popis

vyvěšeno

svěšeno

99 Aukční vyhláška - předmětem aukce je nemovit.věc, parc.č.427/9 DM 28.12.2022 30.01.2023
98 Vymezení volebních stanovišť (drive in) - volba prezidenta 2023 28.12.2022 30.01.2023
96 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 22.12.2022 30.01.2023
95 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - pondělí 19. prosince 2022 od 15.30 hod. 15.12.2022 30.01.2023
94 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 7.12.2022 13.12.2022 09.03.2023
92 Usnesení o určení data úmrtí - Libora Jágrika 29.11.2022 02.01.2023
91 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 7. 12. 2022 od 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 28.11.2022 08.12.2022
90 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích - silnice II/475 (SMK150026/2022) 25.11.2022 13.12.2022
89 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (SMK/149082/2022) 23.11.2022  12.12.2022 
88 Vyhlášení nálezu (4/2022) 21.11.2022 09.12.2022
87 Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr pronájmu části nebytového prostoru zádveří v objektu zdravotnického střediska č. p. 581 18.11.2022 07.12.2022
86 Svazek měst a obcí okresu Karviná (SMOK) - Návrh rozpočtu na rok 2023 16.11.2022 28.12.2022
85

1. Návrh rozpočtu na rok 2023 - rozpočtové příjmy

2. Návrh rozpočtu na rok 2023 - rozpočtové výdaje

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2023-2026)

15.11.2022

15.11.2022

15.11.2022

12.12.2022

12.12.2022

12.12.2022

84 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 14.11.2022 30.01.2023
82 Vyhlášení nálezu (3/2022) 02.11.2022 18.11.2022
81 Vyhlášení nálezu (2/2022) 02.11.2022 18.11.2022
80 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Za Panelárnou (Karviná - Nové Město) 25.10.2022 11.11.2022
79 Usnesení 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného 19.10.2022 24.10.2022 13.12.2022
78

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Karviné za období 2018-2022

 Zpráva o uplatňování Územního plánu Karviné za období 2018-2022

17.10.2022

17.10.2022

21.11.2022

21.11.2022

77 Pozvánka na 1. (ustavující) zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné - 19.10.2022 (16.30 hodin, zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 11.10.2022 20.10.2022
76 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce 24.09.2022 11.10.2022
71 Upozornění na odstávku elektřiny dne 12. 10. 2022 od 7:15 do 14:30 hodin 
(č. 110060849029)
23.09.2022 13.10.2022
70 Upozornění na odstávku elektřiny dne 10. 10. 2022 od 7:15 do 10:30 hodin
(č. 110060857143)
20.09.2022 11.10.2022
69 Upozornění na odstávku elektřiny dne 4. 10. 2022 od 7:15 do 14:30 hodin
(č. 110060853987)
14.09.2022 05.10.2022
68 Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 5. 9. 2022 12.09.2022 24.10.2022
67 Svazek měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) - Rozpočtová úprava č. 2 pro rok 2022 09.09.2022 05.01.2023
66 Oznámení o možnosti převzít písemnost (Svatopluk Lerch). 01.09.2022 19.09.2022
65 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4689 a místní komunikace 11c (SMK/109763/2022)11c (SMK/109763/2022) 29.08.2022 16.09.2022
64 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby prostřednictvím aplikace na internetovém portálu 25.08.2022 07.09.2022
63

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

příloha - seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1. 8. 2022

22.08.2022

22.08.2022

28.02.2023

28.02.2023

62 Nařízení Státní veterinární správy - Mor včelího plodu v Moravskoslezském kraji - č. j. SVS/2022/105047-T 17.08.2022 05.09.2022
61 Magistrát města Karviné - Informace o výskytu afrického moru prasat na území ČR 15.08.2022 01.09.2022
60 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby prostřednictvím aplikace na internetovém portálu 12.08.2022 07.09.2022
59 Oznámení o vydání Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (usnesení č. 8/834 ze dne 16.6.2022) 02.08.2022 24.08.2022
58

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (č.j.SMK/097562/2022) -v rámci realizace  stavby "Dolní Marklovice, rekonstrukce NNv"

01.08.2022 17.08.2022
57 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (č.j.SMK/098333/2022) - zajištění bezpečnosti silničního provozu po dobu kulturní akce 01.08.2022 17.08.2022
56 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  v souvislosti s realizací stavby "Petrovice u Karviné - rozšíření kanalizační sítě" (SMK/093705/2022) 22.07.2022 10.08.2022
55 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volebním  stranám - volby do Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné konané ve dnech 23.-24. září 2022 21.07.2022 26.09.2022
54 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 21.07.2022 26.09.2022
49 Usnesení o opakované dražbě - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby ( č.j.: 203 Ex 20036/21-35 ) 17.06.2022 22.08.2022
48

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích " rozšíření kanalizační sítě"

( SMK/078705/2022 ).

17.06.2022 04.07.2022
47 Usnesení 19. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 13.6.2022 15.06.2022 12.09.2022
46 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 13.6.2022 v 16.30 hodin v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 03.06.2022 14.06.2022
45 Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí za rok 2021 01.06.2022 08.07.2022
44 Usnesení vlády České republiky o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 01.06.2022 10.08.2022
41 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 27.05.2022 20.06.2022
40 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji 26.05.2022 13.06.2022
39  Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji 16.05.2022 01.06.2022
38 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 09.05.2022 13.06.2022
37 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 09.05.2022 10.08.2022
36 SmVaK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 28.04.2022 30.05.2022
35 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlednutí hromadného předpisného seznamu, kterým se stanovuje daň z nemovitých věcí na rok  2022  26.04.2022 27.05.2022
34 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Obnova komunikací v obci Petrovice u Karviné (SMK/047508/2022) 13.04.2022 02.05.2022
33 Svazek měst a obcí okresu Karviná - Rozpočtová úprava č. 1 pro rok 2022 11.04.2022 05.01.2023
32 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - umístění SDZ B4 s DT E5+E13 na silnici č. III/46811 z Polska za mostkem přes řeku Petrůvku (SMK/044250/2022) 06.04.2022 22.04.2022
31 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 31.03.2022 10.08.2022
30 Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 14. 3. 2022 23.03.2022 15.06.2022
29 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (SMK/033315/2022) 16.03.2022 05.04.2022
28 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P6514 (SMK/032130/2022) 10.03.2022 30.03.2022
27 Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovice u Karviné - veřejná vyhláška (SMK/029445/2022) 07.03.2022 12.04.2022
26 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 14. 3. 2022 v 16.30 hodin v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 03.03.2022 15.03.2022
25 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022 a o přijetí krizového opatření 03.03.2022 06.04.2022
24 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 03.03.2022 23.03.2022
23

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

příloha - seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1. 2. 2022

28.02.2022

28.02.2022 

22.08.2022

22.08.2022 

22 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunkikacích - železniční přejezd P6515 (SMK/020579/2022)  17.02.2022 07.03.2022
21 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezdy P6515, P6516 (SMK/020768/2022) 17.02.2022 07.03.2022
20 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy (SMK/019873/2022) 16.02.2022 07.03.2022
19 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P6516 (SMK/020468/2022) 15.02.2022 07.03.2022
18 Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr vypůjčit část pozemků parc. č. 792 a 790, k. ú. Dolní Marklovice 15.02.2022 16.03.2022
17 Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr prodloužit dobu nájmu části pozemku parc. č. 658/1, k.ú. Petrovice u Karviné 15.02.2022 16.03.2022
16 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd P6514 (SMK/012817/2022) 03.02.2022 21.02.2022
15 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezdy P6515 a P6516 (SMK/013803/2022) 03.02.2022 21.02.2022
14 MZE - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje (č.j. MZE -70004/2021-15121) 01.02.2022 21.02.2022
13 Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry (MZP/2022/610/173) 31.01.2022 21.02.2022
12 Aukční vyhláška (UZSVM/O/1266/2022-HMSO) 31.01.2022 25.02.2022
8 Informace o změně v položkách rozpočtové skladby 19.01.2022 02.01.2023
7 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Jan Pipek 11.01.2022 03.02.2022
2 Aukční vyhláška (UZSVM/O/14073/2021-HMSO) 04.01.2022 31.01.2022
1 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (SMK/163734/2021) 03.01.2022 24.01.2022
                                                                                                                 2022    
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili