Úřední deska

  č.
popis
vyvěšeno
svěšeno
  ROK 2014  
161 30.12.2014 26.1.2015
160
 
29.12.2014 28.1.2015
159 19.12.2014 2.4.2015
158
Veřejná zakázka č. 20/2014 - Tribuna na hřišti v Petrovicích u Karviné
 
 
 
 
18.12.2014 13.1.2015
157

Pozvání na 3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné

18.12. 014 5.1.2015
156

VZ 21/2014 - Hřiště Petrovice u Karviné

 
17.12.2014 7.1.2014
155 Předání závěru zjišťovacího řízení dle zákona 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí.Závěr zjišťovacího řízení 12.12.2014 13.1.2015
154

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Daniel Bílek a Karin Bílková

9.12.2014 2.3.2015
153

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - David Vrána

9.12.2014 16.1.2015
152

Usnesení 2. Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné konaného dne 1. 12. 2014přílohy

5.12.2014 30.12.2014
151

Veřejná zakázka č. 19/2014 - Zajištění grafických a tiskařských prací pro obec Petrovice u Karviné

2.12.2014 -
150

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - Karin Zohnová (roč. 1969)

2.12.2014 14.1.2015
149

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Petrovice u Karviné

28.11.2014 2.3.2015
148

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2015

28.11.2014 2.3.2015
147

Pozvání na 2. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné

21.11.2014 2.12.2014
146

Informace o oznámení záměru "Skladové haly 01 + 02 areál BEKAERT" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

20.11.2014 8.12.2014
145

Oznámení, Zahájení vodoprávního řízení, Veřejná vyhláška - Filipczykovi

19.11.2014 5.12.2014
144

Dražební vyhláška elekronické veřejné dražby - Zygma Kamil, Zygma Antonín a Zygmová Věra

19.11.2014 15.1.2015
143

Návrh rozpočtu na rok 2015 - Rozpočtové výdaje, Rozpočtové příjmy, Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2015 - 2018

14.11.2014 30.12.2014
142

SMOOK - Rozpočtový výhled na období 2016 - 2018 a návrh rozpočtu na rok 2015

12.11.2014 28.11.2014
141

Usnesení 1. (ustavujícího) Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné

7.11.2014 5.12.2014
140

Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění

7.11.2014 2.3.2015
139

VZ 142014 - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - tribuna na hřišti

4.11.2014 21.11.2014
138

Obec Petrovice u Karviné zveřejňuje záměr vypůjčit místnost v č. p. 73 v k. ú. D. Marklovice

4.11.1014 21.11.2014
137

Exekuční příkaz k provedení exekuce proti povinnému Jaroslavu Tesařovixekuční příkaz k provedení exekuce proti povinnému Jaroslavu Tesařovi

4.11.2014 21.11.2014
136

Upozornění na uzavření přejezdu a uzavírku silnice II/475 ve dnech 11. 11. - 12. 11. 2014 v k.ú. D. Marklovice

3. 11. 2014

21.11.2014

135

Veřejná zakázka 17/2014 - Protipovodňový varovný informační systém obce Petrovice u Karviné

 
31.10.2014 19.12.2014
134

Veřejná zakázka č. 18/2014 - Obnova veřejného osvětlení obce Petrovice u Karviné - VÝZVA (nové)

 
29.10.2014 21.11.2014
133

Dodatky č. 3 až č. 7 uzavřené ke Smlouvě o dílo - VZ 24/2011 kanalizace I. etapa

29.10.2014 -
132

VZ 15/2014 - Obnova veřejného osvětlení - písemná zpráva o ZRUŠENÍ

29.10.2014 24.11.2014
131

Informace o konání ustavujícího Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné

24.10.2014 4.11.2014
130

Veřejná zakázka č. 16/2014 - Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné

24.10.2014 -
129

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí - Antonín Zygma

24.10.2014 10.11.2014
128

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 5.11.2014 v době od 7,00 do 15,00 hodin v Petrovicích

24.10.2014 10.11.2014
127

Oznámení Obce Petrovice u Karviné o záměru vypůjčit místnost v podkroví č.p. 73 D. Marklovice

16.10.2014 3.11.2014
126

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Petrovice u KarvinéOpis výsledku hlasování v okrsku - senát

11.10.2014 28.11.2014
125

Informace ke způsobu hlasování informace ke způsobu hlasování

10.10.2014 13.10.2014
124

Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr pronajmout obecní byt č. 9 v č. p. 32 v Dolních Marklovicích - formou LICITACE

9.10.2014 30.10.2014
123

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 23. 10. 2014, od 7,30 do 15,00 hodin

7.10.2014 24.10.2014
122

Oznámení o záměru vypůjčit čast pozemku č. 813, v k. ú. Petrovice u Karviné

6.10.2014 24.10.2014
121

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16. 10. 2014 od 7,00 do 17,00 hodin - STORNO

Avizována akce v termínu: 16.10.2014 se z technických důvodů ruší.

Za případné problémy se omlouvám. Ing.Čepelák Stanislav

 

30.9.2014 13.10.2015
120

Dodatečné informace k VZ č. 15/2014 - Obnova veřejného osvětlení v obci Petrovice u Karviné

29.9.2014 24.11.2014
119

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné a do Senátu Parlamentu České republiky

25.9.2014 13.10.2014
118

Obec Petrovice u Karviné zveřejňuje záměr prodat pozemek

23.9.2014 9.10.2014
117

Veřejná zakázka č. 15/2014 - Obnova veřejného osvětlení obce Petrovice u Karviné

 

18.9.2014 7.10.2014
116 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Karel Kotula - Rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu 16.9.2014 2.10.2014
115 16.9.2014 2.10.2014
114 16.9.2014 19.11.2014
113 4.9.2014 7.11.2014
112 Oznámení záměru uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace 4.9.2014  23.9.2014
111

Veřejná zakázka 14/2014 - Tribuna na hřišti v Petrovicích u Karviné

 
3.9.2014 24.10.2014
110 Oznámení o provádění odečtů vodoměrů v obce 3.9.2014 3.11.2014
109 Aukční vyhláška - Prodej rodinného domu v Petrovicích u Karviné 29.8.2014 13.10.2014
108 Dodateční informace k zadávacímu řízení  - VZ 13/2014 - Tribuna na hřišti - VZ ZRUŠENA 28.8.2014 13.9.2014
107

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na území obce Petrovice u Karviné

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území obce Petrovice u Karviné

26.8.2014 13.10.2014
106

26. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné dne 1.září 2014

22.8.2014 8.9.2014
105

Výzva k odstranění trvale nepojízného vozidla

18.8.2014 19.9.2014
104

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - záplavové území vodního toku olše - mapa č.1 - mapa č.2 - mapa č.3

18.8.2014 4.9.2014
103

Exekutorský úřad Brno - Dražební vyhláška

18.8.2014 17.10.2014
102

Veřejná zakázka - Tribuna na hřišti v Petrovicích u Karviné - zadávací dokumentace - VZ ZRUŠENA

Příloha č.1 - Obchodní podmínky

Příloha č.2 - Krycí list nabídky

Příloha č.3 - Seznam subdodávek

13.8.2014 29.8.2014
101

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 2 a 5.9.2014

12.8.2014 29.8.2014
100 Oznámení o výběrovém řízení - motorové vozidlo BMW 316l 8.8.2014 1.9.2014
99

Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí v Petrovicích u Karviné - Zastupitelstva obcí 10. - 11. 10. 2014

8.8.2014 13.10.2014
98

Nabídka pozemků k pronájmu v Petrovicích u Karviné a Prstné.

7.8.2014 5.11.2014
97

Oznámení o záměru uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu č. 9, č. p. 32 v Dolních Marklovicích (5. kolo)

6.8.2014 8.9.2014
96

Upozornění na uzavírku místní komunikace - viz mapka - v době od 6. 8. do 30. 8. 2014

5.8.2014 1.9.2014
95

Výzva - seznam nemovitostí u nichž není vlastník vyznačen dostatečně určitě.

4.82014 19.8.2015
94

Veřejná soutěž - prodej majetku - pozemky v k. ú. Petrovice u Karviné

4.8.2014 8.9.2014
93

Veřejná zakázka č. 12/2014 - Rekonstrukce kotelny Zdravotního střediska v Petrovicích u Karviné - zadání

Příloha č. 1 - krycí list

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

Příloha č. 3 - návrh smlouvy

30.7.2014 26.8.2014
92

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky pitné vody - 8. srpna 2014 pro oblast Petrovice v době od 2,00 do 4,00 hodin

24.7.2014 26.8.2014
91

Rozhodnutí, Změna stavby před jejím dokončením, Veřejná vyhláška

17.7.2014 4.8.2014
90

 

Veřejná zakázka 10/2014 - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro obec Petrovice u Karviné na rok  2015 - 2016 

 
 16.7.2014 5.8.2014
89

 

Veřejná zakázka 11/2014 - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na rok  2015-2016 - zadání

 

16.7.2014

7.8.2014
88

Veřejná zakázka č. 9/2014 - Zimní údržba místních komunkací pro zimní období 2014-2015 - zadání

- návrh smlouvy

15.7.2014

7.8.2014
87 Rozhodnutí, Společné rozhodnutí, Veřejná vyhláška - Filipczykovi 14.7.2014 31.7.2014
86 Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti 14.7.2014 26.8.2014
85 Licitace volného obecního bytu č. 9 č.p. 32 v Dolních Marklovicích 4.7.2014 24.7.2014
84 Oznámení a výzva - veřejná vyhláška, aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce Karviná s rozšířenou působností 1.7.2014 1.10.2014
83 Vyhlášení nálezu - textilní bytoh, sekera s dřevěnou násadou - Petrovice u Karviné - Závada 24.6.2014 10.7.2014
82 Setkání s občany 25. června 2014 od 17,00 hodin v PZKO Dolní Marklovice 20.6.2014 7.7.2014
81 Setkání s občany - 18. června 2014 od 17,00 hodin na Obecním úřadě Petrovice u Karviné 13.6.2014 30.6.2014
80 Veřejná vyhláška, Oznámení o projednání návrhu územního plánu Petrovice u Karviné a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území 12.6.2014 4.8.2014
79 Obec Petrovice u Karviné vyhlašuje výběrové řízení na volné místo - referent pro investice a výběrová řízení 12.6.2014 30.6.2014
78 Obec Petrovice u Karviné vyhlašuje výběrové řízení na volné místo - pracovník sběrného dvora 12.6.2014 30.6.2014
77 Obec Petrovice u Karviné oznamuje prodat pozemek č. 773/2 ( 21 m2) k.ú. Petrovice 11.6.2014 30.6.2014
76 Obec Petrovice u Karviné oznamuje prodat pozemeky v k.ú. Petrovice 11.6.2014 30.6.2014
75 Obec Petrovice u Karviné oznamuje prodat pozemek č. 11 (334 m2), k.ú. Závada 11.6.2014 30.6.2014
74 Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr darovat pozemky v k.ú. Prstná a Petrovice 11.6.2014 30.6.2014
73 Upozornění na úplnou uzavírku a vedení objízdné trasy 11.6.2014 1.10.2014
72 Poptávka na vyhotovení cenové nabídky na dodání dataprojektu 6.6.2014 24.6.2014
71 Usnesení 25. Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné konaného dne 2. 6. 2014 6.6.2014 4.9.2014
70 Upozornění na úplnou uzavírku silnic (za Hotelovýcm domeme a u řadovek) - detaily na mapce v době od 7. 6. do 30. 6. 2014 vždy od 7,00 do 18,00 hodin. 6.6.2014 3.7.2014
69 Setkání s občany - 11. června 2014 od 17,00 hodin v Závadě - TJ Lokomotiva Petrovice 5.6.2014 24.6.2014
68 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 30. 6. 2014 od 7,30 do 12,00 hodin v Petrovicích 5.6.2014 3.7.2014
67 Veřejná vyhláška, Návrh, Opatření obecné povahy - rozsah záplavového území 2.6.2014 18.6.2014
66 Poptávka na zhotovéní cenové nabídky na dodání nafukovacího promítacího plátna 29.5.2014 11.6.2014
65 29.5.2014 11.6.2014
64
Veřejná zakázka č. 8/2014 - Rekonstrukce střechy ZŠ Dolní Marklovice
 
27.5.2014 27.8.2014
       
63
Veřejná zakázka č. 7/2014 - Zateplení objektu MŠ a zdravotnického střediska v Petrovicích u Karviné
27.5.2014 27.8.2014
62 26.5.2014 12.6.2014
61 23.5.2014 10.6.2014
60 23.5.2014

9.6.2014

59 20.5.2014

5.6.2014

58 15.5.2014

2.6.2014

57 14.5.2014

2.6.2014

56
 

 

13.5.2014 14.7.2014
55 Nabídka pozemků k pronájmu - v Prstné a Petrovicích 7.5.2014 6.8.2014
54 Oznámení o době a konání voleb do Evropského parlamentu 7.5.2014 27.5.2014
53 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle enových předpisů pro vodné a stočné 5.5.2014 21.5.2014
52 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2014 5.5.2014 3.6.2014
51 Upozornění na uzavírku silnice v 30-ti mestrových úsecích - viz situace v době od 22.4.2014 do 18.6.2014  2.5.2014  20.6.2014 

50

Celkové vyúčtování podle cenových předpisů pro vodné a stočné - rok 2013

30.4.2014 16.5.2014

49

Upozornění na uzavírku místní komunikace "14c" od 29.4.do 30.6.2014 do 18:00 hodin

29.4.2014 3.7.2014

48

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody dne 29. 4. 2014 v době od 9:00 do 13:00 hod.

22.4.2014 12.5.2014

47

Oznámení, Zahájení vodoprávního řízení, Veřejná vyhláška - Petrovice u Karviné - Kanalizace I. etapa

14.4.2014 5.5.2014

46

Dodatečné informace k VZ č. 5/2014 - "Přírodní zahrada MŠ - Petrovice u Karviné"

Příloha č. 1 - Souhrnná technická zpráva

10.4.2014 13.5.2014

45

Veřejná zakázka č. 6/2014 - Mostek Závada, Pastviska

8.4.2014  13.5.2014

44

8.4.2014 2.5.2014

43

8.4.2014 8.5.2014

42

8.4.2014 28.4.2014

41

4.4.2014 2.5.2014

40

 
3.4.2014 13.5.2014

39

Oznámení - Obec Petrovice u Karviné zveřejňuje záměr uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům formou lecitace - 3. kolo  31.3.2014 17.4.2014

38

Výzva vlastníků, nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kteří nejsou v katastru zaznačeni dostatečně určitě - informace. Přehled o pozemcích bez určitého majitele. 28.3.2014 20.8.2015

37

Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí v Petrovicích u Karviné do voleb do Evropského parlamentu - 23. a 24. 5. 2014 24.3.2014 27.5.2014

36

Oznámení - Informace o programu podpory obnovy kulturních památek - Žádost 36a)Žádost 36b)

24.3.2014 5.5.2014

35

Veřejná výzva - přihlášení zájemců na obsazení funkce zaměstanance: technický pracovník - vedoucí organizační složky "Služby obce Petrovice u Karviné"

19.3.2014 4.4.2014

34

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 27. 3. 2014 (od 7:30 do 15:00 hodin)

19.3.2014 4.4.2014

33

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Václa Krenželák (roč. 1969)

12.3.2014 28.3.2014

32

Rozhodnutí, Stavební povolení, Veřejná vyhláška -  Dešťová kanalizace, místní komunikaceIV. třídy pro pěší

- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s.

- Sdělení RWE

- Vyjádření - Telefonica

- Sdělení - SmVaK

 

10.3.2014 28.3.2014

31

Usnesení 24. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 3.3.2014 6.3.2014 6.6.2014

30

VZ č. 3/2014 - Dodatečné informace a výkaz výměr (ke stažení) 6.3.2014 13.5.2014

29

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 27. března v době od 7:30 do 15:00 hodin -> mapka 6.3.2014 28.3.2014

28

Závěrečný účet měst a obcí okresu Karviná za rok 2013 5.3.2014 21.3.2014

27a

Informace o stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné pro volební období 2014 - 2018 5.3.2014 13.10.2014

27

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Petrovice u Karviné - 20. března 2014 (v 16:00 hodin) 4.3.2014 21.3.2014

26

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy 4.3.2014 21.3.2014

25

Upozornění na úplnou uzavírku silnice Mickiewiczova a vedení objízdné trasy - mapka (od 3.3. do 15.4.2014 a od 15.5. do 30.5.2014) 3.3.2014 2.6.2014

24

Výroční zpráva za rok 2013 o činnosti dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

28.2.2014

13.1.2015

23

Upozornění na úplnou uzavírku komunikace ul. Petrovická a vedení objízdné trasy od 1.3.2014 do 15.5.2014, od 7:00 do 18:00 hodin.

28.2.2014 

16.5.2014

22

Oznámení o provádění odečtů vodoměrů v obci v termínech od 3. 3. do 28. 3. 2014

27.2.2014

5.5.2014

21

Dodatečné informace č. 2 - Vysprávka komunikací

24.2.2014

8.4.2014

20

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 20. 3. 2014 od 7:30 do 15:00 hodin + mapka.

24.2.2014

21.3.2014

19

Pozvání na 24. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné

21.2.2014

10.3.2014

18

VZ č. 3/2014 - Dešťová kanalizace, místní komunikace IV. třídy pro pěší, Petrovice u Karviné
 
 

21.2.2014

13.5.2014

17

Dodatečné informace č. 1 - VZ_2_2014 - vysprávka komunikací

20.2.2014 

8.4.2014

16

Obec Petrovice u Karviné zveřejňuje zámět - uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace (byty:7, 8, 9/čp.32)

19.2.2014

12.3.2014

15

Upozornění na uzavírku silnic - mapka

14.2.2014

16.5.2014

14

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

14.2.2014

14.3.2014

13

Usnesení, Dražební vyhláška proti povinnému - Monika Ferková (ročník 1967)

12.2.2014

14.3.2014

12

Usnesení, Dražební vyhláška proti povinnému - Monika Ferková (ročník 1967)

12.2.2014

14.3.2014

11

VZ č. 2/2014 - Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Obchodní podmínky

Příloha č. 3 - Krycí list (vzor)

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení

10.2.2014

27.2.2014 

10

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám - VZ č. 1/2014 Zahrada MŠ v P u K

10.2.2014

26.2.2014

9

Usnesení, Zastavení řízení, Veřejná vyhláška - ART PROSPERA, a.s.

6.2.2014

24.2.2014

8

Usnesení o vydání o nařízení dražebního jednání  - dražební vyhláška - proti povinnému Jozef Smieška (ročník 1973)

4.2.2014

20.2.2014

7

Oznámení o zahájení stavebního řízení, Veřejná vyhláška - "Dešťová kanalizace, místní komunikace IV. tř. pro pěší, Petrovice u Karviné

4.2.2014

20.2.2014

6

Exekuční příkaz proti povinnému - Daniel Bílek a Karin Bílková

28.1.2014

13.2.2014

5

 Veřejná zakázka č. 1/2014 - Zahrada MŠ v Petrovicích u Karviné - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

 

27.1.2014

13.2.2014

4

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 20. 1. 2014

24.1.2014

6.3.2014

3

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o změně využití území.

23.1.2014

10.2.2014

2

Oznámení - Obec Petrovice u Karviné zveřejňuje záměr uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům č. 7/čp. 32, č.b.1/čp. 31 a č.b.2/čp. 31 v Dolních Marklovicích, formou licitace.

21.1.2014

12.2.2014

1

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se uskuteční dne 20. ledna 2014 od 16:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

10.1.2014

26.1.2014
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili