Bez názvu1 0008 PuK Dárci 17.jpgVe středu 26. února 2020 se odpoledne setkal na obecním úřadě starosta obce Marian Lebiedzik s petrovickými dobrovolnými bezpříspěvkovými dárci krve, kteří byli v minulém roce oceněni medailemi Prof. MUDr. Jana Janského, zlatým křížem ČČK první, druhé i třetí třídy a v jednom případě dokonce oceněním nejvyšším,  a to plaketou ČČK Dar krve – dar života (za 250 odběrů). Všem dárcům poděkoval za jejich dlouholetý projev lidské solidarity a pomoci lidem, kteří se ocitnou ve složité životní situaci a právě darovaná krev jim může zachránit život. Jménem obce jim jako výraz poděkování předal  i malou pozornost v podobě poukazu na rehabilitační služby a symbolické láhve červeného vína. Letošního setkání se účastnilo 13 dárců krve. (fotogalerie, videoreportáž)

Zastupko Petrovice.00 17 44 32.Still007V pondělí 24. února 2020 se na svém osmém zasedání v tomto volebním období sešlo zastupitelstvo obce. Program jednání zahrnoval tentokráte 20 bodů. Jedním z nejdůležitějších byla úprava rozpočtu na rok 2020, v rámci které byly navýšeny finanční prostředků na realizaci některých připravovaných investičních akcí, jako je oprava petrovické základní školy, objektu polytechnického centra či opravy objektu kolumbária a přilehlého hřbitova. Dále zastupitelé schválili poskytnutí dotací ve výši 10 000 Kč devatenácti zájemců o kotlíkové dotace z naší obce a poskytnutí zápůjčky na výměnu kotle. Byla také schváleno uzavření smlouvy mezi naší obcí a Moravskoslezským krajem, na základě které poskytne kraj dotaci na ozdravné pobyty žáků 1. stupně základní školy ve výši 254 200 Kč. Díky ní vycestuje více než 60 žáků na jaře do školy v přírodě do Jeseníků za dotovanou cenu pobytu. V neposlední řadě souhlasilo zastupitelstvo s přípravou a předložením dvou nových projektů do operačních programů financovaných z unijních zdrojů. Prvním z nich je projekt na zateplení objektu nového polytechnického centra a obecních služeb naproti petrovické základní školy. Druhý z projektů bude vypracován ve spolupráci s partnerskou obcí Godów, přičemž jeho výsledkem by mělo být zpracování programu společné spolupráce po roku 2021, včetně specifikace vhodných společných projektů, na jejichž realizaci budou obce žádat finanční podporu z Evropské unie. (fotogalerie, videoreportáž).

Diskuzní klub, který působí v rámci Místní skupiny PZKO Petrovice pozval v úterý 18.2.2020 do Domu PZKO v Petrovicích u Karviné na přednášku Marcela Balcarka, předsedy Místní skupiny PZKO Věřňovice, n. t. „Pěší pouť z Lisabonu, hlavního města Portugalska, do Santiago de Compostela ve Španělsku“. Přednášející se účastnil pouti na podzim roku 2018. Putování zahájil v Lisabonu, hlavním městě Portugalska, kde nechybí překrásné památky. Na cestě se nacházely města Coimbra, Porto, které je známé s výborného vína, a také četné městečka a vesnice. Během pouti v Portugalsku bylo vidět bohatství ve městech a také bídu na venkově, proplétá se tu XIX., XX. a XXI. století. Patrný je vliv různých civilizací, které pronikly na Iberský polostrov, Celtů, Římanů, Maurů. Portugalsko přitahuje turisty téměř po celý rok, skvělé se tu rozvíjí poutní turistika. Na trase pouti se nacházejí ubytovny, tzv. albergue, které vedou církevní spolky, soukromé osoby, samosprávy. Cíl poutě, Santiago de Compostela, se nachází v severozápadním Španělsku, v provincii Galicje. Leží asi 35 km od pobřeží Atlantského oceánu. Zde se nachází hrob sv. Jakuba, jednoho ze dvanácti žáků Ježíše Krista. Trasa je označena znakem ve tvaru mušle a žlutými šípkami. Na posledních sto kilometrech, už ve Španělsku, jsou instalovány betonové sloupky, které navíc udávají, kolik kilometrů zbývá do cíle. Každý poutník musí započítat 100 km pěšky, 200 km na kole nebo na koni. Cestou jsou sbíraná razítka do tzv. kredencialu, jde o pas poutníka, který potvrzuje splnění trasy poutě. Jedním ze symbolů ukončené poutě je mušle sv. Jakuba. Poutník ji sbíral u pobřeží Altlantiku, když dorazil na konec středověkého světa, mys Finisterre. Dnes mušle je poznávacím znakem poutníků na cestě do Santiago de Compostela. Přednášející doplnil výklad fotografiemi, mapami a filmy video. Odpověděl rovněž na dotazy účastníků setkání.

 

W Klubie Propozycji o pielgrzymce do Santiago de Compostela

Klub Propozycji działający przy Miejscowym Kole PZKO w Piotrowicach zaprosił we wtorek 18.2.2020 r. do Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny na prelekcję Marcela Balcarka, prezesa Miejscowego Koła PZKO w Wierzniowicach, p. t. „Piesza pielgrzymka z Lizbony, stolicy Portugalii, do Santiago de Compostela w Hiszpanii“. Autor prelekcji odbył pielgrzymkę na jesieni 2018 roku. Wędrówkę rozpoczął w Lizbonie, stolicy Portugalii, gdzie nie brakuje przepięknych zabytków. Na trasie znajdowały się miasta Coimbra, Porto, słynne z doskonałego wina, oraz liczne miasteczka, wioski. Podczas pielgrzymki w Portugalii widać bogactwo w miastach oraz biedę na prowincji, przeplata się tu wiek XIX, XX i XXI. Widoczny jest wpływ różnych cywilizacji, które dotarły do Półwyspu Iberyjskiego, Celtów, Rzymian, Maurów. Portugalia przyciąga turystów niemal przez cały rok, świetnie rozwija się turystyka pielgrzymkowa. Na trasie pielgrzymki znajdują się schroniska, tzw. albergue, prowadzone przez związki wyznaniowe, osoby prywatne, samorządy. Cel pielgrzymki, Santiago de Compostela, leży w północno-zachodniej Hiszpanii, w prowincji Galicja. Jest położone ok. 35 km od wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Tu znajduje się grób św. Jakuba, jednego z dwunastu uczniów Jezusa Chrystusa. Szlak jest oznakowany znakiem w kształcie muszli i żółtymi strzałkami. Na ostatnich stu kilometrach, już w Hiszpanii, zainstalowano betonowe słupki, które dodatkowo pokazują, ile kilometrów pozostaje do celu. Każdy pielgrzym powinien zaliczyć 100 km piechotą, 200 km na rowerze lub na koniu. Po drodze zbierane są pieczątki do tzw. kredencialu, chodzi o paszport pielgrzyma, który potwierdza wykonanie pielgrzymki. Jednym z symboli ukończonej pielgrzymki jest muszla św. Jakuba. Pielgrzym zabierał ją z wybrzeża Atlantyku, po dotarciu na koniec średniowiecznego świata, przylądek Finisterre. Obecnie muszla taka stanowi znak rozpoznawczy pielgrzymów w drodze do Santiago de Compolstela. Wykład prelegent uzupełnił zdjęciami, mapami i filmami video. Odpowiedział również na pytania uczestników spotkania.

PZ 1 2020 1 str. page 001Právě vyšel zbrusu nový Petrovický zpravodaj č. 1/2020, který si můžete přečíst: zde

Přílohy Petrovického zpravodaje: Synergie

 

 

 

 

 

 

mobilnirozhlasDnešní doba přináší hodně nových technologií a možností. Týká se to i komunikace a informovanosti občanů. Protože máme zájem na tom, aby obyvatelé naší obce byli, pokud možno, co nejlépe informování, zavádíme nové možnosti komunikace a informovanosti u nás, v Petrovicích u Karviné.

Jedním z nástrojů, jak občany a návštěvníky města informovat o kulturním a sportovním dění ve městě, upozorňovat na poruchy či výpadky energií, informovat o připravovaných opravách a uzavírkách silnic nebo rychle varovat v případě blížícího se nebezpečí, je Mobilní rozhlas. Mobilní rozhlas současně umožňuje občanům vyjadřovat se v nejrůznějších anketách týkajících se života ve městě a také rychle a jednoduše  upozornit na nepořádek, černé skládky, poškození veřejného majetku a další věci, které je možno zlepšit.

Komunikační modul Mobilní rozhlas však pro své fungování potřebuje dobrovolně poskytnuté kontaktní údaje na občany, kteří v obci bydlí, pracují, podnikají, jezdí sem odpočívat a trávit volný čas. Na oplátku budou registrovaní uživatelé zdarma dostávat informace, které je zajímají, přímo do svého chytrého mobilu nebo e-mailu.

 

Jak se registrovat?

Můžete si sami vybrat, který z následujících způsobů je pro Vás nejlepší:

  • Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Zlepšeme Česko – Mobilní rozhlas (pro iOS a Android) a zaregistrujte se.
  • Registrujte se na webové stránce mobilnirohlas.cz.

Zprovoznění služeb Mobilního rozhlasu na území obce se předpokládá do konce měsíce března.

logo plesV den svátku svatého Valentýna se v Kulturním centru konal již druhý Česko – Polský bál. Tento rok organizátory plesu byla obec Petrovice u Karviné, obec Godów a místní skupiny Polského kulturně – osvětového svazu z Dolních Marklovic a Petrovic. Ples krátkými uvítacími proslovy společně zahájili starosta obce Marian Lebiedzik, zastępca wójta Gminy  Godów  Tomasz Kasperuk a zástupci obou PZKO Adam Michalski a Adrian Bogocz.

Pro všechny přítomné byl připraven bohatý kulturní program, kde se na úvod představila mažoretka se svým sólovým vystoupením, skupina šermířů „Strážci prázdné truhlice“ a v programu z orientu plného napětí vystoupil mág a fakír Hakim. Tanečníci klubu Marendi Filip Swětik a Anna Kaczmarek, nejlepší pár ČR ve federaci WDC, si připravili nejen krásné vystoupení, ale věnovali všem účastníkům plesu půlhodinku, ve které je učili základním prvkům tance jménem Cha-cha. Vyvrcholením bálu bylo půlnoční slosování o hodnotné ceny.

Na bále nemohlo chybět ani bohaté pohoštění zahrnující speciality tradiční české i polské kuchyně. Pánové svým dámám kupovali růže a dámy pány odměňovaly kotiliony.  K tanci i zábavě hrála česká kapela Visitors a polská skupina Magnum.  Třešničkou na dortu bylo vystoupení ABBA Revival. To, že se více než 240 účastníků skvělé baví dokazoval i neustále plný parket, a to až do brzkých ranních hodin. Své zážitky si účastníci bálu mohli zdokumentovat ve valentýnském fotokoutku.

Tato společenská akce byla spolufinancována z fondů Evropské unie v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, projektu Synergie - integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovic u Karviné / Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karviné.

Rádi bychom tímto také vyjádřili poděkování všem sponzorům, kteří přispěli finanční částkou nebo darem na organizaci tohoto bálu. Velké díky patří PZKO Dolní Marklovice a PZKO Petrovice za spolupráci a pomoc při realizaci druhého Česko-Polského bálu. (videoreportáž, fotogalerie)

logo EU projekt

Smlova Godow 2020.00 04 24 41.Still006V úterý 11. února 2020 se v nově opraveném kulturním středisku WOK Skrbeńsko potkali zástupci partnerských obcí Petrovice u Karviné a Godów, aby projednali obsahovou náplň společné spolupráce na tento rok. Letošní rok z hlediska spolupráce obou obcí je tak trochu výjimečný, jelikož si připomeneme 25. výročí podpisu Dohody o spolupráci mezi partnerskými obcemi. Ta byla podepsána už 16. září 1995. Čtvrtstoletí spolupráce se významným způsobem promítlo jak do rozvoje obou obcí, tak i života jejich obyvatel. Díky aktivitě obecních úřadů, škol, sborů dobrovolných hasičů, klubů seniorů či žen a dalších spolků a organizací, které působí na území obou obcí, se podařilo realizovat nejen celou řadů zajímavých projektů, ale také zorganizovat spousty skvělých společenských či sportovních akcí, kterých se účastnili mnozí obyvatelé z obou stran hranice. Na základě těchto výsledků a zkušeností spolupráce se dá zcela určitě stavět i do budoucna. Proto jedním z témat, kterému bylo v rámci setkání věnována pozornost, byla příprava na nové programovací období Evropské unie, které začne rokem 2021 a bude spojeno s dalšími možnostmi získání finančních prostředků ze strukturálních fondů na přeshraniční spolupráci.Jak již bývá tradicí těchto každoročních setkání na počátku roku, podepsal při této příležitosti starosta obce Marian Lebiedzik a wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk program spolupráce pro rok 2020. Po obou stranách naší společné hranice se tak můžeme i letos těšit na spoustu zajímavých společných kulturních i sportovních akcí. (fotogalerie, video).

logo EU projekt

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili