém komunitním domu pro seniory. Jedná se o moderní zařízení tohoto typu, které bude zahrnovat 25 bytů 2+KK, včetně lodžie o rozloze cca 46 m2. Součástí budou také společenské místnosti, kde se klienti mohou společně setkávat při různých aktivitách. Největší z nich o ploše 160 m2 může potom sloužit i společenským akcím většího rozsahu, včetně školních. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do všech prostor. Umístění zařízení umožňuje využít i přírodní venkovní prostor, který budu uzpůsoben jak k aktivnímu, tak i pasívnímu odpočinku klientů. Celkové náklady na samotnou výstavbu představují částku 82 milionů korun. Stavba by měla být realizována v průběhu následujícího roku a bude spojena v této lokalitě, jak už to u obdobných staveb bývá, se zvýšeným pohybem těžké techniky, hlukem a místy i prašností. Proto chceme požádat všechny dotčené obyvatele o pochopení a toleranci. (videoreportáž)

Obec Petrovice u Karviné se v roce 2020 přihlásila do výzvy MAS Bohumínsko z Programu rozvoje venkova a v rámci této výzvy byla podána projektová žádost s názvem „Materiálně technické zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí“. Záměrem zde bylo pořízení velkokapacitního party stanu za účelem pořádání kulturně – společenských akcí, který by byl k dispozici jak samotné obci, tak i různým spolkům působících na území obce Petrovice u Karviné. Výše jmenovaná projektová žádost v rámci tohoto programu byla doporučena k realizaci orgány MAS Bohumínsko, z.s. Velkokapacitní party stan, který Obec Petrovice u Karviné již zakoupila, bude spolufinancován z Programu rozvoje venkova a občané ho budou moci poprvé shlédnout na Obecní slavnosti. Pro spolky bude tento stan k zapůjčení zdarma. Součástí projektu byla pořízená také myčka skla, která bude součástí vybavení Kulturního centra.

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit poděkování Místní akční skupině Bohumínsko, z.s. za vstřícnost a podporu při realizaci tohoto projektu.

 

Publicita projektu page 001

MAS Bohumínsko

REP 1chodník hřbitov.00 00 23 27.Still001V současnosti probíhá na území naší obce celá řada investičních akcí. Mezi ty, které jsou už v pokročilejším stavu, patří stavba chodníku a kanalizace od Urbančíkových rybníků k autobusové zastávce Prstná - rozcestí. Z plánovaných 900 metrů nového chodníku a kanalizace je už hotova více než polovina a stavba, i přes veškeré komplikace, které ji vzhledem k náročnosti terénu doprovázejí, by měla být dokončena do konce prázdnin. Náklady na její realizaci představují částku přesahující 11 milionů korun.

Další stavbou je rekonstrukce zpevněných ploch na nové části hřbitova, kde jsou mimo jiné nahrazovány původní asfaltové povrchy novou vzhlednější dlažbou. Pokud vše poběží podle předpokládaného časového harmonogramu, měla by tato rekonstrukce skončit do konce července. Náklady na rekonstrukci přesahují milion korun a jejich velká část bude kryta dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Fotogalerie a videoreportáž.

Zpevněné plochyl

MAS ořez cmyk

Zajímá Vás, co vše se bude dít v naší obci o prázdninách?

Veškeré informace o kulturních, sportovních a dalších zajímavých akcích najdete

na webových stránkách obce Petrovice u Karviné v druhé záložce vlevo pod názvem

"DĚJE SE U NÁS"

nebo

na obecním informačním kiosku, který je umístěn u Kulturního centra.

 

IMG 4955Ve čtvrtek 17. 6. 2021 se v 10 hodin sjelo téměř 80 cyklistů z česko-polského pohraničí na pomyslný start na česko-polské hranici mezi městy Karviná a Zebrzydowice, aby oficiálně zahájili provoz po nově dokončené cyklotrase vybudované v rámci projektu Na kole po železné cyklotrase.

Po slavnostním zahájení, uvítání a rozdání drobných reklamních předmětů či balíčků s občerstvením se polští účastníci vydali polskou stranou projet Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój a Godów po trase nově vzniklého úseku vybudovaného v rámci společného projektu.  Čeští účastníci vyrazili po trase na českém území, projeli nově vybudovaný a vyznačený úsek Karvinou a Petrovicemi u Karviné. Obě skupinky se opět setkaly na hranici, tentokráte mezi Petrovicemi u Karviné a Gołkowicemi, kde si vyměnili společné zážitky, občerstvili se a vyzvedli propagační materiály dle libosti. K dokonalosti celé akce přispělo příjemné letní počasí. Pokud jste se vyjížďky nezúčastnili, nezoufejte, je k dispozici všem a kdykoliv, neváhejte a vyzkoušejte. Inspirací mohou být tyto webové stránky nebo mobilní aplikace ‎Żelazny Szlak Rowerowy on the App Store (apple.com) nebo Żelazny Szlak Rowerowy – Aplikace na Google Play

Videoreportáž z akce nalenete zde a fotografie zde.

 

Synergie rgb

 

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili