Rozpočet za rok 2011 skončil v mírném přebytku

mince m

Dle předběžných údajů o hospodaření obce v roce 2011 skončil obecní rozpočet přebytkem ve výši 227 tisíc korun. Je to výrazně lepší výsledek oproti schválené mu či v průběhu roku 2011 upravovanému rozpočtu, který předpokládal, že obec bude hospodařit na konci uplynulého roku se schodkem 33 285 730 Kč. Největší úspory generovala skutečnost, že se vzhledem k problémům se založením stavby tělocvičny tato stavba zdržela a tudíž neproběhly v tomto roce ani platby za dosud odvedené práce na této stavbě. K úsporám také výrazně přispěla i na počátku minulého roku nově zavedená pravidla pro výběr dodavatelů služeb a prací pro obec, kdy veřejnou soutěží probíhají veškeré zakázky obce přesahující hodnotu 100 tisíc Kč bez DPH. Jen za rok 2011 tak obec díky tomuto dosáhla úspor přesahující částku 3 milióny korun oproti původním projektovaným (předpokládaným) nákladům u akcí, které byly realizovány v minulém roce. Závažným problémem z hlediska financování obecního rozpočtu byla skutečnost, že i v roce 2011 výrazně poklesly příjmy z daní, a to oproti roku 2010 o 2,8 miliónů korun. Ve srovnání s rokem 2008 tak tyto příjmy poklesly již o téměř 30 %. Finanční prostředky, které má obec na svých účtech, vzrostly k 31. 12. 2011, na částku 58 miliónů 298 tisíc korun. Tyto finance umožní v tomto a příštích letech realizovat finančně náročně investiční akce jako je dokončení zmíněné tělocvičny či připravovanou přístavbu MŠ v Dolních Marklovicích, sběrný dvůr či odkanalizování významné části obce.


Premiéra se  Kolovratu vydařila

kolovrat_m

Hotelového domu v Dolních Marklovicích nově vzniklý divadelní spolek Kolovrat. Toto divadelní představení tak bylo zároveň i hereckou premiérou pro všechny členy ochotnického divadla, kteří ovšem nedali na sobě vůbec znát trému. Pohádková hra „Třetí sudba“, kterou
napsal p. Lumír Kubátko na motivy pohádky H. CH. Andersena — Slavík. V podání tohoto ochotnického divadelního spolku zpříjemnila studené zimní odpoledne všem divákům a to nejenom těm dětským, ale i dospělým. Všichni ochotníci nakonec sklidili za svůj premiérový herecký výkon veliký aplaus zcela zaplněného sálu, což jim rozhodně dodalo odvahu do
další práce. A tak se můžou nejenom petrovičtí těšit na další divadelní představení v podání
Kolovratu. (videoreportáž, fotogalerie).


Damian Holecki zaplnil petrovický kostel

Holecki

V neděli, 15. ledna 2012, se v podvečerních hodinách zaplnil kostel sv. Martina do posledního místa. Příčinou byl koncert známého polského zpěváka Damiana Holeckiego, který zde vystoupil s pásmem koled a dalších vánočních písní. Diváci ať již byli z naší obce či sousedního Polska, si tak mohli za tónů známých koled alespoň v duchu přenést o několik týdnů nazpět a vžít se zpět do vánoční atmosféry. Přestože se jednalo o první vystoupení tohoto intepreta v České republice sklidil za své vystoupení obrovský potlesk. (videoreportáž, fotogalerie).


Premiéra se Kolovratu vydařila

petrovice-vanocni-latka-300x181

S premiérou divadelní hry „Třetí sudba“ se v sobotu, 14. ledna 2012, představil v sále Hotelového domu v Dolních Marklovicích nově vzniklý divadelní spolek Kolovrat. Toto divadelní představení tak bylo zároveň i hereckou premiérou pro všechny členy ochotnického divadla, kteří ovšem nedali na sobě vůbec znát trému. Pohádková hra „Třetí sudba“, kterou napsal p. Lumír Kubátko na motivy pohádky H. CH. Andersena — Slavík. v podání tohoto ochotnického divadelního spolku zpříjemnila studené zimní odpoledne všem divákům a to nejenom těm dětským, ale i dospělým. Všichni ochotníci nakonec sklidili za svůj premiérový herecký výkon veliký aplaus zcela zaplněného sálu, což jim rozhodně dodalo odvahu do další práce. A tak se můžou nejenom petrovičtí těšit na další divadelní představení v podání Kolovratu. (videoreportáž, fotogalerie).Upozorňujeme cestující veřejnost, že k termínu změn JŘ ČSAD (tj. od  4. března 2012) dojde u spoje č. 2 na lince 870 536 Dolní Marklovice - Karviná, zastávka Návsí s odjezdem v 15:35 hodin k posunutí odjezdu autobusu o 10 minut, tj. odjezd v 15:45 hodin (týká se jen pracovních dní).  


 

 9. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné
                   9_zo                                                            
V pondělí, 19. prosince 2011, se na svém posledním zasedání v roce 2011 sešlo zastupitelstvo naší obce. Hlavním bodem více než sedmihodinového jednání byl rozpočet obce na příští rok (pro náhled na rozpočet klikněte zde) a rozpočtový výhled na léta 2012-2015 (pro náhled na rozpočtový výhled klikněte zde). Dalším, již tradičním, bodem zasedání byl územní plán. Zastupitelé se jednak věnovali přípravě změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Petrovice u Karviné a jednak zcela novému územnímu plánu obce. Zastupitelstvo také projednávalo úpravy obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích ze psů (plné znění vyhlášky naleznete zde) a provozování vyhérních hracích automatů (plné znění vyhlášky naleznete zde). Zastupitelé v neposlední řadě také rozhodli o zahájení realizace několika zajímavých projektů, na které se v průběhu roku 2011 podařilo získat evropské finanční prostředky ve výši přesahující 15 miliónů korun. Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva naleznete zde, přiloha č.1, přilohy č. 2, 3, 4, 5.

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili