U p o z o r n ě n í

V pátek dne 16.12.2011 a v sobotu dne 17.12.2011 bude v době od 7.00 do 16.00 hodin uzavřena okresní silnice č. III/46810 ve směru Petrovice u Karviné-Závada a zpět (z důvodu kácení stromů v lipové aleji a s tím spojeného zachování bezpečnosti všech účastníků silničního provozu). Autobusová doprava nebude přerušena.

AGROS spol. s r.o.
Komorní 15
737 01 Český Těšín


Evropská unie podpořila spolupráci Petrovic a Zebrzydowic

Jak jsme Vás již na našich stránkách informovali, naše obec ve spolupráci se sousední polskou obcí Zebrzydowice zahájila v tomto roce realizaci projektu "Współpraca młodych ludzi nie zna granic - Spolupráce mladých lidí nezná hranic", jehož cílem je rozvinout spolupráci základních škol po obou stranách hranice na poli výuky, sportovních i zájmových činností dětí a tím i zvýšit jejich znalosti o historii, kultuře a tradicích obou obcí. Důraz bude kladen také na prolomení jazykové bariéry, takže v rámci projektu bude vyučován pro zájemce na naší Základní škole polský jazyk a v partnerské obci v Polsku jazyk český.

Tento projekt spolu se žádosti o spolufinacování obce společně předložily na jaře tohoto do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. Předložený projekt prošel úspěšně půlročním náročným hodnotícím procesem a získal tak finanční podporu. Naše obec tak získá podporu z tohoto fondu převyšující částku 1,1 miliónu korun. Příspěvek obce na realizaci projektu bude potom v příštích dvou letech činit 125 tisíc Kč. Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

logo_EU_PL_Unie_m


Obec získala evropské peníze na sběrný dvůr

popelarsky_vuz_m

Finanční prostředky přesahující částku 10,8 miliónů korun dostane obec na realizaci dvou projektů pro zkvalitnění nakládání s odpady z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). S tímto příspěvkem by měl být v průběhu příštího roku především vybudován nový sběrný dvůr, a to v Dolních Marklovicích v lokalitě bývalého Dvora. V rámci druhého projektu bude pořízen nákladní vůz a kontejnery pro sběr a separaci biologických odpadů na území obce. Celkové náklady realizace obou projektů, včetně nezbytného výkupu pozemku od současného majitele, na kterém by měl být sběrný dvůr vystavěn, představují téměř 14 miliónů korun. Zahájení samotných stavebních prácí na sběrném dvoře se plánuje na jaře roku 2012.

logo_program_ZP_EUm


 Obec napadla rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území Dětmarovice -Petrovice pro průzkum výhradního ložiska černého uhlí

Dne 15. listopadu 2011 vydal územní odbor Ministerstva životního prostředí v Ostravě rozhodnutí ve věci žádosti společnosti Wildhorse Eneergy CZ s.r.o., zastoupené společností GEWT s.r.o., o stanovení průzkumné území Dětmarovice-Petrovice pro průzkum výhradního ložiska černého uhlí Dětmarovice-Petrovice. Ministerstvo svým rozhodnutím vyhovělo této společnosti a stanovilo průzkumné území v ploše (viz níže přiložené soubory), jak uvedená společnost požadovala, a to na 7 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Obec Petrovice u Karviné dne 6. prosince 2011 podala podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu rozklad proti tomuto rozhodnutí.

Dle našeho názoru nebylo uvedené rozhodnutí vydáno v souladu s právními předpisy z důvodu nezákonnosti správního řízení, které předcházelo jeho vydání. Tato nezákonnost spočívá ve skutečnosti, že se správní orgán v odůvodnění rozhodnutí náležitě nevypořádal s otázkou veřejného zájmu, která je jednou z podmínek pro zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území dle ustanovení §4a odst. 6 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Nesouhlasné stanovisko vyplývá  z  obav z negativního ovlivnění života obyvatel obce. V tomto směru obec argumentuje, mimo jiné, i tím, že stanovené průzkumné území zasahuje do všech katastrálních území v obci Petrovice u Karviné (Prstná, Petrovice, Dolní Marklovice, Závada). Průzkumné území tak, jak bylo vymezeno, zaujímá v rámci obce rozlohu o celkové ploše 16,5 km2, což je 80,5 % území obce. Na tomto území má trvalý pobyt zhruba 5 tis. obyvatel obce a nachází se zde veškerá bytová, rodinná, kulturní i průmyslová zástavba a dopravní či technická infrastruktura důležitá pro celé Petrovice u Karviné. Jedná se tedy o zásadní zásah do fungování a existence obce jako takové.  Již ve fázi průzkumu předmětného území bude docházet k socioekonomickým a psychickým vlivům na dotčené obyvatelstvo spočívající především v nejistotě z následného vývoje budoucího dolování. V souvislosti s tímto tak může dojít k masivnímu stěhování obyvatelstva ze strachu před budoucností do jiných lokalit mimo obec Petrovice u Karviné. To může v krajní míře způsobit vylidnění obce a ohrožení její existence.


Od 1. ledna 2011 se zvýší nájemné v obecních bytech

Rada obce rozhodla o zvýšení nájemného v obecních bytech s platností od 1. ledna 2012. Jedná se o byty v činžovních domech č. p. 31 a 32 v Dolních Marklovicích. Stávající nájemné činí 28 Kč/m2 a výrazně se tak vymyká v současnosti běžnému nájemnému v nájemních bytech v okolních obcích, ať již jsou tyto vlastněny samotnými obcemi či městy či jsou ve vlastnictví soukromých osob. Uvedené nájemné dlouhodobě nepokrývalo ani běžnou údržbu činžovních domů, natož významnější investiční akce. Pouze v letošním roce obec investovala do těchto domů ve formě různých oprav částku převyšující 600 tisíc korun, zatímco vybrané nájemné za tento rok mírně převyšuje 250 tisíc Kč. Nájemné rozhodnutím rady bylo zvýšeno na 42 Kč/m2, což je stále nájemné o více než čtvrtinu nižší než představuje obvykle nájemné v bytech stejné kategorie.


Lupiči byli dopadeni
 
V průběhu měsíce listopadu došlo na území naší obce k několika loupežným přepadením. Scénář přepadení byl vždy téměř stejný. K vyhlédnuté oběti se pachatelé přiblížili v automobilu značky Škoda Felicie tmavé barvy, poté jeden z pachatelů oběť napadl, okradl a v automobilu se svými společníky ujel. Téměř měsíční usilovná práce při odhalování pachatelů této závažné trestné činnosti, kdy se na území obce Petrovice u Karviné pohybovali nejen uniformovaní policisté, ale také policisté v civilu, však slavila úspěch. V pátek 3. prosince 2012 v podvečerních hodinách byla trojice pachatelů ve věku 16, 18 a 20 let, která dojížděla loupit do Petrovic z Karviné Policií zadržena u petrovického vlakového nádraží. U zadržených pachatelů byla nalezena i některé věci pocházející z trestné činnosti. Pachatelům byly prokázány všechny případy loupežných přepadení na území obce a byli umístěni do vazby, kde vyčkají na soud.

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili