173  Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost 23.12.2019 09.01.2020
172  Dražební vyhláška o konání Dražby dobrovolné 19.12.2019  27.01.2020
171 ROZHODNUTÍ - Povolení výjimky (čj. OÚPuK/3116/2019 ze dne 18.12.2019) 18.12.2019 03.01.2020
170 Oznámení SMOOK o schváleném střednědobém výhledu rozpočtu pro rok 2021 - 2023 18.12.2019 01.03.2022
169 Oznámení SMOOK o schválení rozpočtu pro rok 2020 18.12.2019 07.01.2021
168  OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 1. kolo (byt č. 6 v domě č.p. 32 v Dolních Marklovicích) 17.12.2019  09.01.2020
167  OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 2. kolo (byt č. 3 v domě č.p. 32 v Dolních Marklovicích) 17.12.2019  09.01.2020
166  OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 1.kolo (byt č. 4 v domě č.p. 31 v Dolních Marklovicích) 17.12.2019  09.01.2020
165  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/182937/2019 ze dne 12.12.2019) 13.12.2019 30.12.2019
164  Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.12.2019 30.12.2019
163  Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného 11.12.2019 30.12.2019
162  Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č. 5/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 11.12.2019 30.12.2019
161  Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu 11.12.2019 30.12.2019
160  Obecní závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 11.12.2019 30.12.2019
159  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/181872/2019) 11.12.2019 30.12.2019
158  Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 02.12.2019 11.12.2019  02.03.2020
157 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 103/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) 11.12.2019 12.12.2022
156 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 102/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Jan Burzyk) 09.12.2022 12.12.2022
155  Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné (2/2019) - Požární řád obce 09.12.2019 30.12.2019
153

ROZPOČET NA ROK 2020 - Rozpočtové příjmy

ROZPOČET NA ROK 2020 - Rozpočtové výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovce u Karviné (2020 - 2023)

05.12.2019  04.01.2021 
152  
Oznámení zahájení územního řízení - veřejná vyhláška - "Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné" Domov pro seniory, Petrovice u Karviné - místní část Závada nad Olší (čj. OÚPuK/3562/2019 ze dne 04.12.2019)  
04.12.2019 20.12.2019 
151  Oznámení o místě uložení písemnosti (čj. OÚPuK/3824/2019 ze dne 02.12.2019) 02.12.2019  18.12.2019
150  Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost čj. OÚPuK/EO-1680/2019/10 - Seznámení s poklady pro vydání rozhodnutí 02.12.2019  18.12.2019
148 Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 27.11.2019 07.12.2021
147  Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení při provádění oprav a čištění silnic (čj. SMK/172036/2019 ze dne 25.11.2019) 25.11.2019  13.12.2019
146  Upozornění Krajské veterinární správy SVS pro MSK v souvislosti s šířením afrického moru prasat v Polsku 21.11.2019  17.12.2019
145  OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v domě č.p. 32 o velikosti 1+1 v Dolních Marklovicích formou licitace - 1. kolo 21.11.2019  11.12.2019
144 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat 02. 12. 2019 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 21.11.2019  03.12.2019
143 Zveřejňování dokumentů 11.11.2019 03.08.2022
142  

1. Návrh rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové příjmy

2. Návrh rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové výdaje

3. Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2020 - 2023)

11.11.2019  02.01.2020
141  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Monitoring rysa ostrovida (Lynx lynx) a medvěda hnědého (Ursus arctos) na území MSK (čj. MSK 115756/2019) 08.11.2019  27.11.2019 
140  ČESKÁ REPUBLIKA - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu (SZ SPU 047110/2019) 06.11.2019 05.02.2020
139 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/EO - 1680/2019/10 ze dne 04.11.2019) 04.11.2019 20.11.2019
138 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh Opatření obecné povahy (MMK-OŠaR čj. SMK/157450/2019 ze dne 24.10.2019) 25.10.2019 11.11.2019
137  Plánovaná odstávka vody - 08.11.2019 25.10.2019 11.11.2019
136  Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh Opatření obecné povahy (čj. SMK/156803/2019 z 23.10.2019) 24.10.2019 11.11.2019
135  Oznámení Svazku měst a obcí okresu Karviná (rozpočtová úprava č. 1 pro rok 2019) 14.10.2019 11.02.2020 
134  VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné čp. 186, příspěvková organizace) 04.10.2019 10.10.2022
133 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení (MSK č.j.138403/2019 ze dne 20.09.2019) 23.09.2019 14.10.2019
132 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (MMK č.j.SMK/138249/2019 ze dne 18.09.2019) 19.09.2019 09.10.2019
131 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.09.2019 30.12.2019
130 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 91/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Jaroslav Urban 18.09.2019 19.09.2022
129 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 90/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Barbora Lebiedziková 18.09.2019 19.09.2022
128 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 89/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Leona Břízová 18.09.2019 19.09.2022
127 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 88/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Jaromír Krejčí 18.09.2019 19.09.2022
126 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 84/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Milan Mencner 18.09.2019 19.09.2022
125 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 81/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Alena Kerberová 18.09.2019 19.09.2022
124 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/EO - 1680/2019/08 - oznámení o zahájení správního řízení) 18.09.2019 07.10.2019
123 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/EO - 1680/2019/07 - usnesení o ustanovení opatrovníka) 18.09.2019 07.10.2019
122 Plánovaná odstávka na vodovodní síti - 03.10.2019 18.09.2019 04.10.2019
121 OZNÁMENÍ obce Petrovice u Karviné o záměru prodeje pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace, parc.č. 177/2 v katastrálním území Petrovice u Karviné 12.09.2019 30.09.2019
120 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 87/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Martin Švancara 11.09.2019 12.09.2022
119 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 86/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - René Borecki 11.09.2019 12.09.2022
118 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 85/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Vítězslav Babczynski 11.09.2019 12.09.2022
117 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 83/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Doc.Ing. Marian Lebiedzik,Ph.D. 11.09.2019 12.09.2022
116 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 82/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Petr Uherek 11.09.2019 12.09.2022
115 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 79/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Marian Zielonka) 11.09.2019 12.09.2022
114 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 78/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Antonín Meisner) 11.09.2019 12.09.2022
113 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 02.09.2019 11.09.2019 11.12.2019
112 OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ČEPS, a.s. (čj. SMK/131255/2019 ze dne 05.09.2019) 10.09.2019 14.10.2019
111 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - PATRIOT, spol. s r.o.(čj. SMK/131210/2019 ze dne 03.09.2019) 05.09.2019 02.10.2019
110 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Petrovice u Karviné 05.09.2019 01.11.2019
109

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 20.09.2019

část Prstná

část Petrovice u Karviné

04.09.2019 02.10.2019
108 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - XXV.obecní slavnosti (čj. SMK/126323/2019 ze dne 26.08.2019) 26.08.2019 11.09.2019
107 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 02.09.2019 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 23.08.2019 04.09.2019
106 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 04.09.2019 19.08.2019 05.09.2019
105 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 63/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE 14.08.2019 15.08.2022
104 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení (čj. SMK/116389/2019) 09.08.2019 26.08.2019
103 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/EO-0739/2019/15-rozhodnutí o zrušení údaje o TP) 07.08.2019 23.08.2019
102 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 23.08.2019 06.08.2019 26.06.2019
101

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 22.08.2019

situace

Česká pošta - informace

06.08.2019 26.08.2019
100 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 21.08.2019 02.08.2019 22.08.2019
99

Veřejná zakázka 9/2019 - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro obec Petrovice u Karviné na období od 01.01.2020 do 31.12.2021

Zadávací dokumentace

Seznam zadavatelů

Seznam odběrných míst

Souhlas s obchodními podmínkami

Čestné prohlášení ke kvalifikaci

Tabulka pro zadání cen

29.07.2019 15.08.2019
98

Veřejná zakázka 8/2019 - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na období od 01.01.2020 do 31.12.2021 

Zadávací dokumentace

Seznam zadavatelů

Seznam odběrných míst

Souhlas s obchodními podmínkami

Čestné prohlášení ke kvalifikaci

Tabulka pro zadání cen

29.07.2019  15.08.2019 
97 Usnesení - Dražební vyhláška 26.07.2019 27.08.2019
96 Oznámení - záměr vypůjčky nebytových prostor v části budovy čp. 151 v Dolních Marklovicích 23.07.2019 13.08.2019
95 Nařízení obce č. 1/2019 - Tržní řád, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území obce 23.07.2019 09.08.2019
94 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/EO-0739/2019/14 - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí) 22.07.2019 07.08.2019
93 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29.07.2019 09.07.2019 30.07.2019
92

VEŘEJNÁ VÝZVA - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování

Přihláška do výběrového řízení

08.07.2019 25.07.2019
91 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 26.07.2019 08.07.2019 29.07.2019
90 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 25.07.2019 08.07.2019 29.07.2019
89 Vyhlášení nálezu - 1/2019 24.06.2019 10.07.2019
88 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 12.07.2019 24.06.2019 15.07.2019
87 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 11.07.2019 21.06.2019 12.07.2019
86 VEŘEJNÁ VÝZVA - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice - Referent kultury, projektový manažer 20.06.2019 08.07.2019
85 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.07.2019 20.06.2019 11.07.2019
84 OZNÁMENÍ - záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu byti formou licitace - 8. kolo 20.06.2019 11.07.2019
83 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1922/2019 (Karin Horvátová) 12.06.2019 27.06.2019
82 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1921/2019 (Alžběta Horváthová) 12.06.2019 27.06.2019
81 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1682/2019 (Štefan Gubiš) 12.06.2019 27.06.2019
80

Vyhlášení Výzvy k podání žádostí o poskytnutí zápůjčky v rámci Programu č. 1/2019/K obce Petrovice u Karviné

Program č. 1/2019/K obce Petrovice u Karviné

10.06.2019  02.01.2020 
79 Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 03.06.2019 10.06.2019 11.09.2019
78

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice u Karviné, IČ 00297585 za rok 2018

Zveřejňování

06.06.2019 29.06.2020
77 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/EO-0739/2019/09 - oznámení o zahájení správního řízení (Peter Bibeň) 05.06.2019 20.06.2019
76 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/EO-0739/2019/08 - usnesení o ustanovení opatrovníka (Peter Bibeň) 05.06.2019 20.06.2019
75

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení eĺektronické dražby nemovité věci (čj. 203 Ex 10991/18-73)

USNESENÍ o odročení dražebního jednání

05.06.2019

06.08.2019

01.08.2019

09.10.2019

74

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci (čj. 203 Ex 10991/18-72)

USNESENÍ o odročení dražebního jednání

05.06.2019

06.08.2019

01.08.2019

09.10.2019

73 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 24.06.2019 05.06.2019 25.06.2019
72 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 24.06.2019 05.06.2019 25.06.2019
71 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 21.06.2019 03.06.2019 24.06.2019
70 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci 03.06.2019 02.08.2019
69 Nařízení státní veterinární správy (čj. SVS/2019/067073-T ze dne 31.05.2019) 31.05.2019 18.06.2019
68 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 19.06.2019 30.05.2019 20.06.2019
67 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 18.06.2019 29.05.2019 19.06.2019
66 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 17.06.2019 28.05.2019 18.06.2019
65 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (MMK - OR čj. SMK/077975/2019 ze dne 27.05.2019) 27.05.2019 12.06.2019
64 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 03.06.2019 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 24.05.2019 05.06.2019
63 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.06.2019 21.05.2019 11.06.2019
62 Oznámení SMOOK 17.05.2019 30.04.2020
61

Návrh závěrečného účtu obce Petrovice u Karviné za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice u Karviné, IČ 00297585 za rok 2018

Zveřejňování

14.05.2019 06.06.2019
60 Zveřejnění "Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019" v jazycích národnostních menšin 07.05.2019 27.05.2019
59

Výzva svědkům - kolize linkového autobusu a vozidla

příloha

06.05.2019 11.09.2019
58 Informace FÚ pro MSK - placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO a zasílání údajů pro placení daně e-mailem 06.05.2019 17.12.2019
57 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Bekaert Petrovice s.r.o. - za kalendářní rok 2018) 06.05.2019 06.06.2019
56 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (SmVaK Ostrava, a.s. - za kalendářní rok 2018) 03.05.2019 03.06.2019
55 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2018) 02.05.2019 03.06.2019
54 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2018) 02.05.2019 03.06.2019
53 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2018) 02.05.2019 03.06.2019
52 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (Státní pozemkový úřad, SPU 178761/2019/Cr) 02.05.2019 09.08.2019
51 OZNÁMENÍ - záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 7. kolo 02.05.2019 21.05.2019
50 Veřejná vyhláška (čj. 2013839/19/3200-11460-803051 ze dne 17.04.2019) 26.04.2019 28.05.2019
49 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního řádu 24.04.2019 20.05.2019
48 Dodatek č.2 k programu č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné 17.04.2019 13.07.2020
47 Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 08.04.2019 16.04.2019 10.06.2019
46 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (čj.203 Ex 19012/17-49 ze dne 12.04.2019) 15.04.2019 20.05.2019
45 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 02.05.2019 12.04.2019 06.05.2019
44

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2018 (vč. Komentáře k závěrečnému účtu za rok 2018)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611 za rok 2018

Zpráva o inventarizaci k 31.12.2018

Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 28.8.2018

09.04.2019

06.05.2019

43

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství - čj. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019)

1. příloha - seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření

2. rozdělovník

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství - čj. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019)

(kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019)

1. příloha - seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2.1. až 2.4. uvedená v opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 a opatření 2.5 uvedené v tomto opatření

2.rozdělovník

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství - čj. 63920/2019-MZE-16212 ze dne 06.12.2019)

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019)

1. příloha - seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2.1. až 2.5. uvedená v opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j.

    41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019

2. rozdělovník 

04.04.2019

04.09.2019

06.04.2020

06.04.2020

42 OZNÁMENÍ, záměr uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 6.kolo 03.04.2019 25.04.2019
41 Oznámení o záměru výpůjčky nebytových prostor - místnost č. 208 (klubovna) a místnost č. 209 (kuchyňka) v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné pro spolkovou činnost 02.04.2019 24.04.2019
40 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního řádu 29.03.2019 24.04.2019
39 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/047773/2019 ze dne 25.03.2019) 29.03.2019 15.04.2019
38 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 08.04.219 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 29.03.2019 09.04.2019
37 Usnesení - 1.elektronická dražba - dražební vyhláška (čj. 063 EX 1881/14-298/dr. ze dne 21.03.2019) 27.03.2019 16.05.2019
36 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 16.04.2019 27.03.2019 17.04.2019
35 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 25.03.2019 27.05.2019
34 Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 04.03.2019 25.03.2019 16.04.2019
33 Dražební vyhláška (čj. 081 EX 03759/16-134) 22.03.2019 29.04.2019
32 Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání - elektronická dražební vyhláška (čj. 97EX 13392/11-126) 22.03.2019 06.05.2019
31 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.04.2019 22.03.2019 11.04.2019
30 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (čj. 203 Ex 03091/16-44 ze dne 14.3.2019) 21.03.2019 24.04.2019
29 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 03.04.2019 20.03.2019 04.04.2019
28 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 01 04.2019 20.03.2019 02.04.2019
27 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 20.03.2019 02.08.2022
26 Doručení veřejnou vyhláškou OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 14.03.2019 29.03.2019
25 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Investiční referent, referent veřejných zakázek a projektový manažer  05.03.2019 25.03.2019
24 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního úřadu   05.03.2019 25.03.2019
23

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Petrovicích u Karviné

04.03.2019 25.03.2019
22 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů 01.03.2019 06.05.2019
21

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (04.03.2019 v 16.30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné)

22.02.2019 05.03.2019
20 OZNÁMENÍ, záměr uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 5. kolo 20.02.2019 14.03.2019
19 Záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 12.02.2019 04.03.2019
18 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního úřadu 06.02.2019 28.02.2019
17

VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Investiční referent, referent veřejných zakázek a projektový manažer

06.02.2019 28.02.2019
16 MĚSTO PŘÍBOR - OZNÁMENÍ o konání veřejného licitačního řízení 25.01.2019 13.03.2019
15 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 24.01.2019 21.03.2019
14 Výzva o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy ze dne 4.4.2016, ve věci územního plánu 24.01.2019 20.02.2019
13 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 07.02.2019 (07:15 - 15:00) - lokalita u autobusové zastávky Prstná, konečná 23.01.2019 12.02.2019
12 Vyhlášení programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" na rok 2019 21.01.2019 01.03.2019
11 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - TJ Internacionál Petrovice, z.s. 16.01.2019 02.08.2022
10 Oznámení konání veřejného projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Karviné 14.01.2019 27.02.2019
9 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního úřadu 11.01.2019 29.01.2019
8 Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 10.01.2019 28.08.2019
7 Usnesení odročení - 199 EX 00081/18-117  10.01.2019 12.08.2019 
6 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné 09.01.2019 02.08.2022
5 Oznámení, záměr uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 4. kolo 09.01.2019 31.01.2019
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - TS Lokomotiva Petrovice 09.01.2019 21.01.2022
3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - Z.F.K. Petrovice u Karviné 08.01.2019 21.01.2022
2 Zveřejňování 2019 08.01.2019 02.01.2020
1 Oznámení SMOOK - střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2020 02.01.2019 05.01.2021 
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili