popis

vyvěšeno

svěšeno

142 Oznámení - záměr výpůjčky části budovy občanské vybavenosti v části Závada č. p. 253  22.12.2021 07.01.2022
141 Aukční vyhláška 21.12.2021 14.01.2022
140 Oznámení  - Výběrové řízení na obsazení pozice knihovnice pro Obecní knihovnu 21.12.2021 13.01.2022
139 Oznámení - Výběrové řízení na volné pracovní místo - referent společné státní správy a samosprávy 21.12.2021 13.01.2022
137 Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 13.12.2021 14.12.2021 23.03.2022
135 Oznámení Svazku měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) o rozpočtu pro rok 2022 06.12.2021 05.01.2023
134 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P6514 v Závadě - parc.č. 370, 420/1 (SMK/153462/2021) 06.12.2021 22.12.2021
133 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 13. 12. 2021 v 16.30 hodin v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 03.12..2021 14.12.2021
132 Usnesení vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 o vyhlášení nouzového stavu pro úzení České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 26.11.2021 03.01.2022
131

1. Návrh rozpočtu na rok 2022 - rozpočtové příjmy

2. Návrh rozpočtu na rok 2022 - rozpočtové výdaje

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2022 - 2025)

24.11.2021 15.12.2021
130 Okresní soud v Karviné - Vyhláška týkající se zjištění přesného datumu smrti (č. j. 41 Nc 1303/ 2021-10) 22.11.2021 20.12.2021
129 Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 2 Územního plánu Karviné k veřejnému projednání (SMK/146800/2021) 19.11.2021 03.01.2022
128 Krajský úřad Moravskoslezského kraje -  Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny (MSK 140953/2021) 16.11.2021 03.12.2021
127 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace (SMK/144114/2021) 12.11.2021 30.11.2021
126 Svazek měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) - oznámení o Rozpočtové úpravě č. 3 pro rok 2021 02.11.2021 12.01.2022
125

Svazek měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) - žádost o zveřejnění dokumentů:

1. Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2022

2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2026

02.11.2021

02.11.2021

07.12.2021

07.12.2021

124 Oznámení o místě uložení písemnosti 01.11.2021 18.11.2021
123 Aukční vyhláška 27.10.2021 23.11.2021
122 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti 26.10.2021 12.11.2021
121 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (MSK 128938/2021) 25.10.2021 11.11.2021
120 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (SMK/135457/2021) 22.10.2021 10.11.2021
119 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (SMK/132596/2021) 20.10.2021 08.11.2021
118 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (SMK/132565/2021) 20.10.2021 08.11.2021
117 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (SMK/133307/2021) 19.10.2021 08.11.2021
114 Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 847/1 v katastrálním území Petrovice u Karviné 12.10.2021 29.10.2021
113 Usnesení o nařízení elektronické dražby Dražební vyhláška č. j. 003 ED 181/21-4 08.10.2021 16.11.2021
112 Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P6514 (SMK/128162/2021) 07.10.2021 26.10.2021
111 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd  P6515 a P6516 (SMK/128001/2021) 07.10.2021 26.10.2021
110 OBEC PETROVICE U KARVINÉ Zastupitelstvo obce Petrovice u Karviné - Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 05.10.2021 25.10.2021
109 OBEC PETROVICE U KARVINÉ Zastupitelstvo obce Petrovice u Karviné - Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 05.10.2021 22.10.2021
108 Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 27.9.2021 04.10.2021 14.12.2021
107 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4689 v obci Petrovice u Karviné (SMK/122936/2021) 29.09.2021 18.10.2021
106

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.07.2020

Příloha č.1

27.09.2021 02.01.2023
105 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 27.09.2021 v 16.30 hodin v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 23.09.2021 01.10.2021
104 Vyhlášení nálezu (2/2021) 22.09.2021 12.10.2021
103 Oznámení o době a místě konání voleb 20.09.2021 11.10.2021
102 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 15.09.2021 07.10.2021
101

Zveřejnění informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021, v jazycích národnostních menšin

- běloruština

- bulharština

- chorvatština

- maďarština

- němčina

- polština

- romština

- ruština

- řečtina

- slovenština

- srbština

- ukrajinština

- vietnamština 

 

09.09.2021  11.10.2021
100 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - lokalita Zámeček, zajištění svahu na místní komunikaci 7c (SMK/113558/2021) 06.09.2021 24.09.2021
99 Oznámení Svazku měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) - Rozpočtová úprava č. 2 pro rok 2021 02.09.2021 12.01.2022
98 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P6514 v obci Petrovice u Karviné (SMK/109909/2021) 31.08.2021 24.09.2021
97 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P6516 v obci Petrovice u Karviné (SMK/106445/2021) 20.08.2021 10.09.2021
96 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P6515 v obci Petrovice u Karviné (SMK/106587/2021) 20.08.2021 10.09.2021
95 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 20.08.2021 11.10.2021
94 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4689 (SMK/104277/2021) 16.08.2021 03.09.2021
93 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4689 a místní komunikace 11c (SMK/104619/2021) 16.08.2021 03.09.2021
92 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4689 (SMK/104694/2021) 16.08.2021 03.09.2021
91 Nařízení státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření 11.08.2021 30.08.2021
90 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/4689 v Petrovicích u Karviné - zajištění XXVI. Obecní slavnosti dne 28.08.2021 05.08.2021 30.08.2021
89

1. Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2020

2. Upravený Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné od 28.06.2021

04.08.2021

04.08.2021

01.08.2022

01.08.2022

88 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 04.08.2021 11.10.2021
87 Usnesení o určení data smrti Antonína Pajonka 29.07.2021 31.08.2021
86 Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory v objektu Domu služeb č. p. 369, parc. č. 249, k.ú. Petrovice u Karviné 21.07.2021 12.08.2021
85 Vyhlášení nálezu (1/2021) 19.07.2021 05.08.2021
84 Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 16.07.2021 06.08.2021
77 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (SMK/084454/2021) 02.07.2021 21.07.2021
76 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (SMK/084533/2021) 02.07.2021 21.07.2021
75 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 28. 6. 2021 01.07.2021 04.10.2021
74 OBEC PETROVICE U KARVINÉ Zastupitelstvo obce Petrovice u Karviné - Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 30.06.2021 21.07.2021
73 Zveřejňování schválených ekonomických dokumentů 30.06.2021 02.01.2023
72 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 23.06.2021 13.07.2021
70 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 28. 6. 2021 v 16.30 hodin v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 18.06.2021 29.06.2021
69 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/46810, parc. č. 872/1, k.ú. Závada nad Olší 18.06.2021 07.07.2021
68 Upravený Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné 11.06.2021 30.06.2021
67 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (SMK/071810/2021) 10.06.2021 29.06.2021
66 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a výzva k uplatnění připomínek 31.05.2021 28.06.2021
65 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK 31.05.2021 28.06.2021
64 Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška 31.05.2021 07.07.2021
63 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 26.05.2021 30.06.2021
62 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Petrovice u Karviné 25.05.2021 28.06.2021
61 Veřejná vyhláška - Stavební povolení na stavbu nazvanou: "DET - nová R420 kV, SO 01 - zaústění venkovního vedení 400 kV" 20.05.2021 08.06.2021
60 Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 10. 5. 2021 17.05.2021 01.07.2021
59 Aukční vyhláška - vyhlášení konání aukce 10.05.2021 04.06.2021
58 Nařízení Státní veterinární správy 04.05.2021 07.06.2021
57 Schválený závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2020 03.05.2021 08.07.2022
56 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce 03.05.2021 09.06.2021
55 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce 03.05.2021 09.06.2021
54 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 10. 5. 2021 v 16.30 hodin v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 30.04.2021 11.05.2021
53 Oznámení - Obec Petrovice u Karviné zveřejňuje záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 4. kolo - k bytu č. 7 v domě č. p. 32 v Dolních Marklovicích 27.04.2021 20.05.2021
52 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška 26.04.2021 07.06.2021
51 Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy změny č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné a úplného znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání změny č. 1 22.04.2021 11.05.2021
50 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Pulková Nela 13.04.2021 29.04.2021
49 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Horváthová Alžběta 13.04.2021 29.04.2021
48 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Herák Jozef 13.04.2021 29.04.2021
47 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lukáč Štefan 13.04.2021 29.04.2021
46 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Góralik Martin 13.04.2021 29.04.2021
44 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Radomír Chrustek 13.04.2021 29.04.2021
39 Aukční vyhláška - vyhlášení konání aukce 12.04.2021 30.04.2021
38 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - (SMK/036082/2021) 12.04.2021 29.04.2021
37 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - (SMK/033954/2021) 12.04.2021 29.04.2021
36 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - (SMK/033896/2021) 12.04.2021 29.04.2021
35 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - (SMK/034519/2021) 12.04.2021 29.04.2021
34 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - (SMK/034441/2021) 12.04.2021 29.04.2021
33 Oznámení Svazku měst a obcí okresu Karviná - návrh závěrečného účtu za rok 2020 09.04.2021 30.04.2021
32 Nařízení č. 01/2021 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 26.03.2021 16.06.2021
31 Licitace 3. kolo k bytu č. 7 Dolní Marklovice č.p. 32 26.03.2021 15.04.2021
30 Licitace 3. kolo k bytu č. 2 Dolní Marklovice č.p. 31 26.03.2021 15.04.2021
29 Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 8. 3. 2021 24.03.2021 17.05.2021
28 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Igor Hečko - Igor Hečko 24.03.2021 12.04.2021
27 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení : "DET - nová R420kV, SO 01 - zaústění venkovního vedení 400 kV" 04.03.2021 12.04.2021
26 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4689 (SMK/024748/2021) 02.03.2021 12.04.2021
25 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky od 00:00 hodin dne 27. února 2021 01.03.2021 26.04.2021
24 Starosta obce Petrovice u Karviné vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce -  tajemník Obecního úřadu Petrovice u Karviné 26.02.2021 06.04.2021
23 Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 8. 3. 2021 v 16.30 hodin v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 25.02.2021 12.04.2021
22 Oznámení Svazku měst a obcí okresu Karviná (rozpočtová úprava č. 1 pro rok 2021) 22.02.2021 12.01.2022
21 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (SMK/019876/2021) 19.02.2021 12.04.2021
20 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (SMK/19734/2021) 19.02.2021 12.04.2021
19 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (SMKú019751/2021) 19.02.2021 12.04.2021
15 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Radomír Chrustek 17.02.2021 05.03.2021
14 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Igor Hečko 17.02.2021 05.03.2021
13 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Igor Hečko 17.02.2021 05.03.2021
12 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky 15.02.2021 26.04.2021
11 Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr vypůjčit části pozemků 10.02.2021  02.03.2021
10 Oznámení - Obec Petrovice u Karviné zveřejňuje záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 2. kolo k bytu č. 7 v domě č. p. 32 o velikosti 1 + 1 v Dolních Marklovicích 10.02.2021 13.04.2021
9 Oznámení - Obec Petrovice u Karviné zveřejňuje záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 2. kolo k bytu č. 2 v domě č. p. 31 o velikosti 1 + 1 v Dolních Marklovicích 10.02.2021 13.04.2021
8 Oznámení o vyhlášení programu "Program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021" 09.02.2021 03.03.2021
7 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Monitoring vlka obecného na území Moravskoslezského kraje 02.02.2021 19.02.2021
6 Oznámení o místě uložení písemnosti 20.01.2021 09.02.2021
5 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 13.01.2021 01.02.2021
4 Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr prodloužit dobu nájmu části budovy č. p. 616 nacházející se na parc. č. 214/11, k. ú. Petrovice u Karviné na dobu určitou pro účel umístění základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě GSM a optického kabelu 13.01.2021  01.02.2021
3 Oznámení - Obec Petrovice u Karviné zveřejňuje záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 1. kolo k bytu č. 7 v domě č.p. 32 o velikosti 1 + 1 v Dolních Marklovicích 12.01.2021 02.02.2021
2 Oznámení - Obec Petrovice u Karviné zveřejňuje záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 1. kolo k bytu č. 2 v domě č.p. 31 o velikosti 1 + 1 v Dolních Marklovicích 12.01.2021  02.02.2021
1 Oznámení SMOOK - rozpočet Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2021 08.01.2021 01.03.2022
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili