PZ 5 2020 1.str. page 001Právě vyšel nový Petrovický zpravodaj č.5/2020, který si můžete přečíst zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Povodně 2020.00 02 25 00.Still002Mimo epidemie koronaviru sužují naši obec v tomto roce i záplavy a povodně. Po náročném létě, kdy jsme v obci čelili jednak padesátileté povodni a několika záplavám způsobených nadměrnými krátkodobými srážkami, došlo 13. října v odpoledních hodinách v důsledku několikadenních dešťů znovu k vylití Petrůvky z jejich břehů. Povodně nás tentokrát trápila více než den a voda se pozvolna vracela do svých břehů v noci ze 14. na 15. října, přičemž v mnoha lokalitách svým rozsahem byla větší než v létě. Po celou dobu byly v pohotovosti a připraveny pomáhat postiženým obyvatelům obě naše Jednotky Sborů dobrovolných hasičů. Jejich členové v průběhu dvou dnů vyvinuli maximální úsilí pro zmírnění dopadů povodně na postižené obyvatele a zmírnění materiálních škod, jakož i při následném odstraňovaní jejich negativních důsledků. (fotogalerie, videoreportáž)

rouskomat 4AROUŠKOMAT,

který v  dubnu 2020 zprovoznila obec ve  spolupráci s  místní firmou LUMO PLUS s.r.o., stále funguje a nabízí zájemcům své roušky.

Je umístěn v centru obce u vchodu do zdravotnického střediska.

Roušku si zde můžete zakoupit každý pracovní den v  čase od 6:30 - 20:30 hodin. Cena roušky je 50 Kč, přičemž za roušku již neplatíte platební kartou, ale nyní můžete platit v hotovosti (mincemi).

Výtěžek bude využitý na  zakoupení dalšího ozonizéru vzduchu pro naše mateřské školy. Věříme, že i tímto způsobem přispějeme k většímu bezpečí nás všech. 

 

Petrovice zastupitelstvo září 2020.00 01 54 00.Still003V pondělí 14. září se sešli zastupitelé ke svému 11. zasedání opět znovu za přísných hygienických podmínek souvisejících s koronavirovou situací v prostorách Kulturního centra. Mezi stěžejními body jednání byla další podpora kotlíkových dotací ze strany obce. Zastupitelé tak schválili dalším 14 zájemcům o ekologické kotle dotační příspěvek 10 000 Kč. Tento příspěvek je již několik let obcí poskytován v rámci dotací, které následně přiznává Moravskoslezský kraj na výměnu starých kotlů za nové. Dále zastupitelstvo schválilo poskytnutí dalších 8 zápůjček na pořízení a instalaci nízkoemisního zdroje tepla. Celkově tak už byly zápůjčky poskytnuty 22 obyvatelům naší obce v kumulativní výši 3,8 milionů Kč. Tyto finanční prostředky obec obdržela v rámci projektu dotovaného Ministerstvem životního prostředí. Po vrácení těchto půjček, tyto finanční prostředky zůstávají obci na realizaci ekologických projektů. V tomto případě bude z této částky hrazeno zateplení jedné z budov petrovické základní školy a zateplení objektu polytechnického centra a Služeb obce Petrovice u Karviné (bývalá Salmonie).
Zastupitelé byli také informováni o podání dvou projektů do výzvy MAS Bohumínsko – Programu rozvoje venkova. Prvním z nich je projekt „Rekonstrukce zpevněných ploch na obecním hřbitově Petrovice u Karviné“ v celkové hodnotě 1 489 131 Kč a druhým „Materiálně technické zázemí pro pořádaní kulturních a společenských akcí“, který v sobě zahrnuje především pořízení velkopacitního stanu pro venkovní společenské, sportovní a kulturní akce pořádané obcí či spolky. Náklady na realizaci tohoto projektu představují částku 378 730 Kč. Dobrou zprávou je skutečnost, že oba projekty výběrová komise MAS Bohumínsko vybrala k financování s tím, že na rekonstrukci chodníků na hřbitově dosáhne dotace výše 1 191 304 Kč a na zlepšení materiálně technického zázemí výše 302 984 Kč. (fotogalerie, videoreportáž).

foto dožínky 1I přes složitou epidemiologickou situaci se skupina zemědělců z Petrovic u Karviné rozhodla pokračovat v započaté tradici a uspořádala i v letošním roce 2. Petrovické dožínky. Tentokrát byla celá slavnost omezena z bezpečnostních důvodů pouze na dožínkový průvod. Záměrem organizátorů bylo, aby průvod se slavnostně vyzdobenými koňskými spřeženími, jezdci na koních a zemědělskou technikou prošel všemi částmi obce. Proto jeho trasa vedla za doprovodu dechové hudby z Dolních Marklovic přes Petrovice u Karviné, Závadu a končila v Prstné, kde byl starostovi Obce Petrovice u Karviné předán dožínkový věnec a dožínkový chléb upečený z letošní sklizně. Že tento záměr byl správný svědčí velké množství přihlížejících po celé trase průvodu.

2. Petrovické dožínky se mohly konat díky podpoře ze strany Obce Petrovice u Karviné a pomoci Sboru dobrovolných hasičů z Dolních Marklovic.
Organizátoři chtějí všem, kteří se na organizaci této akce podíleli a kteří ji podpořili, touto cestou poděkovat. (fotogalerie).

Od 1. 9. 2020 je spuštěna nově zřizovaná Informační linka Hygienické služby České Republiky 1221, která bude v provozu 7 dní v týdnu.

Operátoři této linky Vám dají odpovědi na otázky z těchto oblastí:
1. Cestování
2. Výsledky mých testů
3. Zdravotní potíže
4. Rizikový kontakt
5. Karanténa
6. Aktuálně platná Mimořádná opatření

V případě konkrétních dotazů směřujících přímo na činnost KHS MSK můžete volat na toto telefonní číslo:
Karviná: 596 397 111

 

PZ 4 2020 1.str. page 001Právě vyšel nový Petrovický zpravodaj č.4/2020, který si můžete přečíst zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili