CykloDepos.200 12 07 04.Still012V Petrovicích u Karviné jsme uctili památku 1. slezského povstání cyklistickou vyjížďkou, která vedla podél Stezky povstalců. Slavnostní start se uskutečnil 21. srpna 2021 před PZKO v Petrovicích, kde starosta obce k památníku položil kytici a spolu s dalšími hosty zapálil svíčky. Další směr byl určen k městu Godow, kde je nyní umístěno několik památníků, připomínající si tuto důležitou událost. Také v Godowě představitelé místní radnice vzdali hold kyticí a svíčkami u památníku. Poté se účastníci vydali k památníku na hřbitově v Zebrzydowicích. Cyklovyjížďka končila v amfiteátru v Zebrzydovicích, kde byla celá akce slavnostně ukončena.

Jak se akce vydařila můžete shlédnout v této videoreportáži.

 

Kouzelnický tábor 42Za finanční podpory projektu Synergie – integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovic u Karviné letos poprvé Obec Petrovice u Karviné pořádala mezinárodní přeshraniční příměstský tábor zaměřený na magii a kouzla. Program příměstského tábora byl velmi poutavý a pestrý. Nezbytnými dovednostmi, děti provázela česká profesionální kouzelnice Radana Vozniaková.

Každé dopoledne se děti věnovaly výrobě rekvizit potřebných k výuce a předvádění triků. Odpoledne děti prožívaly euforii ze společných her, soutěžních klání, a především z toho, že po dlouhé distanční době měli možnost strávit chvíle se svými vrstevníky. Radost všech se znásobila úspěchem kouzlení především v rodinném kruhu, kde ani jejich nejbližší nedokázali odhalit triky daných kouzel. Poděkování patří všem mladým vedoucím, kteří se na realizaci příměstského tábora podíleli. (fotogalerie, videoreportáž)

logo EU projekt

zpravodaj 04 2021 1 str. page 001Právě vyšel Petrovický zpravodaj č. 4/2021. Jeho obsah si můžete prolistovat zde.

Příloha Petrovického zpravodaje zde

 

 

 

 

 

 

 

IMG 4763Obec Petrovice u Karviné spolu s Kulturním domem Čadca a ICM Petrovice u Karviné uspořádali díky projektu Na dědině dříve a teď podpořeného v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Bílé Karpaty dva poznávací zájezdy.

Prvního poznávacího zájezdu se zúčastnili senioři obce Petrovice u Karviné, kteří 10. srpna 2021 navštívili v krásném tichém horském prostředí Kysúc Skanzen Vychylovka. Zde se seznámili s kulturou i tradicemi života na Kysúcích. Druhou jejich zastávkou se stala obec Stará Bystrica, kde velkou zajímavostí a chloubou celého Slovenska je jejich novodobý Orloj.  

 

 

20210812 092535Hned o dva dny později děti ze Slovenska jely poznávat krásy našeho regionu, konkrétně jednu z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska-Archeopark v Chotěbuzi. Po prohlídce slovanského hradiska a odborného výkladu života zdejších lidí před mnoha lety byl pro děti připraven další interaktivní a zajímavý program. Děti v písku hledaly různé vykopávky, střílely z luku, zkoušely psát na tabulku s voskem a hrály si hry té doby. Poslední jejich zastávkou byla návštěva šikmého kostela v Karviné Dolech, raritou tohoto regionu. Oběma skupinám se poznávací výlety líbily a těší se na další připravované akce v rámci tohoto Česko-slovenského projektu. (fotogalerie, videoreportáž)

 

  Bílé Karpaty všechna loga

 

 

logo pasovani2021Tato v naší obci již tradiční akce se konala po roční přestávce způsobené opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 v pátek 25. června 2021. Asi čtyřicítku prvňáčků ze všech součástí petrovické základní školy přivítali knihovnice naší obecní knihovny Eva Podstawková spolu s královnou Abecedou, která se posléze ujala pasování všech přítomných prvňáčků na čtenáře. Děti společně pronesly čtenářský slib a pak už předstupovaly před královnu, která každého z nich pasovala na čtenáře. Knihovnice předala prvňáčkům pamětní list a oprávnění k bezplatnému půjčování knih v naší knihovně po celý rok. Jako každoročně i letošního pasování se účastnil starosta obce Marian Lebiedzik, který předal dětem v upomínku na tento slavnostní den malý dárek v podobě knížky a mimo jiné jim popřál krásné prožití prázdnin. Celá akce byla ukončena prohlídkou prostor obecní knihovny. (videoreportáž)

zastupitelstvo 6 aV pondělí 28. června 2021 se v Kulturním centru sešli obecní zastupitelé na svém 15. zasedání v tomto volebním období. Jak již bývá u červnových zastupitelstev zvykem projednali závěrečný účet hospodaření obce za uplynulý rok. Obec v roce 2020 hospodařila s přebytkem 40,3 milionu korun. Na tomto velmi dobrém výsledku hospodaření se výrazně podepsala skutečnost, že do obecního rozpočtu mimo běžných daňový a nedaňových příjmů připlynulo i téměř 70 milionů korun v podobě různých dotací, o které v předcházejících letech obec úspěšně žádala. Dalším důležitým bodem programu bylo projednání a schválení úvěru ve výši 40 milionu korun, který v případě potřeby bude moci obec čerpat na předfinancování a dofinancování Komunitního centra pro seniory. Zastupitelé dále schválili poskytnutí dotace základní a mateřské škole ve výši 1 milion korun, které může škola ve spolupráci s rodiči dětí využít na spolufinancování různých sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které bude škola v nadcházejícím školním roce pořádat. Částka, ve výši 2 000 Kč na jednoho žáka či předškoláka zůstává stejná, jako tomu bylo v roce minulém. Projednány byly také důležité úpravy obecního rozpočtu na rok 2021, které se týkají komunitního centra, ale i dalších investic jako jsou celoplošně úpravy dalších komunikací.  Tyto úpravy byly vyvolány skutečností, že v současné době dochází k výrazným nárůstům cen stavebních prací u plánovaných a neodkladných stavebních akcí jako např. opravu komunikace pod Petrovickým zámečkem, která byla poničena loňskými přívalovými srážkami. Více informací o červnovém zastupitelstvu obsahuje následující videoreportáž.

KODUS1 logoČtvrtek 10. června 2021 se zapíše do kroniky naší obce jako den, kdy začaly stavební práce na novém komunitním domu pro seniory. Jedná se o moderní zařízení tohoto typu, které bude zahrnovat 25 bytů 2+KK, včetně lodžie o rozloze cca 46 m2. Součástí budou také společenské místnosti, kde se klienti mohou společně setkávat při různých aktivitách. Největší z nich o ploše 160 m2 může potom sloužit i společenským akcím většího rozsahu, včetně školních. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do všech prostor. Umístění zařízení umožňuje využít i přírodní venkovní prostor, který budu uzpůsoben jak k aktivnímu, tak i pasívnímu odpočinku klientů. Celkové náklady na samotnou výstavbu představují částku 82 milionů korun. Stavba by měla být realizována v průběhu následujícího roku a bude spojena v této lokalitě, jak už to u obdobných staveb bývá, se zvýšeným pohybem těžké techniky, hlukem a místy i prašností. Proto chceme požádat všechny dotčené obyvatele o pochopení a toleranci. (videoreportáž)

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili