Obec napadla rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území Dětmarovice -Petrovice pro průzkum výhradního ložiska černého uhlí

Dne 15. listopadu 2011 vydal územní odbor Ministerstva životního prostředí v Ostravě rozhodnutí ve věci žádosti společnosti Wildhorse Eneergy CZ s.r.o., zastoupené společností GEWT s.r.o., o stanovení průzkumné území Dětmarovice-Petrovice pro průzkum výhradního ložiska černého uhlí Dětmarovice-Petrovice. Ministerstvo svým rozhodnutím vyhovělo této společnosti a stanovilo průzkumné území v ploše (viz níže přiložené soubory), jak uvedená společnost požadovala, a to na 7 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Obec Petrovice u Karviné dne 6. prosince 2011 podala podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu rozklad proti tomuto rozhodnutí.

Dle našeho názoru nebylo uvedené rozhodnutí vydáno v souladu s právními předpisy z důvodu nezákonnosti správního řízení, které předcházelo jeho vydání. Tato nezákonnost spočívá ve skutečnosti, že se správní orgán v odůvodnění rozhodnutí náležitě nevypořádal s otázkou veřejného zájmu, která je jednou z podmínek pro zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území dle ustanovení §4a odst. 6 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Nesouhlasné stanovisko vyplývá  z  obav z negativního ovlivnění života obyvatel obce. V tomto směru obec argumentuje, mimo jiné, i tím, že stanovené průzkumné území zasahuje do všech katastrálních území v obci Petrovice u Karviné (Prstná, Petrovice, Dolní Marklovice, Závada). Průzkumné území tak, jak bylo vymezeno, zaujímá v rámci obce rozlohu o celkové ploše 16,5 km2, což je 80,5 % území obce. Na tomto území má trvalý pobyt zhruba 5 tis. obyvatel obce a nachází se zde veškerá bytová, rodinná, kulturní i průmyslová zástavba a dopravní či technická infrastruktura důležitá pro celé Petrovice u Karviné. Jedná se tedy o zásadní zásah do fungování a existence obce jako takové.  Již ve fázi průzkumu předmětného území bude docházet k socioekonomickým a psychickým vlivům na dotčené obyvatelstvo spočívající především v nejistotě z následného vývoje budoucího dolování. V souvislosti s tímto tak může dojít k masivnímu stěhování obyvatelstva ze strachu před budoucností do jiných lokalit mimo obec Petrovice u Karviné. To může v krajní míře způsobit vylidnění obce a ohrožení její existence.


Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili