popis

vyvěšeno

svěšeno

42 Oznámení - Obec Petrovice u Karviné zveřejňuje záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 1. kolo k bytu č. 2 v domě č.p. 31 o velikosti 1 + 1 s výměrou 51,96 m2  v Dolních Marklovicích 09.05.2023 23.05.2023
41 Vyhlášení nálezu (1/2023) 04.05.2023 22.05.2023
40 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce 04.05.2023 22.05.2023
39

Oznámení o vyhlášení právního předpisu: 123/2023

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy - ptačí chřipky

Sčítačí list - drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí

04.05.2023

04.05.2023

04.05.2023

22.05.2023

22.05.2023

22.05.2023

37 SmVaK - Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce 26.04.2023 29.05.2023
36 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023 24.04.2023 26.05.2023
35 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 24.04.2023 11.05.2023
33 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II/475, III/4753 (SMK/055541/2023) 20.04.2023 09.05.2023
31 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/46810 (SMK/050814/2023) 13.04.2023 02.05.2023
30

Dražební vyhláška - o nařízení dražby nemovité věci, č.j.: 142 EX 00916/22-063

Oprava výše uvedené dražební vyhlášky - oprava částky ve výroku VI. (č.j.: 142 EX 00916/22-066)

12.04.2023

17.04.2023

01.06.2023

01.06.2023

28 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 17.4.2023 od 16.30 hodin v Kulturním centru Petrovice u Karviné 06.04.2023 19.04.2023
27 Záměr prodeje pozemku parc.ř. 155 - ostatní plocha, k.ú. PuK - 2388 m2 04.04.2023 25.04.2023
26 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/475, III/4688 (SMK/044268/2023) 04.04.2023 25.04.2023
25 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/46810 (SMK/043499/2023) 04.04.2023 25.04.2023
23 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/46810 (SMK/045159/2023)

29.03.2023 

18.04.2023 
21 Záměr prodeje pozemku parc.č. 543/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. PuK - 40 m2 20.03.2023 05.04.2023
18 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dřažba (č.j. 220 EX 10825/17-204) 01.03.2023 19.04.2023
16 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 6.3.2023 od 16.30 hodin v Kultruním centru obce Petrovice u Karviné 24.02.2023 07.03.2023
15 Záměr změny nájemní smlouvy ohledně nájmu pozemků 24.02.2023 13.03.2023
14 Upravený střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné do roku 2026 20.02.2023 07.03.2023
13 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (č.j.: 171 EX 00356/21-039) 20.02.2023 29.03.2023
12 Aukční vyhláška 14.02.2023 09.03.2023
11 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (č.j.: 171 EX 00797/18-296) 10.02.2023 17.03.2023
 8 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů - Vedení: 400kV/označ. V 443/444 úsek stožáry č.:125-126,parc.č.117 k.ú. - Závada nad Olší 30.01.2023 21.02.2023
 7 Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR (č.j.:MV-166858-1/OAM-2022) 30.01.2023 08.02.2023
 6 Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění odstaveného vozidla 20.01.2023 21.02.2023
 5 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje MSK 09.01.2023 30.01.2023
 4   Volba prezidenta republiky 2023 - zvláštní způsoby hlasování - informace o zřízení telefonní linky (tel.linka č. 800 023 800)                                                                     
04.01.2023 30.01.2023-
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili