28 HL FOTO

Na prahu plesové sezóny se v pátek 17. ledna 2020 v Kulturním centru v Petrovicích u Karviné konal jubilejní X. ročník Obecního plesu. Tuto společenskou událost slovem zahájil starosta obce Marian Lebiedzik. Pro účastníky plesu byl připraven bohatý kulturní program, ve kterém vystoupily Petrovické panenky s choreografií „Růžoví panteři“.  Taneční klub Marendi předvedl ve dvou vstupech ukázku latinsko-amerického tance na mistrovské úrovni. Hvězdou večera byla Lenka Šotkovská, akrobatka Studia Acro-Dancers, která své umění předvedla hned ve dvou vystoupeních. Poprvé s tanečním partnerem v párové akrobacii, v druhém vystoupení  „POLE DANCE“ účastníkům plesu předvedla prvky gymnastiky, akrobacie a baletu s nádechem ladného tance. Těsně po půlnoci přišla na řadu tombola, jejíž šťastní výherci si odnesli například: televizor značky LG, tiskárnu KONICA MINOLTA, hodinky GARMIN, mobilní telefon, poukázku na autoškolu a spoustu dalších zajímavých cen.

V průběhu večera byla pro návštěvníky připravena výborná večeře, bohatý raut a skvělé pití. Po celou dobu v Kulturním centru vládla veselá plesová atmosféra a na parketu bylo stále plno až do brzkých ranních hodin. K tanci i poslechu hrála kapela UFO a večerem hosty provázela moderátorka Lenka Smrčková.

Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli finančními prostředky i hmotnými dary na tuto akci. Svou laskavou vstřícností a velkorysostí přispěli k úspěšnému průběhu letos jubilejního X. Obecního plesu. (fotogalerie, videoreportáž).

charitabohuminOd počátku ledna tohoto roku provozuje Charita Bohumín odlehčovací službu i pro občany naší obce. Rekonstrukce objektu, ve kterém je tato služba provozována, byla podpořena prostřednictvím Místní akční skupiny Bohumínsko, které jsou Petrovice u Karviné zakladateli a členy. Zařízení disponuje 10 místy s touto dnes žádanou sociální asistencí. Odlehčovací služba pomůže lidem s různým handicapem i seniorům. Jedná se o pobytovou službu s 24 hodinovým provozem. Klientům jsou k dispozici sociální pracovníci, kteří se budou o klienty starat. V případě potřeby bude k dispozici i zdravotní sestra. Služba je určena lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc blízké osoby z důvodu zdravotního stavu (tělesné, smyslové nebo mentální postižení) od 18-ti let nebo z důvodu věku. Odlehčovací služba je poskytovaná na dobu, kdy se pečující osoba nemůže z nějakého důvodu (nemoc, operace, lázně, rekonstrukce bytu, dovolená, atd.) o svého blízkého postarat. Pobyt v tomto zařízení může být od jedné noci do 3 měsíců. Jedná se o službu placenou. Platba je složena ze tří části, a to platby za ubytování ve výši 175 Kč za den, platby za celodenní stravu ve výši 180 Kč a platby, která je dána poměrnou částí příspěvku na péči. Další informace o službě naleznete zde

24 hl foto repaStalo se  již tradicí, že ochotnický  divadelní spolek KOLOVRAT připravuje vždy na  konec roku představení  pro  nejmenší diváky. Letos jsme si pro děti připravili pohádku  „O veliké řepě“ a nastudovali ji podle scénáře, který nám zapůjčil známý karvinský autor p. Stanislav Filip.  Protože stálými členy spolku jsou především dospělí jedinci, pomohli nám tentokrát s  obsazením rolí vnoučka, vnučky a myšky i děti našich známých, za což jim moc děkujeme. Celou pohádkou provázela děti postava Smíška a bylo úžasné sledovat, jak se děti nechaly vtáhnout do jejího děje i  do kontaktu se  Smíškem.  Repující pejsek , volající na  pomoc kočičku , rozesmál celý sál a bylo vidět, že děti  porozuměly i takovému zvláštnímu ztvárnění.  A  když se konečně  podařilo vychloubačnou řepu vytáhnout ze  záhonku , rozezněl se  celým sálem velký potlesk.  Díky sponzorům kteří neváhali a na  představení nám přispěli jak finančně, tak věcnými dary, jsme  mohli pro naše malé diváky připravit  dárkové balíčky, které jsme jim po skončení pohádky rozdali.  Děti si mohly odnést  domů i plyšáka  nebo dinosaura podle  vlastního výběru a kdo chtěl, občerstvil se u  baru  kávou,  čajem i jinými nápoji nebo sladkými mlsky z naší vlastní  domácí výroby.  Měli jsme z nedělního odpoledne  a ze spokojených dětí velkou radost.  Rádi  bychom touto cestou poděkovali Vám všem , kteří jste se na  nás přišli podívat a potěšit nás tím, protože věřte , že jsme  tak velkou účast  nečekali.  Váš  potlesk  byl  pro nás tou nejhezčí odměnou a tak si Vás zároveň dovolujeme pozvat na naše další představení. Tentokrát  to bude  komedie pro „velké diváky“ a  myslíme si,   že  by se  Vám  představení ,  které se  bude konat  29.3.2020 mohlo líbit. Budeme se  na Vás moc těšit.

Fotografie z této akce můžete shlédnout zde

Videozáznam z této akce můžete shlédnout zde.
logo EU projekt

26 Hl foto CHorusPoslední adventní neděli se v podvečer zaplnil vánočně naladěnými návštěvníky Kostel sv. Martina v Petrovicích.  Letos se mohli přítomni zaposlouchat do písní a melodií v podání smíšeného pěveckého sboru CHORUS OSTRAVA. Sbor byl založen v roce 2008 při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava a je velice úspěšný na koncertech v České republice. V zahraničí dosahuje vynikajících výsledků, kde z různých festivalů a soutěží si odváží tzv. „Zlatá pásma“- nejvyšší bodová hodnocení. Vánoční koncert byl zahájen písní: Nebeští kavalérové“, známého autora A. Michny z Otradovic. Celkem 41 zpěváků pod taktovkou Petry Rašíkové zpívalo písně české i zahraniční, písně sváteční i vánoční. V závěru celého koncertu nechyběly krásné české koledy.  

Fotografie z této akce můžete shlédnout zde.

Videozáznam z této akce můžete shlédnout zde.

 

IMG 20191219 160658Ve čtvrtek 19. 12. 2019 přijel do Kulturního centra těšínský ansámbl Loutkové divadlo Bajka. Členové tohoto populárního divadla připravili pro ty nejmenší děti loutkové představení pod názvem Pojďme spolu do Betléma. Představení bylo zábavné a celé zpracování velmi nápadité. Všechny děti bez rozdílu se moc dobře bavily, smály se a tleskaly i během samotného představení. Také hudební doprovod byl svázán s vánoční tématikou, zpívaly se jak české tak i polské koledy.   

Videozáznam z této akce můžete shlédnout zde.

logo EU projekt

 

30 HL FOTO KYNOLOGOVE

V sobotu 14. prosince 2019 proběhla v malém sále Kulturního centra v Petrovicích u Karviné za účasti starosty obce Výroční členská schůze 069. Základní kynologické organizace.Byl čas na hodnocení končícího roku a plány na rok 2020.Ke dni schůze měla naše organizace 49 řádných členů.Rok 2019 byl bohatý na akce a naši členové byli úspěšní ve zkouškové, soutěžní, výstavní i chovatelské činnosti.Hned 1. ledna jsme se svými hafany při novoroční vycházce objevovali krásy Závady.V únoru jsme předali naši klubovnu , vybudovanou a financovanou tehdejšími členy v létech 1986 – 1988, do majetku obce a jsme nájemci objektu i celého areálu. V březnu proběhla velké jarní brigáda na přípravě areálu pro letní sezonu. V dubnu byl Marek Szyrocki velmi úspěšný na speciální výstavě a bonitaci Chodských psů a jeho Cross je chovným psem. Rovněž v dubnu naše družstvo úspěšně soutěžilo v Dolním Malíně a Radek Mlotek obhájil putovní pohár pro absolutního vítěze. O velikonocích jsme již tradičně vyrazili na výšlap do Beskyd a tentokrát dobyli chatu Na Ostrém. V květnu na zkouškách psů z výkonu uspělo osm našich členů. V červnu jsme byli nuceni zrušit pro nezájem vystavovatelů II. Ročník Petrovické vořiškyády a tak jsme si alespoň zasoutěžili mezi sebou na klubovém„ srandamači“. V červenci jsme se zúčastnili již III. ročníku Petrovického gulášfestu pořádaného místním svazem žen a náš guláš byl dle poroty nejlepší. Stali jsme se tak do příštího ročníku držiteli „ Putovní vařečky gulášfestu.“ V září proběhla oblíbená akce pro děti – Loučení s prázdninami. V říjnu se konaly podzimní zkoušky z výkonů a uspělo všech šest našich přihlášených členů se psy. V listopadu jsme v KC uspořádali pro občany přednášku s veterinářem a promítáním filmu.Mimo výše uvedenou činnost jsme dle požadavků pod vedením hlavního výcvikáře Radka Mlotka pořádali ukázkové akce pro děti škol a školek, ukázky pro seniory a ukázky na Česko – Polských akcích pořádaných obcí Petrovice u Karviné.Pro rok 2020 byly naplánovány opět jarní a podzimní výkonnostní zkoušky, velikonoční výšlap, účast na IV. ročníku Gulášfestu, účast na výstavách a soutěžích, pomoc při ostraze Obecní slavnosti, akce pro občany v KC a samozřejmě akce pro děti a ukázky výcviku dle požadavků obce. Závěrem děkujeme Obci Petrovice u Karviné i všem naším dárcům a příznivcům.

Vážení spoluobčané, milovníci pejsků – vy kteří chcete své psy miláčky naučit základy správného psího chování a dovědět se n nás více, můžete se k nám přihlásit každou neděliod osmi hodin na našem cvičišti u Petrůvky pod kostelem a hotelem Dakol. Fotografie z této akce můžete shlédnout zde.

                                                                              logo EU projekt

23 hl foto koledovani 8586V pátek 13. 12. 2019 v rámci projektu Synergie proběhl v Kulturním centru již druhý ročník úspěšné akce a to společné setkání spolků obcí Petrovice u Karviné a Godowa  pod názvem Společné předvánoční koledování.  Více než 100 účastníků akce přijelo z Godowa. Byli to představitelé spolků jako např. Koło Emerytów i Rencistów, Klub Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza straż pożarna atd. Z obce Petrovice u Karviné to byli představitelé takových spolků jako např. Klub důchodců, Český svaz žen, Český rybářský spolek, učitelé a pracovníci místní základní školy, členové spolku PZKO, členové SDH jak ze Závady tak i z Dolních Marklovice aj. Kromě společné večeře byl pro návštěvníky také připravený kulturní program jak za českou, tak i za polskou stranu. Za obec Petrovice to byly děti místní základní školy, které si připravily vánoční program pod vedením učitelek paní Martiny Kostkové a Kateřiny Uhrové. Dále vystoupil taneční soubor Zoufalé manželky, jehož členkami jsou dámy ze Svazu žen. Z polské strany se představil pěvecký soubor Spoko babki ze Skrzyszowa a také folklórní soubor Podbuczanki. Po programu a večeři následovala volná zábava. 

Fotografie z této akce můžete shlédnout zde.

Videozáznam z tétoakce můžete shlédnout zde.

logo EU projekt

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili