Úřední deska

    
 popis

vyvěšeno

svěšeno

63 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.06.2019 21.05.2019 -
62 Oznámení SMOOK 17.05.2019 -
61

Návrh závěrečného účtu obce Petrovice u Karviné za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice u Karviné, IČ 00297585 za rok 2018

Zveřejňování

14.05.2019 -
60 Zveřejnění "Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019" v jazycích národnostních menšin 07.05.2019 -
59

Výzva svědkům - kolize linkového autobusu a vozidla

příloha

06.05.2019 -
58 Informace FÚ pro MSK - placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO a zasílání údajů pro placení daně e-mailem 06.05.2019 -
57 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Bekaert Petrovice s.r.o. - za kalendářní rok 2018) 06.05.2019 -
56 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (SmVaK Ostrava, a.s. - za kalendářní rok 2018) 03.05.2019 -
55 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2018) 02.05.2019 -
54 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2018) 02.05.2019 -
53 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2018) 02.05.2019 -
52 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (Státní pozemkový úřad, SPU 178761/2019/Cr) 02.05.2019 -
51 OZNÁMENÍ - záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 7. kolo 02.05.2019 21.05.2019
50 Veřejná vyhláška (čj. 2013839/19/3200-11460-803051 ze dne 17.04.2019) 26.04.2019 -
49 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního řádu 24.04.2019 20.05.2019
48 Dodatek č.2 k programu č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné 17.04.2019 -
47 Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 08.04.2019 16.04.2019 -
46 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (čj.203 Ex 19012/17-49 ze dne 12.04.2019) 15.04.2019 20.05.2019
45 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 02.05.2019 12.04.2019 06.05.2019
44

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2018 (vč. Komentáře k závěrečnému účtu za rok 2018)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611 za rok 2018

Zpráva o inventarizaci k 31.12.2018

Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 28.8.2018

09.04.2019

06.05.2019

 

43 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství - čj. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019) 04.04.2019 -
42 OZNÁMENÍ, záměr uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 6.kolo 03.04.2019 25.04.2019
41 Oznámení o záměru výpůjčky nebytových prostor - místnost č. 208 (klubovna) a místnost č. 209 (kuchyňka) v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné pro spolkovou činnost 02.04.2019 24.04.2019
40 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního řádu 29.03.2019 24.04.2019
39 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/047773/2019 ze dne 25.03.2019) 29.03.2019 15.04.2019
38 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 08.04.219 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 29.03.2019 09.04.2019
37 Usnesení - 1.elektronická dražba - dražební vyhláška (čj. 063 EX 1881/14-298/dr. ze dne 21.03.2019) 27.03.2019 16.05.2019
36 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 16.04.2019 27.03.2019 17.04.2019
35 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 25.03.2019 -
34 Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 04.03.2019 25.03.2019 16.04.2019
33 Dražební vyhláška (čj. 081 EX 03759/16-134) 22.03.2019 29.04.2019
32 Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání - elektronická dražební vyhláška (čj. 97EX 13392/11-126) 22.03.2019 06.05.2019
31 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.04.2019 22.03.2019 11.04.2019
30 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (čj. 203 Ex 03091/16-44 ze dne 14.3.2019) 21.03.2019 24.04.2019
29 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 03.04.2019 20.03.2019 04.04.2019
28 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 01 04.2019 20.03.2019 02.04.2019
27 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 20.03.2019 -
26 Doručení veřejnou vyhláškou OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 14.03.2019 29.03.2019
25 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Investiční referent, referent veřejných zakázek a projektový manažer  05.03.2019 25.03.2019
24 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního úřadu   05.03.2019 25.03.2019
23

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Petrovicích u Karviné

04.03.2019 25.03.2019
22 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů 01.03.2019 06.05.2019
21

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (04.03.2019 v 16.30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné)

22.02.2019 05.03.2019
20 OZNÁMENÍ, záměr uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 5. kolo 20.02.2019 14.03.2019
19 Záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 12.02.2019 04.03.2019
18 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního úřadu 06.02.2019 28.02.2019
17

VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Investiční referent, referent veřejných zakázek a projektový manažer

06.02.2019 28.02.2019
16 MĚSTO PŘÍBOR - OZNÁMENÍ o konání veřejného licitačního řízení 25.01.2019 13.03.2019
15 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 24.01.2019 21.03.2019
14 Výzva o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy ze dne 4.4.2016, ve věci územního plánu 24.01.2019 20.02.2019
13 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 07.02.2019 (07:15 - 15:00) - lokalita u autobusové zastávky Prstná, konečná 23.01.2019 12.02.2019
12 Vyhlášení programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" na rok 2019 21.01.2019 01.03.2019
11 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - TJ Internacionál Petrovice, z.s. 16.01.2019 -
10 Oznámení konání veřejného projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Karviné 14.01.2019 27.02.2019
9 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního úřadu 11.01.2019 29.01.2019
8 Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 10.01.2019 -
7 Usnesení odročení - 199 EX 00081/18-117  10.01.2019
6 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné 09.01.2019 -
5 Oznámení, záměr uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 4. kolo 09.01.2019 31.01.2019
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - TS Lokomotiva Petrovice 09.01.2019 -
3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - Z.F.K. Petrovice u Karviné 08.01.2019 -
2 Zveřejňování 2019 08.01.2019 -
1 Oznámení SMOOK - střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2020 02.01.2019 -
  R O K    2 0 1 9    
169 OZNÁMENÍ - úřední hodiny Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 31.12.2018 21.12.2018 02.01.2019
168 Veřejná vyhláška-Usnesení o opravě nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č.1 ZÚR MSK 19.12.2018

16.01.2019

167

Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2019-2022)

Rozpočet na rok 2019 - rozpočtové příjmy

Rozpočet na rok 2019 - rozpočtové výdaje

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

-

-

-

166 Usnesení/vyhláška ve věci určení data smrti zemřelého Jindřicha Kunze 14.12.2018 18.01.2019
165 Dodatek č.1 k programu č.1/2017/K obce Petrovice u Karviné 13.12.2018 29.03.2019
164 Usnesení 2.zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 10.12.2018 13.12.2018 25.03.2019
163 Oznámení SMOOK - rozpočet pro rok 2019 12.12.2018 -
162 Oznámení SMOOK - rozpočtová úprava č.2 pro rok 2018 12.12.2018 03.01.2019
161 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního úřadu 07.12.2018 11.01.2019
160 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 06.12.2018 11.01.2019 
159 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné ( 10.12.2018 v 16.30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 30.11.2018 11.12.2018
158 Výluková činnost ČD, a.s. na trati č. 270/320 27.11.2018

10.12.2018

157 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů 27.11.2018 05.02.2019
156 Oznámení - omezení provozu podatelny 21.11.2018 26.11.2018
155 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 16.11.2018 06.12.2018
154

Návrh rozpočtu obce Petrovice u Karviné na rok 2019

1. rozpočtové příjmy

2. rozpočtové výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Petrovice u Karviné na rok 2019 - 2022

16.11.2018 18.12.2018
153 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 15.11.2018 18.01.2019
152 Oznámení, záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 3. kolo 14.11.2018 06.12.2018
151 Oznámení, záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 1. kolo 14.11.2018 06.12.2018
150 Usnesení 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 31.10.2018 13.11.2018 13.12.2018
149 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 09.11.2018 -
148 České dráhy, a.s. - Výlukový jízdní řád na trati 270 platný od 12.11. do 2.12.2018 09.11.2018 03.12.2018
147 Veřejná vyhláška - zveřejnění opatření obecné povahy. Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 08.11.2018 06.12.2018
146 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 06.11.2018 27.11.2018
145 Pozvánka na 1. (ustavující) zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné - 31.10.2018 (16,30 hodin, zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 19.10.2018 01.11.2018
144 Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č.1/2018 18.10.2018 09.11.2018
143 Záměr výpůjčky nebytových prostor v budově čp.151, k.ú. Dolní Marklovice 18.10.2018 09.11.2018
142 Výluka na trati ČD č. 270 - ve dnech 21.10. až 08.12. 2018 18.10.2018 10.12.2018
141 Výluka na trati ČD č. 320 - ve dnech 18. až 19.10. 2018 (od 6:20 - 17:10 hod.) 18.10.2018 22.10.2018
140 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 06.11.2018 (Petrovice u Karviné, lokalita U Salve, čp. 260 a 629) 17.10.2018 9.11.2018
139

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 01.11.2018 (07:15-15:00, část obce Závada)

služba zasílání informací o poruchách a plánovaných odstávkách - všeobecné informace

Informace zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

12.10.2018 09.11.2018
138

Plánovaná odstávka na vodovodní síti - 30.10.2018 (08:30 - 12:00 hodin, Petrovice u Karviné - část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice a Prstná)

Plánovaná odstávka na vodovodní síti - 30.10.2018 (08:00 - 15:00 hodin, Petrovice u Karviné - část obce Prstná)

11.10.2018 09.11.2018
137 Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2019 09.10.2018 02.01.2019
136 Nabídka státních pozemků k prodeji (Zemědělský podnik Rázová,státní podnik v likvidaci) 09.10.2018

16.01.2019

135 Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 3.9.2018 08.10.2018 13.11.2018
134  Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 06.10.2018 22.10.2018 
133 Výlukový jízdní řád ČD (platný 8., 9. a 14.10.2018 vždy denně v době od 20:20 do 23:59 hod.) 05.10.2018 15.10.2018
132 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 03.10.2018

06.02.2019

131 Oznámení - záměr pronájmu pozemku 26.09.2018 12.10.2018
130 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 26.09.2018

12.10.2019

129 Oznámení - záměr směnit obecní nemovitý majetek v katastrálním území Závada nad Olší p. č. 758/4 o výměře 2.841 m2 – ostatní plocha - neplodná půda, p. č. 757/3 o výměře 1.603 m2 – ostatní plocha – neplodná půda, 785/2 o výměře 1.200 m2 – ostatní plocha - neplodná půda a p. č. 373/17 o výměře 1.484 m2 orná půda 24.09.2018 10.10.2018
128  Oznámení - plán společných lovů v honitbách ORP Karviná v roce 2018 24.09.2018  12.10.2017 
127 Zveřejnění informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do Senátu Parlamentu České Republiky, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, v jazycích národnostních menšin. 21.09.2018 08.10.2018
126 Oznámení - záměr prodat pozemek - zahrada, par. číslo 1275 v katastrálním území Petrovice u Karviné o celkové výměře 155 m2 17.09.2018 03.10.2018
125 Usnesení - vydání dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby nemovité věci 17.09.2018 13.11.2018
124 Oznámení - SMOOK 17.09.2018

03.01.2019

123

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - "Expanze výrobního závodu Bekaert Petrovice, s.r.o." (čj. MSK 97331/2018 ze dne 05.09.2018)

vyjádření ČIŽP

vyjádření KHS MSK

vyjádření KÚ MSK

vyjádření MMK-OSaŽP

 

06.09.2018 05.10.2018
122 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 06.09.2018

16.01.2019

121 Informace o plánovaném přerušení dodávky vody - 20.09.2018 (08:00-14:00, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice a Prstná) 06.09.2018 21.09.2018
120 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/127947/2018 ze dne 29.08.2018) 05.09.2018 24.09.2018
119 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 14.09.2018 (07:30-15:30, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice a Prstná - lokalita "U motokrosu") 03.09.2018 17.09.2018
118 Vyhlášení nálezu č. 2/2018 (mobilní telefon zn. Mobiola) 03.09.2018 190.9.2018
117 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/123259/2018 z 22.08.2018) 31.08.2018 17.09.2018
116 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné 22.08.2018 05.09.2018
115 Oznámení záměru uzavřít smlouvu k obecním bytům formou licitace - 2. kolo 22.08.2018 13.09.2018 
114

Oznámení o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje (čj. MSK 115842/2018 ze dne 09.08.2018)

Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (čj. MSK 124788/2018 ze dne 4. září 2018)

13.08.2018 05.09.2018
113 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29.08.2018 (07:15-15:00, část obce Petrovice u Karviné - lokalita Jih) 09.08.2018 03.09.2018
112 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice - Referent kultury, projektový manažer 08.08.2018 03.09.2018
111 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka/úřednice - Vedoucí oddělení - Útvar kultury, sportu a projektových činností 08.08.2018 03.09.2018
110 Informace o oznámení záměru "Expanze výrobního závodu Bekaert Petrovice, s.r.o." podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (čj. MSK 111273/2018 ze dne 31.07.2018) 06.08.2018 06.09.2018
109 Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/2351/2018 ze dne 06.08.2018) 06.08.2018 03.09.2018
108 Oznámení vlastníkům lesa o možnosti převzít lesní hospodářskou osnovu - Veřejná vyhláška (čj. SMK/113165/2018 ze dne 30.07.2018) 06.08.2018 03.09.2018
107 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 22.08.2018 (07:30 - 15:00 hodin, část obce Petrovice u Karviné - lokalita Olšiny) 03.08.2018 03.09.2018
106 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Petrovicích u Karviné - XXIV. Obecní slavnosti (čj. SMK/113228/2018 ze dne 1.8.2018) 02.08.2018 03.09.2018
105 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (čj. SPU 350599/2018/cr ze dne 30.7.2018) 01.08.2018 01.10.2018
104 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné konaných ve dnech 05. a 06. října 2018 31.07.2018 08.10.2018
103 Usnesení o určení data smrti - Libor Števko (čj. 42 Nc 1304/2018-14, 42 P a Nc 236/2018) 27.07.2018 03.09.2018
102 Oznámení - zveřejnění záměru Obce Petrovice u Karviné - uzavření nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 1.kolo (k bytu č. 4 a k bytu č. 8 v domě č.p. 32 v Dolních Marklovicích) 26.07.2018 13.08.2018
101 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Prodej rodinného domu v obci Petrovice u Karviné, část Závada (č.j. 054/2018-A) 26.07.2018 13.09.2018
100 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/108453/2018 ze dne 18.07.2018) 20.07.2018 06.08.2018
99 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (Ministerstvo obrany-sekce dozoru a kontroly) 17.07.2018 06.08.2018
98 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 24.07.2018 (07:15 - 16:15 hodin, část obce Závada) 16.07.2018 26.07.2018
97

Výluka ČD - trať 322 (Český Těšín - Frýdek Místek a zpět) - 16., 17. a 18.7.2018

Výluka ČD - trať 322 (Český Těšín - Frýdek Místek a zpět) - 20.7. až 5.8.2018

13.07.2018

13.07.2018

19.07.2018

06.08.2018

96

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Obec Petrovice u Karviné)

13.07.2018 13.08.2018
95 Oznámení o záměru pronájmu pozemku parc.č. 544 v k.ú. Závada nad Olší (vč. budovy občanské vybavenosti s čp. 253) 09.07.2018 26.07.2018
94 Výlukový jízdní řád Českých drah, a.s. - trať 320 03.07.2018 18.07.2018
93 Darovací smlouva (Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné) 27.06.2018 -
92 Zveřejňování - rozpočet obce 21.06.2018 25.04.2019
91 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace) 21.06.2018 -
90 Výpis Usnesení Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné ze dne 5.3.2018 21.06.2018 08.10.2018
89 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - "Kostel sv.Martina v Petrovicích u Karviné oprava střechy věže" 20.06.2018 29.06.2018
88 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP - 1605/2018) 19.06.2018 09.07.2018
87 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP - 1608/2018) 19.06.2018 09.07.2018
86 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP - 1647/2018) 19.06.2018 09.07.2018
85 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP - 1603/2018) 19.06.2018 09.07.2018
84 Výlukový jízdní řád Českých drah, a.s. - trať č. 320 19.06.2018 22.06.2018
83

Informace o poruše na vodovodní síti (č. 79117 ) - 15.06.2018 (08:00 - 14:00 hodin, zčásti část obce Petrovice u Karviné a Prstná) 

POZOR ! změna oblasti výluky - viz www.smvak.cz

POZOR ! pokračování v opravě poruchy (18.06.2018) - viz www.smavk.cz

13.06.2018 19.06.2018
82 Vyhlášení nálezu 1/2018 12.06.2018 09.07.2018
81 Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2017 11.06.2018 -
80 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29. 06. 2018 (07:30 - 15:30 hodin, Dolní Marklovice - Dům s pečovatelskou službou čp.145) 11.06.2018 09.07.2018
79 Oznámení o záměru pronájmu pozemku parc.č. 544 v k.ú. Závada nad Olší (vč.občanské vybavenosti) 08.06.2018 26.06.2018
78 USNESENÍ 22. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 4. 6. 2018 08.06.2018 08.10.2018
77 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (čj. 171 EX 03275/14-260) 08.06.2018 27.07.2018
76 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (čj. 024 EX 216/11-209, VS opr.: 10-010031) 08.06.2018 20.09.2018
75 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Petrovice u Karviné 06.06.2018 01.08.2018
74 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy (čj. SMK/075592/2018 ze dne 28.05.2018) 30.05.2018 15.06.2018
73 Informace o plánované opravě na vodovodní síti (č.78844) - 13.06.2018 (08:00 - 16:00 hodin, zčásti část obce Petrovice u Karviné a Prstná) 29.05.2018 14.06.2018
72 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 07.06.2018 (07:30 - 15:30 hodin, lokalita U motokrosu) 29.05.2018 08.06.2018
71 Dražební vyhláška ve věci exekuce 120 EX 19482/14 25.05.2018 27.09.2018
70 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (pondělí dne 04.06.2018 - 16:30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 25.05.2018 05.06.2018
69 České dráhy - Výluky a omezení na trati č. 322 a 320 s použitím náhradní autobusové dopravy dráhy 24.05.2018 31.05.2018
68 USNESENÍ - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (Exekutorský úřad Přerov - čj. 203 Ex 24827/16-32) 17.05.2018 26.06.2018
67 USNESENÍ - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí (Exekutorský úřad v Šumperku - čj. 065 EX 00413/13-395) 17.05.2018 22.06.2018
66 Návrh závěrečného účtu obce Petrovice u Karviné za rok 2017 17.05.2018 05.06.2018
65 Uzavření pošty Petrovice u Karviné dne 27.06.2018 (08:00 - 11:00 hodin - z technických důvodů) 14.05.2018 28.06.2018
64

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29.05.2018 (07:15 - 17:15 hodin, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, Závada a Prstná)

Zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

14.05.2018 14.05.2018
63

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 23.05.2018 (07:15 - 15:30 hodin, lokalita "U motokrosu")

Zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

03.05.2018 14.05.2018
62

Oznámení o uzavření Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné čp. 251 (04.05.2018, 09.05.2018 a 29.05.2018 - z technických důvodů)

Zrušení plánovaného uzavření Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné čp. 251 dne 29.05.2018

02.05.2018 14.05.2018
61 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 15.05.2018 (07:15 - 15:00 hodin, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice) 02.05.2018 16.05.2018
60 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 11.05.2018 (07:15 - 15:30 hodin, část obce Závada) 02.05.2018 14.05.2018
59 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (Krajský pozemkový úřad Ostrava, čj. SPU 212696/2018/Cr ze dne 30.4.2018) 02.05.2018 01.08.2018
58 Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (OÚ Petrovice u Karviné-stavební úřad, čj. OÚPuK/1275/2018 ze dne 25.04.2018 - Kopečka Jiří) 27.04.2018 14.05.2018
57 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - elektronická dražební vyhláška (Exekutorský úřad Brno-Město, čj. 97EX 13392/11-107 ze dne 20.04.2018) 27.04.2018 20.06.2018
56 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (SmVaK Ostrava, a.s. - za kalendářní rok 2017) 27.04.2018 28.05.2018
55 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 (Finanční úřad pro MSK čj. 2037604/18/3200-11460-803051) 27.04.2018 30.05.2018
54 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Bekaert Petrovice s.r.o. - za kalendářní rok 2017) 24.04.2018 28.05.2018
53

Informace Českých drah o výluce a omezení provozu na trati č. 320/321 (od 21.4.2018 do 15.10.2018)

prodloužení termínu výluky z důvodu nedokončených stavebních prací - do 25.10.2018

20.04.2018 09.11.2018
52 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 09.05.2018 (07:15 - 17:15 hodin, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, Závada a Prstná) 19.04.2018 10.05.2018
51 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterou se stanoví přechodná úprava provozu na účelové komunikaci v Petrovicích u Karviné (čj. SMK/051236/2018 ze dne 18.4.2018) 18.04.2018 07.05.2018
50 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 04.05.2018 (07:15 - 17:15 hodin, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, Závada a Prstná) 16.04.2018 07.05.2018
49 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 12.04.2018 -
48 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2017) 12.04.2018 14.05.2018
47 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2017) 12.04.2018 14.05.2018
46 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2017) 12.04.2018 14.05.2018
45 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 13.04.2018 (07:15 - 15:00 hodin, část obce Petrovice u Karviné, lokalita - řadovky Petrovice - Jih) 03.04.2018 16.04.2018
44 Oznámení SMOOK 28.03.2018 17.05.2019
43 Dražební vyhláška pro veřejnou dobrovolnou dražbu (3.5.2018) 28.03.2018 07.05.2018
42 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/043352/2018 ze dne 23.03.2018) 26.03.2018 11.04.2018
41 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - SDH Závada 23.03.2018 -
40 OZNÁMENÍ o uzavření obecního úřadu - 27.03.2018 (úterý) 23.03.2018 28.03.2018 
39 Uzávěra železničních přejezdů P6515 (drážní kilometr 289,404) a P6516 (drážní kilometr 289,600) ve dnech 18.04.2018 (07:00 hod.) až 19.04.2018 (16:00 hod.) 16.03.2018 20.04.2018
38 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 (AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné, se sídlem Dolní Marklovice č.p. 253) 12.03.2018 -
37 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace na rok 2018 (Český kynologický svaz ZKO Petrovice u Karviné - 069) 12.03.2018 -
36 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 27.03.2018 (07:15 - 15:15 hodin, část obce - Dolní Marklovice, Petrovice u Karviné, Prstná a Závada) 07.03.2018 28.03.2018
35 Exekuční příkaz (čj. 204 EX 1759/17-112) 07.03.2018 29.03.2018
34 USNESENÍ 21. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 5.3.2018 07.03.2018 08.06.2018
33

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2017

komentář k závěrečnému účtu za rok 2017

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611 za rok 2017

zpráva o inventarizaci k 31.12.2017

zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná (ze dne 19.12.2017)

05.03.2018 07.06.2018
32

Vyhlášení regulace - pátek 02.03.2018

odvolání regulace (středa 07.03.2018)

05.03.2018 08.03.2018
31

Vyhlášení smogové situace - čtvrtek 01.03.2018

odvolání smogové situace (středa 07.03.2018)

05.03.2018 08.03.2018
30 Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (5.3.2018 - 16:30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 23.02.2018 06.03.2018
29 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 06.03.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 20.02.2018 07.03.2018
28

Vyhlášení smogové situace - pondělí 19. 02. 2018

odvolání smogové situace

19.02.2018 23.02.2018
27 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 02.03.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 13.02.2018 05.03.2018
26

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 01.03.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada)

informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

13.02.2018 05.03.2018
25 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 28.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 09.02.2018 05.03.2018
24

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 27.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada)

informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

09.02.2018 26.02.2018
23 Plánovaná oprava na vodovodní síti - č. 77415 (27.02.2018, 08:00 - 12:00 hodin, dotčená oblast: Petrovice u Karviné, ZE-FA statek u Dakolu) 09.02.2018 05.03.2018
22

Vyhlášení smogové situace - čtvrtek 08. 02. 2018

odvolání regulace - neděle 11. 02. 2018

odvolání smogové situace i smogové regulace

08.02.2018 12.02.2018
21 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 23.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 07.02.2018 26.02.2018
20 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 22.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 07.02.2018 23.02.2018
19 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (čj. SPU 060551/2018/Cr ze dne 5.2.2018)  07.02.2018 02.05.2018
18 Zveřejňování - rozpočet obce a rozpočtová opatření 06.02.2018 25.04.2019
17 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 19.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 05.02.2018 20.02.2018
16 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 16.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 31.01.2018 19.02.2018
15 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 14.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 31.01.2018 15.02.2018
14

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 3

31.01.2018 06.02.2018
13 Rozpočtové opatření č. 15 31.01.2018 05.03.2018
12 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby 24.01.2018 12.02.2018
11 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích a účelové pozemní komunikaci v Petrovicích u Karviné (čj. MMK/009812/2018 ze dne 19.01.2018) 22.01.2018 07.02.2018
10 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - TJ Internacionál Petrovice, z.s. 19.01.2018 -
9 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon) 17.01.2018 02.05.2018
8 OZNÁMENÍ o vyhlášení programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 16.01.2018 05.03.2018
7

INFORMACE o době a místě konání volby prezidenta republiky

INFORMACJE w sprawie terminu i miejsca wyboru Prezydenta Republiki

16.01.2018 29.01.2018
6 Rozpočtové opatření č. 14 12.01.2018 05.03.2018
5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - Z.F.K. Petrovice u Karviné 11.01.2018 -
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - Tělovýchovný spolek Lokomotiva Petrovice 11.01.2018 -
3 Informacje o sposobie głosowania w wyborach prezydenta republiki na terytorium Republiki Czeskiej odbywających się w dniach 12 i 13 stycznia 2018 r.   08.01.2018 29.01.2018
 2

Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2018-2021)

Rozpočtové opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 13

Rozpočet na rok 2018 - rozpočtové příjmy

Rozpočet na rok 2018 - rozpočtové výdaje

 

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

18.02.2019

05.03.2018

05.03.2018

18.02.2019

18.02.2019

 1 Svazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení 03.01.2018  04.01.2019 
  ROK 2018                         
191

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky

Informacje w sprawie terminu i miejsca wyboru Prezydenta Republiki

28.12.2017 15.1.2018 
190 Oznámení o omezení provozu podatelny Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 20.12.2017 4.1.2018 
189 OZV 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůo místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 20.12.2017 10.1.2018 
188

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci PROGRAMU č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné, pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karvinév rámci PROGRAMU č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné, pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karviné

20.12.2017  
187 Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné konané dne 11.12.2017 18.12.2017 7.3.2018 
186 Vysvětlení k ZD "Výroba zpravodajských videoreportáží a fotodokumentace pro obec Petrovice u Karviné v roce 2018 - dodatečné informace č.1 12.12.2017 4.1.2018 
185 Usnesení o odročení dražebního jednání (čj. 120 EX 19482/14-194 ze dne 6.12.2017)  7.12.2017 4.1.2018
184 Plánovaná odstávka vody - č. 1464 (22.12.2017 - 08:00-15:00 hodin - Petrovice u Karviné, Prstná - lokalita U zámečku) 7.12.2017 4.1.2018
183 Exekuční příkaz - exekuce prodejem nemovitostí - nabytí právní moci (čj. 065 EX 00413/13-010 ze dne 5.12.2017)  7.12.2017 4.1.2018
182 Oznámení - záměr prodloužení platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání do 31.12.2018 5.12.2017 4.1.2018
181

Výzva k předkládáním cenových nabídek - "Výroba zpravodajských videoreportáží a fotodokumentace pro obec Petrovice u Karviné v roce 2018" 

příloha

4.12.2017 4.1.2018
180

Výzva k předkládání cenových nabídek - "Zajištění grafických a tiskařských prací pro obec Petrovice u Karviné v roce 2018" 

příloha

4.12.2017 4.1.2018
179 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (pondělí dne 11.12.2017 - 16:30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 1.12.2017 4.1.2018
178

Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020  

29.11.2017 15.1.2018
177

Veřejná zakázka 18/2017 - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích II

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích II

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

29.11.2017 4.1.2018
176

Veřejná zakázka 15/2017 - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

29.11.2017 4.1.2018
175 Okresní soud v Karviné - usnesení (čj. 43 Nc 1302/2017-31 ze dne 27.11.2017) 28.11.2017 4.1.2018
174

"Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, km 2,00 -4,60" - veřejné projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dne 12.prosince.2017 - 14:00 hodin - tělocvična u ZŠ Petrovice u Karviné čp. 186)

28.11.2017 8.1.2018
173 Oprava poruchy č. 74646 a přerušení dodávky vody - 29.11.2017 (8:00-14:00 hodin) 22.11.2017 1.12.2017
172

Návrh rozpočtu obce Petrovice u Karviné na rok 2018

1. rozpočtové příjmy

2. rozpočtové výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné na rok 2018 - 2021

21.11.2017 11.12018
171 Rozpočtové opatření č. 11 21.11.2017 1.2.2018
170 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 30.11.2017 (07:15-15:15 hodin) 14.11.2017 1.12.2017
169 Veřejná vyhláška-opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Karviné dne 13.prosince.2017 ve 14:00 hodin (čj. MMK/165112/2017 ze dne 08.11.2017)  14.11.2017 4.1.2018
168 Dražební vyhláška dobrovolné elektronické dražby (19.12.2017) 14.11.2017 4.1.2018
167 Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-Opatření obecné povahy-"Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice" (čj. MMK/162835/2017 ze dne 08.11.2017) 14.11.2017 7.12.2017
166 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání volby prezidenta republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II.kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 13.11.2017 29.1.2018
165 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (MZE Praha, čj. 66595/2017-MZE-16212 ze dne 7.11.2017) 9.11.2017 1.12.2017
164 Oznámení o možnosti nahlédnutí do dokumentace vlivů záměrů "Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, km 2,00-4,600" na životní prostředí 7.11.2017 22.11.2017
163 Dodatečné informace č. 4 k Veřejné zakázce č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení 3.11.2017 10.11.2017
162

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. OOV/002/2017 a jeho podmínkách (čj. UZSVM/O/13359/2017-HMSU)

podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

3.11.2017 1.12.2017
161

Veřejná zakázka 15/2017 - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

1.11.2017 21.11.2017
160 Dodatečné informace č. 3 k Veřejné zakázce č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení na období 2018-2022 1.11.2017  10.11.2017 
159 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (čj. SPU 507760/2017/Cr ze dne 30.10.2017) 1.11.2017  7.2.2018 
158 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 13.11.2017 a 16.11.2017 (07:15 - 15:15 hodin) 30.10.2017 20.11.2017
157 Dodatečné informace č. 2 k Veřejné zakázce č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení na období 2018-2022 26.10.2017 10.11.2017
156 Dodatečné informace č. 1 k Veřejné zakázce č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení na období 2018-2022 18.10.2017 10.11.2017
155 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Jícha - čj. 203 Ex 23466/17-30) 16.10.2017 20.11.2017
154 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby (Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Jícha - čj. 203 Ex 13465/08-144) 16.10.2017 7.12.2017
153 Usnesení 19. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 25.09.2017 16.10.2017 18.12.2017
152

Okresní soud v Karviné - usnesení (čj.38 Nc 1303/2017-22 ze dne 4.10.2017)

oprava usnesení

12.10.2017

18.10.2017

20.11.2017
151 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (MMK/146511/2017 ze dne 09.10.2017)  12.10.2017 1.11.2017
150 Rozpočtové opatření č. 10 11.10.2017 1.2.2018
149

 Veřejná zakázka č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení na období 2018-2022

příloha č. 3

příloha č. 4

11.10.2017  10.11.2017 
148 Oznámení o uzavření obecního úřadu ve dnech 10.-11.10.2017 4.10.2017 9.10.2017 
147

Veřejná zakázka 11/2017 - Dodávka vybavení pro Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace k VZ

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Čestné prohlášení

Příloha 4 ZD - Seznam dodávek

Příloha 5 ZD - Projektová dokumentace

 3.10.2017 19.10.2017 
146 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (Komunikace IV. třídy pro pěší - chodník, k.ú. Závada nad Olší) 29.9.2017 9.10.2017
145 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronická dražba - 06.12.2017) 27.9.2017 7.12.2017
144

Veřejná zakázka 13/2017 - Slaboproudé systémy - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Slaboproudé systémy - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr 

27.9.2017 16.10.2017
143

Veřejná zakázka 12/2017 - Stavební úpravy objektu Inter Petrovice u Karviné

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Stavební úpravy objektu TJ Inter Petrovice u Karviné 

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

27.9.2017 16.10.2017
142 Rozpočtové opatření č. 9  27.9.2017 1.2.2018
141 Vyhlášení nálezu č. 2/2017 (kolo značky Favorit) 21.9.2017 11.10.2017
140 Vyhlášení nálezu č. 1/2017 (mobilní telefon CAT) 21.9.2017 11.10.2017
139 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 13.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 21.9.2017 16.10.2017
138 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 27.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 21.9.2017 30.10.2017
137 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 19.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 21.9.2017 20.10.2017
136 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 12.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 21.9.2017 13.10.2017
135

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 11.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin)

Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

21.9.2017

9.10.2017

12.10.2017
134

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin)

Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

21.9.2017

9.10.2017

12.10.2017
133 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.9.2017 20.11.2017
132 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/135202/2017 ze dne 15.09.2017)  20.9.2017 9.10.2017
131 Plánovaná oprava č. 73584 na vodovodní síti (Dolní Marklovice-za Hotelovým domem, 04.10.2017, 08:00-14:00 hodin)  18.9.2017 9.10.2017
130 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. - 21. října 2017  18.9.2017 23.10.2017
129 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 09.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin)  18.9.2017 10.10.2017
128 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 05.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 18.9.2017 9.10.2017
127 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství, č.j. 55197/2017-MZE-16212)  15.9.2017 9.10.2017
126 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (pondělí dne 25.9.2017 - 16:30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné)  15.9.2017 26.9.2017
125 Sdělení (výlep volebních plakátů a jiných volebních reklam)  15.9.2017 23.10.2017
124 Rozpočtové opatření č. 8  14.9.2017 1.2.2018
123 Plánovaná oprava č. 73623 na vodovodní síti (Prstná u zámečku, 03.10.2017, 09:00-12:00 hodin)  12.9.2017 9.10.2017
122 Zveřejnění Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017, v jazycích národnostních menšin  12.9.2017 23.10.2017
121 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů ve Vaší obci  7.9.2017 1.11.2017
120 Veřejná vyhláška - Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání (MSK 109418/2017 ze dne 29.8.2017)  5.9.2017 18.10.2017
119 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/128808/2017 ze dne 31.08.2017)  4.9.2017 20.9.2017
118 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/123432/2017 ze dne 29.08.2017)  4.9.2017 20.9.2017
117 Veřejná vyhláška, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Opatření obecné povahy 24.8.2017 8.9.2017 
116 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy 23.8.2017 4.9.2017 
115 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 23.8.2017  18.10.2017 
114 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 21.8.2017 23.10.2017 
113 "Veřejná zakázka č. 9/2017 - zimní údržba pozemních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2017 - 2018" 17.8.2017 7.9.2017 
112

Vyhlášení veřejné zakázky č. 10/2017 pod názvem "Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na období od 1.9.2017 do 31.12.2019"

Zadávací dokumentace

příloha č. 1 seznam zadavatelů

příloha č. 2 - seznam odběrných míst

příloha č. 3 - souhlas s obchodními podmínkami

příloha č. 4 - čestné prohlášení ke kvalifikaci

příloha č. 5 - tabulka pro zadání cen 

16.8.2017 4.9.2017
111 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 13.09.2017 (07:30-15:00 hodin)  16.8.2017 14.9.2017
110 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 08.09.2017 (07:15-16:00 hodin)  16.8.2017 11.9.2017
109 Rozpočtové opatření č. 7  9.8.2017 1.2.2018
108 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy - XXIII. Obecní slavnosti (26.08.2017)  9.8.2017 4.9.2017
107

Vyhlášení veřejné zakázky č. 9/2017 pod názvem "Zimní údržba pozemních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2017 - 2018"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

příloha č. 1 - Návrh smlouvy

příloha č. 2 - Krycí list 

9.8.2017 7.9.2017
106 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent majetkové správy  7.8.2017 4.9.2017
105

Dražební vyhláška pro veřejnou dobrovolnou dražbu

Božena Paršová

Milan Hanzel

3.8.2017 27.9.2017
104 Nabídka pozemků k pronájmu (SPU 354175/2017/Cr ze dne 28.7.2017)  2.8.2017 1.11.2017
103 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/109783/2017 ze dne 19.07.2017)  21.7.2017 7.8.2017
102 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby (Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Lukáš Jícha - čj. 203 Ex 13465/08-101) 18.7.2017 7.9.2017
101 Rozpočtové opatření č. 6  18.7.2017 1.2.2018
100 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (MMK/107116/2017 ze dne 12.07.2017)  14.7.2017 31.7.2017
99 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v obci Petrovice u Karviné  11.7.2017 19.7.2017
98 Exekuční příkaz (Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Lukáš Jícha - čj. 203 Ex 17929/17-10) 11.7.2017 27.7.2017
97 Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 26.06.2017  30.6.2017 16.10.2017
96 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Z.F.K. Petrovice u Karviné č. 402)  29.6.2017 -
95

Rozpočtové opatření

č. 4

č. 5

28.6.2017 1.2.2018
94

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2016 

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6 

28.6.2017 9.7.2018
93 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. OOV/002/2017 a jeho podmínkách (čj. UZSVM/O/593/2017-HMSU)  26.6.2017 27.7.2017
92 Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti sv. Martina Petrovice u Karviné  26.6.2017 -
91 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - "Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v obci Petrovice u Karviné" (čj. OÚPuK/1738/2017 ze dne 21.6.2017)  22.6.2017 30.6.2017
90 Usnesení o zastavení řízení - čj. OÚPuK/2002/2017 ze dne 19.6.2017 (Markéta a Martin Šugovi) 20.6.2017 11.7.2017
89 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Investiční referent, referent veřejných zakázek a projektový manažer  19.6.2017 11.7.2017
88 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné  16.6.2017 27.6.2017
87 Exekuční příkaz (č.j. 97EX 13392/11-14 ze dne 22.11.2011 - Martin Góralik)  16.6.2017 3.7.2017
86 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1712/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Vargová Kateřina) 14.6.2017 29.6.2017
85 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1699/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Pospíchalová Růžena)  14.6.2017 29.6.2017
84 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1697/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Luknár Lubomír)  14.6.2017 29.6.2017
83 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1696/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Kristen Michal) 14.6.2017 29.6.2017
82 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1688/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Duszek Jiří)  14.6.2017 29.6.2017
81 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/089692/2017 ze dne 07.06.2017)  9.6.2017 26.6.2017
80 Oznámení o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 806/5 v katastrálním území Petrovice u Karviné  7.6.2017 22.6.2017
79

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2016 

Příloha č. 1 - 1.část

Příloha č. 1 - 2.část 

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6 

7.6.2017 30.6.2017
78

Vyhlášení veřejné zakázky 8/2017 pod názvem Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích 

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace dokumentace včetně výkazu výměr 

6.6.2017 23.6.2017
77 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Petrovice u Karviné  5.6.2017 1.8.2017
76 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 20.06.2017 (07:15 do 15:30 hodin - část obce Petrovice u Karviné)  26.5.2017 21.6.2017
75

Dodatečné informace k veřejné zakázce č. 7/2017 - Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích 

příloha

25.5.2017 5.6.2017
74 Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 24.04.2017  23.5.2017 30.6.2017
73 Oznámení o možnosti nahlédnout do dokumentace vlivů záměrů "Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, km 2,00 - 4,60" na životní prostředí  19.5.2017 5.6.2017
72 Dražební vyhláška (JUDr.Smékal, soudní exekutor - č.j. 081 EX 15146/12-174 ze dne 16.5.2017)  17.5.2017 27.6.2017
71

Dodatečné informace k veřejné zakázce č. 6/2017 - Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné - projekt Železná cyklotrasa 

vysvětlení ZD

15.5.2017 26.5.2017
70 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30.05.2017 (07:15 do 16:00 hodin - část obce Petrovice u Karviné a Dolní Marklovice)  10.5.2017 2.6.2017
69 Nařízení Státní veterinární správy pro MSK - ukončení mimořádných veterinárních opatření (čj. SVS/2017/056509-T)  10.5.2017 26.5.2017
68 Usnesení o odročení dražebního jednání (Exekutorský úřad Přerov - čj. 203 Ex 00707/16-60)  9.5.2017 25.5.2017
67

Vyhlášení veřejné zakázky 7/2017 pod názvem Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích 

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace a výkaz výměr

5.5.2017 5.6.2017
66 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (MMK/046473/2017 ze dne 02.05.2017)  4.5.2017 22.5.2017
65 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stačné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (SmVaK Ostrava - za kalendářní rok 2016)  4.5.2017 5.6.2017
64 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (Státní pozemkový úřad - čj. SPU 207571/2017/Cr)  3.5.2017 2.8.2017
63 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Bekaert Petrovice s.r.o. - za kalendářní rok 2016)  28.4.2017 2.6.2017
62 Veřejná vyhláška (Finanční úřad pro MSK - čj. 1952823/17/3200-11460-803051)  28.4.2017 2.6.2017
61 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2016) 28.4.2017 2.6.2017
60 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2016) 28.4.2017 2.6.2017
59 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2016) 28.4.2017 2.6.2017
58 Oznámení SMOOK 27.4.2017 28.3.2018
57 Rozpočtové opatření č. 3 26.4.2017 1.2.2018
56 Rozpočtové opatření č. 2 26.4.2017 1.2.2018
55

Vyhlášení veřejné zakázky č. 6/2017 pod názvem "Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné - projekt Železná cyklotrasa"

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné -projekt Železná cyklotrasa

příloha č. 1 - Obchodní podmínky 

příloha č. 2 - Krycí list nabídky

příloha č. 3 - Seznam osob (poddodavatelů)

příloha č. 4 - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

 

26.4.2017 26.5.2017
54

 Nové rozpočtové opatření č. 1

 26.4.2017 1.2.2018 
53 Veřejná vyhláška - Návrh na Opatření obecné povahy (MMK/066197/2017 ze dne 25.04.2017) 26.4.2017 12.5.2017
52 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné 13.4.2017 25.4.2017
51

Vyhlášení veřejné zakázky č. 5/2017 pod názvem "Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné"

příloha č. 1 - tabulka pro vyplnění nabídkových cen bez DPH

příloha č. 2 - krycí list nabídky

10.4.2017 17.5.2017
50 Nabídka na prodej nemovitých věcí (město Bohumín) 10.4.2017 6.6.2017
49 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy (MMK/057893/2017 ze dne 04.04.2017) 10.4.2017 26.4.2017
48 Dodatečné informace k zadávacímu řízení - Veřejná zakázka č. 4/2017 pod názvem Dodávka minibusu 7.4.2017 24.4.2017
47

Vyhlášení veřejné zakázky 4/2017 pod názvem Dodávka minibusu

příloha - Krycí list nabídky

 

5.4.2017 24.4.2017
46 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení a zrušení nařízení čj. SVS/2017/024769-T ze dne 22.02.2017 a čj. SVS/2017/035990-T ze dne 21.03.2017   3.4.2017 19.4.2017
45 Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2016 31.3.2017 21.4.2017
44 Oznámení - zveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 2. kolo (byt č.2 v domě č.p. 31 v Dolních Marklovicích) 22.3.2017 6.4.2017
43

Nařízení Státní veterinární správy - změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření (čj. SVS/2017/024769 ze dne 22.02.2017)

příloha - mapa s vyznačeným pásmem dozoru

21.3.2017 3.4.2017
42 Výzva a usnesení veřejnou vyhláškou (Markéta Baťová a Martin Šuga) 21.3.2017 5.4.2017
41 Čerpání rozpočtu obce 2016 17.3.2017 5.3.2018
40

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2015

Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2017 až 2020

Schválený rozpočet na rok 2017 (rozpočtové příjmy a výdaje)

17.3.2017 11.1.2018
39 Oznámení o zveřejnění Rozpočtu SMOOK 2017 a Střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK 16.3.2017 03.01.2019
38

Veřejná vyhláška o vyložení hromadného předpisného seznamu č. 1/2017

Hromadný předpisný seznam č. 1/2017

16.3.2017 27.4.2017
37 Usnesení - dražební vyhláška (čj. 203 Ex 00707/16-43) 15.3.2017 4.5.2017
36

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

příloha - seznam nemovitostí

15.3.2017 -
35 Veřejná vyhláška - Návrh na Opatření obecné povahy (čj. MMK/046250/2017 ze dne 10.03.2017) 14.3.2017 31.3.2017
34 Nařízení státní veterinární správy (č.j. SVS/2017/032579-T ze dne 13.03.2017) 14.3.2017 3.4.2017
33

Oznámení o vyhlášení programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"  

příloha č. 1 - Zásady

příloha č. 2 - Podmínky

příloha č. 3 - Žádost

13.3.2017 3.5.2017
32 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Tělovýchovná jednota Internacionál Petrovice)  7.3.2017 -
 31 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné) 7.3.2017 
30 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - VZ č. 2 - Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné 6.3.2017 24.3.2017
29 Nařízení státní veterinární správy - změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření 6.3.2017 14.3.2017
28 Usnesení - dražební vyhláška 1.3.2017 7.4.2017
27 Rozpočtové opatření č. 1 28.2.2017 11.1.2018
26 Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 20.02.2017 27.2.2017 23.5.2017
25

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy 

příloha - mapa s vyznačenými pásmy

23.2.2017 3.4.2017
24 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy 20.2.2017 8.3.2017
23 Odvolání smogové situace 20.2.2017 20.2.2017
22 Veřejná výzva, oznámení Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků 13.2.2017 1.3.2017 
21 Pozvánka na 16. jednání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné 10.2.2017 22.2.2017 
20 Nařízení státní veterinární správy 8.2.2017 14.3.2017
19 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (k.ú. Petrovice u Karviné, k.ú. Prstná) 1.2.2017 3.5.2017
18

Rozhodnutí - stavební povolení - veřejná vyhláška  "Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné - projekt Železná cyklotrasa"

přílohy

30.1.2017  14.2.2017 
17 Odvolání regulace (smogová situace) 30.1.2017 30.1.2017
16 Dodatečné informace k veřejné zakázce č.2/2017 - Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné 27.1.2017 31.1.2017
15 Vyhlášení regulace (smogová situace) 26.1.2017 30.1.2017
14 Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (spis.zn. MMK/051724/2015/11, čj. MMK/007680/2017 ze dne 26.01.2017 - Karel Kotula) 26.1.2017  10.2.2017 
13 Dodatečné informace k veřejné zakázce č.2/2017 - Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné 24.1.2017 31.1.2017
12 Vyhlášení smogové situace z důvodu vysokých koncentrací částic PM10 20.1.2017 20.2.2017
11 Dodatečné informace k veřejné zakázce č.14/2016 - PD - komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné 17.1.2017 20.1.2017
10 Oznámení pokračování společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou (Markéta a Martin Šugovi) 13.1.2017 30.1.2017
9 Informace k ptačí chřipce 13.1.2017 19.4.2017
8

Vyhlášení veřejné zakázky 2/2017 pod názvem Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - PD pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list

Příloha 3 ZD - Vzor formuláře dílčího hodnotícího kritéria

12.1.2017 31.1.2017
7

Vyhlášení veřejné zakázky 3/2017 pod názvem Vysprávka místních a účelových komunikací na území obce Petrovice u Karviné

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Návrh smlouvy o dílo

Krycí list nabídky

11.1.2017 30.1.2017
6

Vyhlášení veřejné zakázky 1/2017 pod názvem Dodávka užitkového automobilu

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Dodávka užitkového automobilu

10.1.2017 26.1.2017
5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Tělovýchovná jednota Internacionál Petrovice, z.s.) 10.1.2017 -
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Z.F.K. Petrovice u Karviné) 10.1.2017 -
3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Tělovýchovná jednota Lokomotiva Petrovice, část Závada) 10.1.2017 -
2 Dodatečné informace k veřejné zakázce č.14/2016 - PD - komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné  05.01.2017 20.1.2017
1

Vyhlášení Veřejné zakázky č. 14/2016 - PD - komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné   

Zadávací dokumentace

Smlouva

Krycí list nabídky

 02.01.2017 20.1.2017 
  ROK 2017    
149 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Veřejná vyhláška ( Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné - projekt Železná cyklotrasa) 22.12.2016 9.1.2017
148 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (Petrovice u Karviné, parkování vozidel na místní komunikaci 13c) 22.12.2016 23.1.2017
147

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba čj. 024 EX 1319/11-169

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba čj. 024 EX 1319/11-170

22.12.2016 9.2.2017
146 Výzva o uložení povinnosti odstranit vrak - veřejnou vyhláškou 21.12.2016 2.1.2017
145

Schválený rozpočet na rok 2017

1. rozpočtové příjmy

2. rozpočtové výdaje

Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2017 až 2020

21.12.2016 8.1.2018
144 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 12. 12. 2016 19.12.2016 27.2.2017
143 Operační plán zimní údržby místních komunikací 2016/2017 15.12.2016 3.5.2017
142 Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č. 3/2016, o nočním klidu 14.12.2016 29.12.2016
141

Výzva k předkládaní cenových nabídek - "Zajištění grafických a tiskařských prací pro obec Petrovice u Karviné v roce 2017"

příloha - návrh smlouvy

14.12.2016 09.01.2017
140

Výzva k předkládání cenových nabídek - "Výroba zpravodajských videoreportáží a fotodokumentace pro obec Petrovice u Karviné v roce 2017"

příloha - návrh smlouvy

14.12.2016 09.01.2017
139 Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (MMK-OR čj. MMK/105092/2016, spis.zn. MMK/051724/2015/07 ze dne 20.07.2016 - Karel Kotula) 12.12.2016 2.1.2017
138

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)

přílohy

12.12.2016 13.4.2017
137 Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v budově čp. 581 v k.ú. Petrovice u Karviné 7.12.2016 2.1.2017
136 Dražební vyhláška - dražební jednání movitých věcí - 13.01.2017 v 10:00 hodin (oprávněný - Český inkasní kapitál, povinný - Stanislav Mácha) 6.12.2016 16.1.2017
135 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - 22.02.2017, 11:00 - 11:30 hodin (oprávněný - PROFI CREDIT Czech, a.s., povinný Martin Hanuš) 5.12.2016 23.2.2017
134 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 12. prosince 2016 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné 2.12.2016 13.12.2016
133

Vyhlášení veřejné zakázky 13/2016 pod názvem PD - komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné

Zadávací dokumentace

Příloha 1 - Příkazní smlouva

Příloha 2 - Krycí list nabídky

1.12.2016 20.12.2016
132 ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (Veřejná zakázka 12/2016 pod názvem Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné) 1.12.2016 9.12.2016
131 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (Prstná - 09. 12. 2016, 07:15 - 11:30) 23.11.2016 12.12.2016
130

Návrh rozpočtu obce Petrovice u Karviné na rok 2017

1. rozpočtové příjmy

2. rozpočtové výdaje

Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2017 až 2020

21.11.2016 13.12.2016
129

Vyhlášení veřejné zakázky 12/2016 pod názvem Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné

Příloha 1 - Návrh smlouvy

Příloha 2 - Krycí list

Příloha 3 - Studie

21.11.2016 1.12.2016
128 Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí č. OOV/149/2016 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Petrovice u Karviné 10.11.2016 8.12.2016
127 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy (Mk 13c, parc.č. 207, k.ú. Petrovice u Karviné - zákaz státní s dodatkovou tabulkou) 3.11.2016 21.11.2016
126 Nabídka pozemků k pronájmu - Krajský pozemkový úřad pro MSK 2.11.2016 1.2.2017
125 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-2192/2016/21 - rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu - Tomáš Šamonil (nar. 1986) 31.10.2016 15.11.2016
124 Rozpočet SMOOK na rok 2017 26.10.2016 10.11.2016
123 VÝZVA A USNESENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - doplnění žádosti a prodloužení lhůty k doplnění žádosti - Markéta Šugová a Martin Šuga 18.10.2016 2.11.2016
122 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-2192/2016/20 - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - zrušení trvalého pobytu - Tomáš Šamonil (nar. 1986) 10.10.2016 25.10.2016
121 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (01.11.2016, 11:00 - 15:00) 7.10.2016 2.11.2016
120

VYZVA - Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky č. 11/2016 - "Rámcová smlouva - realizace vysprávek a oprav komunikací"

2. obchodní podmínky

3. seznam osob

4. TP

5.10.2016 25.10.2016
119 Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v budově čp. 141 v k.ú. Petrovice u Karviné 5.10.2016 21.10.2016
118 Plánovaná oprava na vodovodní síti a přerušení dodávky vody - 14. 10. 2016 (8:00 - 12:00 hodin) - Závada 5.10.2016 17.10.2016
117 Dražební vyhláška - dražební jednání movitých věcí - 11.11.2016 v 10:00 hodin (oprávněný - Český inkasní kapitál, a.s. Praha, povinný - Stanislav Mácha) 5.10.2016 14.11.2016
116 Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 19.9.2016 26.9.2016 19.12.2016
115

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v otevřené výzvě (Dodávka šatních skříněk)

příloha č. 1 - výkres

příloha č. 2 - čestné prohlášení

příloha č. 3 - krycí list nabídky

21.9.2016 10.10.2016 
114

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

informace o způsobu hlasování

21.9.2016 10.10.2016
113 Oznámení o uložení písemnosti - VÝZVA č.j. 112688-3/2016-570000-62 ze dne 14.9.2016  19.9.2016 5.10.2016
112 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 19. září 2016 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné 12.9.2016 20.9.2016 
111 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 9.9.2016 16.11.2016
110 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (29.9.2016, 07:00 - 18:00) 9.9.2016 30.9.2016
109 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-1583/2016/23 - rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu - Lucie Adámková (nar. 1997) 8.9.2016 23.9.2016
108 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-1583/2016/22 - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - zrušení trvalého pobytu - Lucie Adámková (nar. 1997) 29.8.2016 13.9.2016
107 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-2192/2016/13 - oznámení o zahájení správního řízení - zrušení trvalého pobytu - Tomáš Šamonil (nar. 1986) 26.8.2016 12.9.2016
106 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-2192/2016/12 - usnesení o ustanovení opatrovníka - Tomáš Šamonil (nar. 1986) 26.8.2016 12.9.2016
105 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (Cyklostezka Dolní Marklovice, zúžená vozovka - umístění dopravního značení a zařízení) 25.8.2016 12.9.2016
104 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci v obci 24.8.2016 31.10.2016
103 Dražební vyhláška vyhotovená dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb., pro dražbu dobrovolnou dne 11. října 2016 v 11:00 hodin (dražebník - společnost AC Aukcredit Dobřichovice, navrhovatel - PRIOR - Sm. OD - Ostrava v likvidaci) 22.8.2016 12.10.2016
102 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy (XXII. obecní slavnosti - 27.08.2016 - přechodné dopravní značení) 17.8.2016 2.9.2016
101 Usnesení - Prodloužení lhůty k doplnění žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení (Markéta Baťová a Martin Šuga) 5.8.2016 22.8.2016
100 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy (Závada - Pastviska, dodatková tabulka ke stávajícímu DZ) 5.8.2016 22.8.2016
99

Vyhlášení veřejné zakázky 9/2016 pod názvem Zimní údržba místních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2016 - 2017

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Zimní údržba místních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2016 - 2017

Příloha 1 - Návrh smlouvy

4.8.2016 23.8.2016
 98 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Zastupitelstva krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 3.8.2016 10.10.2016
 97 Nabídka pozemků k pronájmu - Krajský pozemkový úřad pro MSK 3.8.2016 2.11.2016
 96 Plánovaná oprava na vodovodní síti a přerušení dodávky vody - 5. 8. 2016 (08:00 - 12:00 hodin) - Petrovice u Karviné, RD čp. 339 až 17 22.7.2016 8.8.2016
95

Veřejná zakázka č. 8/2016 "Dodávka užitkového automobilu"  

13.7.2016 1.8.2016
94

Dodatečné informace č. 1 k VZ Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na rok 2017 - 2018

11.7.2016 1.8.2016
93

Dodatečné informace č. 1 k VZ Sdružené služby dodávky zemního plynu pro obec Petrovice u Karviné na rok 2017 - 2018

11.7.2016 1.8.2016
92

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 27. 6. 2016

8.7.2016 26.9.2016
91

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2015

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

8.7.2016 10.10.2016
90

Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2016 až 2019

8.7.2016 10.10.2016
89

Oznámení o záměru prodeje budovy bývalé knihovny č.p. 421 vč. pozemků

7.7.2016 25.7.2016
88

Veřejná zakázka "Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na rok 2017-2018"

  30.6.2016 1.8.2016
87

Veřejná zakázka "Sdružené služby dodávky zemního plynu pro obec Petrovice u Karviné na rok 2017-2018"

  30.6.2016 1.8.2016
86

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OUPuK/EO-1583/2016/12-usnesení o ustanovení opatrovníka

  22.6.2016 11.7.2016
85

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-1583/2016/14-usnesení o zahájení správního řízení

  22.6.2016 11.7.2016
84

Vyhlášení veřejné zakázky 3A/2016 - Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích II.

Písemná výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace

Odkaz na přílohy č.1 až č.9 najdete na stránkách:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-petrovice-u-karvine_232/zatepleni-objektu-zs-a-ms-v-marklovicich-ii_13885/

  17.6.2016 8.7.2016
83

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 27. června 2016 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné

  17.6.2016 11.7.2016
82

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/MP - 1844/2016 - platební výměr č. 1 - Duszek Jiří (ročník 1989)

11.7.2016
81

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/MP - 1790/2016 - platební výměr č. 1 - Martinčíková Alena (ročník 1963)

14.6.2016
11.7.2016
80

Záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecním bytům formou licitace - 1. kolo

14.6.2016
11.7.2016
79

Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2016 až 2019

10.6.2016
8.7.2016
78

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2015

příloha č. 1 - FIN 2 - 12 M

příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztrát

příloha č. 3 - Rozvaha - bilance

příloha č. 4 - Příloha

příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice u Karviné, IČ 00297585 za rok 2015

příloha č. 6 - Inventarizační zpráva za rok 2015

10.6.2016
8.7.2016 
77

Vyhlášení veřejné zakázky 5/2016 pod názvem TDI a koordinátor BOZP pro stavbu Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné.

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - TDI a BOZP pro stavbu Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Příloha 1 - krycí list nabídky

Příloha 2 - obchodní podmínky - návrh smlouvy

Příloha 3 - čestné prohlášení dodavatele

Příloha 4 - Projektová dokumentace

9.6.2016
11.7.2016 
76

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 k VZ 3/2016 - Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích

výkaz výměr

2.6.2016
11.7.2016
75

Nařízení č. 4/2016 kterým se oznamuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karviná

2.6.2016
11.7.2016
74

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby movitých věcí - dne 30. 06. 2016 v 10:00 hodin (povinný Miroslav Gorgol) - oprava usnesení soudního exekutora ze dne 27. 5. 2016, č. j. 139 EX 20772/14-048 

31.5.2016
11.7.2016
73

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Petrovice u Karviné (Ovod, spol. s r.o. Opava)

30.5.2016
1.8.2016
72

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 (AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné, se sídlem Dolní Marklovice č.p. 253)

-
71

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby movitých věcí - dne 30. 06. 2016 v 10:00 hodin (povinný Miroslav Gorgol) 

oprava usnesení - viz úřední deska (bod 74)

30.5.2016
11.7.2016
70

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (umístění dopravního značení - zúžení vozovky a umístění zábran pro omezení dopravy automobilů v části obce Dolní Marklovice, lokalita "za dřevěným kostelem"

27.5.2016
14.6.2016
69

Veřejná zakázka 3/2016 - Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích

Písemná výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Přílohy č. 1 - 9 najdete zde:

26.5.2016 
11.7.2016 
68

Veřejná zakázka 4/2016 - Stavební úpravy požární zbrojnice v Petrovicích u Karviné, Dolní Marklovice č.p. 73 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - Stavební úpravy požární zbrojnice, Dolní Marklovice č.p. 73

Příloha 1 - krycí list nabídky

Příloha 2 - obchodní podmínky - SoD

Příloha 3 - čestné prohlášení dodavatele

Příloha 4 - projektová dokumentace včetně výkazu výměr  

26.5.2016
11.7.2016
67

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (doplnění dodatkové tabulky ke stávajícímu dopravnímu značení v části obce Závada, lokalita Pastviska)     

24.5.2016
10.6.2016
66

Dodatečné informace č. 3 k VZ 2/2016 - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

23.5.2016
26.5.2016
65

Oznámení o záměru prodeje pozemku parc.č. 263/12, k.ú. Dolní Marklovice

23.5.2016
14.6.2016
64

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici - Opatření obecné povahy (částečná uzavírka silnice III/4689 podél pozemku parc.č. 1350/8 v k.ú. Petrovice u Karviné z důvodu odstavení kamionu v souvislosti s výstavbou rod.domu)

19.5.2016
3.6.2016
63

Dodatečné informace č. 2 k VZ 2/2016 - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

- tabulka zařízení

18.5.2016
26.5.2016
62

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Karviná, oznámení o konání jeho veřejného projednání

17.5.2016
11.7.2016
61

VEŘEJNÁ VÝZVA, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka/úřednice - vedoucí Odboru samosprávných činností

8.6.2016
60

Výzva a usnesení veřejnou vyhláškou - doplnění žádosti - Markéta Baťová a Martin Šuga

17.5.2016
2.6.2016
59

 

Dodatečné informace č. 1 k VZ 2/2016 - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

- slepý rozpočet

 

13.5.2016
26.5.2016
58

Nařízení Státní veterinární správy pro MSK - mimořádné veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma

6.5.2016
10.5.2017
57

Plánovaná oprava na vodovodní síti a přerušení dodávky vody - 24.05.2016 (08:00 - 12:00 hodin) - RD čp. 178, čp. 334 a vlakové nádraží

6.5.2016
25.5.2016
56

Nabídka pozemků k pronájmu - Krajský pozemkový úřad pro MSK

4.5.2016
3.8.2016
55

Veřejná vyhláška podle § 49 odst. 5 a odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - Finanční úřad pro MSK (daň z movitých věcí na rok 2016)

4.5.2016
8.6.2016
54

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Bekaert Petrovice s.r.o. (za kalendářní rok 2015)

4.5.2016
1.6.2016
53

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stačné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - SmVaK Ostrava, a.s. (za kalendářní rok 2015)

29.4.2016
1.6.2016
52

Dražební vyhláška vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb., pro dražbu dobrovolnou dne 7. června 2016 v 11:00 hodin (dražebník - společnost AC Aukcredit Dobřichovice, navrhovatel - PRIOR - Sm. OD Ostrava v likvidaci)

29.4.2016
8.6.2016
51

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - obec Petrovice u Karviné (za kalendářní rok 2015)

29.4.2016
1.6.2016
50

Veřejná zakázka 2/2016 - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

2. Smlouva o dílo - obchodní podmínky

3. Krycí list nabídky

4. Seznam osob (subdodavatelů), s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky

5. Projektová dokumentace

6. Projektová dokumentace je k dispozici zde.

 

28.4.2016
26.5.2016
49

Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 25. 4. 2016

28.4.2016
8.7.2016
48

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek - Místek - CZ08A

18.4.2016
1.6.2016
47

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 25. dubna 2016 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné

15.4.2016
28.4.2016
46

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 4. 4. 2016

15.4.2016
2.5.2016
45

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3177/2015 - rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu - Nikolas Golas (ročník 1975)

12.4.2016
28.4.2016
44

Veřejná zakázka č. 1/2016 pod názvem Přístavba pergoly hasičské zbrojnice v Petrovicích u Karviné - Závada

Příloha 1 - Krycí list nabídky

Příloha 2 - Smlouva o dílo

Příloha 3 - Čestné prohlášení dodavatele

Příloha 4 - Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace

12.4.2016
3.5.2016
43
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení vydání územního plánu Petrovice u Karviné formou opatření obecné povahy
12.4.2016
28.4.2016
42
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Markéta Baťová a Martin Šuga
11.4.2016
28.4.2016
41
Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3117/2015/14 - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - Nikolas Golas (ročník 1975)
6.4.2016
22.4.2016
40
Oznámení použití přípravků nebezpečných pro včely - dne 4.4.-5.4.2016 dle klimatických podmínek (náhradní termín 11.4.-12.4.2016)
31.3.2016
6.4.2016
39
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení provádění zeměměřičských prací na území obce Petrovice u Karviné v období od 11.dubna do 15.prosince 2016  
31.3.2016
16.12.2016
38
VEŘEJNÁ VÝZVA, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - referent fiskální politiky, rozpočtu a financování 
30.3.2016
18.4.2016
37
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Petrovice u Karviné č. 2/2016, o místním poplatku ze psů
29.3.2016
14.4.2016
36
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Petrovice u Karviné č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
29.3.2016
14.4.2016
35
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné" (nabytí účinnosti 18.3.2016)
29.3.2016
15.4.2016
34
Pozvání na 11. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat 4.dubna 2016 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
24.3.2016
5.4.2016
33
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (14.4.2016, 07:30-15:00, Petrovice u Karviné)
24.3.2016
15.4.2016
32
Doručování veřejnou vyhláškou,Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3057/2015/16-rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu-Andrea Peterková (ročník 1994)
21.3.2016
06.04.2016
31
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 (TJ Internacionál Petrovice u Karviné)
21.3.2016
10.04.2019
30
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 (TJ Lokomotiva Petrovice u Karviné)
21.3.2016
10.04.2019
29
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 (Z.F.K Petrovice u Karviné) 
21.3.2016
10.04.2019
28
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (4.4.2016, 07:30-16:00 hodin)
18.3.2016
05.04.2016
27
Závěrečný účet SMOOK za rok 2015
16.3.2016
31.3.2016
26
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba (dražební vyhláška-opakovaná dražba) - povinní Koziel Evžen, Kozielová Irena a Gubišová Jana
11.3.2016
06.05.2016
25
Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci
10.3.2016
02.05.2016
24
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (24.3.2016, 07:30-15:00 hodin, Prstná) 
10.3.2016
29.3.2016
23
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy "Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné"
7.3.2016
16.3.2016
22
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba (povinný: Antonín Zygma)
7.3.2016
15.4.2016
21
Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Andrea Peterková (roč. 1994)
3.3.2016
21.3.2016
 20
Usnesení 10. Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 22. 2. 2016
26.2.2015
15.4.2016
 19

Doručování veřejnou vyhláškou,Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3177/2015/08-oznámení o zahájení správního řízení (zrušení údaje o místu trvalého pobytu) - Nikolas Golas (ročník 1975)

14.3.2016
 18

Doručování veřejnou vyhláškou,Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3177/2015/07-usnesení o ustanovení opatrovníka(zrušení údaje o místu trvalého pobytu) - Nikolas Golas(ročník 1975)   

25.2.2016
14.3.2016
 17

Opatření obecné povahy-Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

24.2.2016
14.3.2016
 16

Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění

4.5.2016
 15

Dražební vyhláška - navrhovatel PRIOR - Severomoravské OD Ostrava v likvidaci, s.p.

15.2.2016
16.3.2016
 14

Pozvání na 10. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat 22. února 2016 v 16,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

12.2.2016
14.3.2016
 13

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

1.2.2016
1.4.2016 
 12

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3057/2015/07 - usnesení o zahájení správního řízení (zrušení údaje o místu trvalého pobytu) - Andrea Peterková (ročník 1994)

 

01.02.2016 
17.2.2016
 11

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3057/2015/07 - usnesení o ustanovení opatrovníka - Andrea Peterková (ročník 1994)

01.02.2016
       17.2.2016
 10

Usnesení, Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu-Pavel Hueber (ročník 1964)

01.02.2016
 16.3.2016
  9

Odvolání smogové situace

22.1.2016
  1.2.2016
  8

Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona 256/2013 o katastru nemovitostí

22.1.2016
15.3.2017
  7
22.1.2016
9.2.2016
  6
20.1.2016
1.2.2016
  5
19.01.2016
15.2.2016
  4
18.1.2016
  15.2.2016
  3
13.1.2016
15.2.2016
  2
12.1.2016
15.2.2016
  1
11.1.2016 
1.2.2016
 

ROK 2016

   
176

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 20.1.2016

30.12.2015 25.1.2016
175

 Oznámení o zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy

28.12.2015  18.1.2016
174 

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 14.12.2015

21.12.2015   3.3.2016
173

Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrovice u Karviné

17.12.2015 25.1.2016
172

Výzva k předkládání cenových nabídek "Výroba zpravodajských videoreportáží a fotodokumentace pro obec Petrovice u Karviné v roce 2016"

16.12.2015 6.1.2016
171

Výzva k předkládání cenových nabídek "Zajištění grafických a tiskařských prací pro obec Petrovice u Karviné" v roce 2016

16.12.2015 6.1.2016
170

Oznámení - informace o podaném návrhu o nahrazení změny územního rozhodnutí o umístění stavby "Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa" veřejnoprávní smlouvou.

14.12.2015 28.12.2015
169

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání, povinní Miroslav a Jana Klímovi

11.12.2015 18.1.2016
168

Usnesení - nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba, povinná Ferková Monika

11.12.2015 25.1.2016
167

Usnesení- nařízení opakovaného dražebního jednání- elektronická dražba, povinná Ferková Monika

11.12.2015 25.1.2016
166

Oznámení - informace o podaném návrhu pro změnu stavby veřejnoprávní smlouvou pod názvem "Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa", změna umístění vedlejších řádů

9.12.2015 28.12.2015
165

Oznámení - informace o podaném návrhu pro změnu stavby veřejnoprávní smlouvou pod názvem "Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa", umístění stavby retenční nádrže

9.12.2015 28.12.2015
164

Oznámení - informace o podaném návrhu pro změnu stavby veřejnoprávní smlouvou pod názvem "Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa", nové umístění stavby výtlaku V4

9.12.2015 28.12.2015 
163 Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v části budovy č.p. 369, k. ú. Petrovice u Karviné 8.12.2015 28.12.2015
162 Pozvání na 9. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konané dne 14.12.2015 4.12.2015 16.12.2015
161 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2016 30.11.2015 01.02.2016 
160 Rozhodnutí, Změna územního rozhodnutí, Povolení změny stavby před jejím dokončením
26.11.2015 17.12.2015
159 Oznámení - Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa (změna souboru staveb) 25.11.2015 16.12.2015
158

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů

25.11.2015 01.02.2016
157

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

24.11.2015 16.12.2015
156

Návrh rozpočtu na rok 2016, Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2016-2019

24.11.2015 16.12.2015
155

Obec Petrovice zveřejňuje záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace

23.11.2015 16.12.2015
154

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, koaného dne 16.11.2015

20.11.2015 16.12.2015
153

Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednávání návrhu územního plánu Petrovice u Karviné - návrhu obecné povahy

18.11.2015 18.1.2016
152

Dražební vyhláška o nařízení dražby movité věci - M.Lukáč, J. Lukáčová

18.11.2015 18.1.2016
151

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2015

11.11.2015 18.1.2016
150

Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění

11.11.2015 8.12.2015
149

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.12.2015

Dne 27.11.2015 ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Děčín, zrušil plánované přerušení dodávky elektřiny dne 1.12.2015

11.11.2015 2.12.2015
148

Záměr projnájmu pozemku par. č. 843, 844/3, 844/2, 839, 844/1,

840, 845/1, 841, 842, k.ú. Petrovice u Karviné  

10.11.2015 30.11.2015
147

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Anna Pulková, nar. 1997

10.11.2015 30.11.2015
146

Pozvání na 8. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konané dne 16. 11. 2015

6.11.2015 20.11.2015
145

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba, povinný Jaroslav Gorgol, nar. 1968

5.11.2015 8.12.2015
144

Rozpočet SMOOK na rok 2016

5.11.2015 30.11.2015
143

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Anna Pulková, nar. 1997

26.10.2015 30.11.2015
142

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

23.10.2015  20.11.2015
141

Záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 1. kolo

23.10.2015 20.11.2015 
140

Oznámení o spojení územního a vodoprávního řízení VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA , povolení změny stavby splaškové kanalizace "Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa"

21.10.2015 10.11.2015
139 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej majetku ve vlastnictví ČR, se kterým má právo hospodařit SŽDC, st. org. 21.10.2015 18.1.2016
138 Oznámení záměru prodat malotraktor 16.10.2015 3.11.2015
137 Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 16.10.2015 3.11.2015
136 Oznánení o přerušení dodávky elektřiny 16.10.2015 3.11.2015
135 Oznámení o záměru prodeje pozemkové parcely č. 785/2, k.ú. Závada nad Olší 6.10.2015 3.11.2015
134 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost, usnesení o ustanovení opatrovníka, Anna Pulková, nar. 01.05.1997 6.10.2015 3.11.2015
133 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost, oznámení o zahájení správního řízení, Anna Pulková, nar. 01.05.1997 6.10.2015 3.11.2015 
132 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - referent územního plánování a stavebního řádu 2.10.2015 3.11.2015-
131 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky pitné vody dle zákona č. 274/2001 Sb., §9, odst.6 2.10.2015 15.10.2015
130 Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 21. 9. 2015 24.9.2015 20.112015
129

Zásady pro poskytování dotací pro neziskové organizace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné vč. příloh 1 + 2 k Zásadám - žádost o dotaci a vyúčtování

24.9.2015 15.10.2015
128 Veřejná zakázka 5/2015 - Zimní údržba komunikací v obci Petrovice u Karviné v období 2015-2016 22.9.2015 15.10.2015
127 Opatření obecné povahy. Veřejná vyhláška - zrušení odběru povrchové vody
15.9.2015 20.10.2015
126 ČEZ - upozorněné k odstranění a okleštění stromví a jiných porostů
15.9.2015 20.11.2015
125 Pozvání na 7. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné konané dne 21. září 2015
11.9.2015  23.9.2015
124 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Bedřich Kotas (roč. 1989)
11.9.2015 15.10.2015
123 Oznámení o přerušení dodávky pitné vody dne 18. 9. 2015 v době od 9,00 do 11,00 hodin
8.9.2015 24.9.2015
122 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci
26.8.2015 3.11.2015
121 Rozhodnutí, Územní rozhodnutí, Veřejná vyhláška - ČEZ
26.8.2015 11.9.2015
120

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - dne 15. 9. 2015 v místě vyvěšení

Dne 3.9.2015 ZRUŠIL ČEZ, Distribuce, a.s. plánované přerušení dodávky el. dne 15. 9. 2015.

26.8.2015 3.9.2015
119 Veřejná zakázka 4/2015 - Zimní údržba komunikací 2015 - 2016 - zadání. Příloha č. 1 - návrh smlouvy
25.8.2015 15.9.2015
118 ÚZSVM - seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifik. vlastníky -příloha 19.8.2015 22.1.2016
117 Exekuční příkaz 19.8.2015 7.4.2015
116 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Bedřich Kotas (roč. 1989)
18.8.2015

3.9.2015

115 Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce - PRIOR 17.8.2015  15.9.2015
114 Dražební vyhláška o nařízení dražební vyhlášky - M. Lukáč a J. Lukáčová
17.8.2015 10.11.2015
113 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - referent územního plánování a stavebního řádu 14.8.2015 2.9.2015
112 Magistrát města Karviné z a k a z u j e odběr povrchové vody ze všech vodních toků a všech vodních nádrží na vodních tocích na území statutárního města Karviná a obcí Petrovice u Karviné, Dětmarovice a Stonava s účinnosti od středy 12. srpna 2015 do odvolání.
12.8.2015   15.9.2015
111 Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Bedřich Kotas (roč. 1989) 7.8.2015 26.8.2015
110 Oznámení o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje
5.8.2015 25.9.2015
109 Nabídka pozemků k pronájmu - Prstná, Petrovice
5.8.2015 10.11.2015
108 Dražební vyhláška, Vyhlášení dobrovolné dražby - PRIOR 4.8.2015 15.9.2015
107 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj ukončí 31. srpna provoz pokladen na "neokresních" pracovištích
30.7.2015 2.9.2015
106 Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Bedřich Kotas - ustanovení opatrovníka
22.7.2015 10.8.2015
105 Dražební vyhláška - Prodej rodinného domu v obci Petrovice u Karviné
21.7.2015 21.9.2015
104 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Městská policie Ostrava - strážník
21.7.2015 10.8.2015
103 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - proti povinnému Miroslavu Klímovi (roč. 1957) a Janě Klímové (roč. 1975)
21.7.2015 31.8.2015
102 Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 14 územního plánu obce Karviné formou opatření obecné povahy
17.7.2015

18.8.2015

101 Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v č.p. 369 v Petrovicích u Karviné 16.7.2015 3.8.2015
100 Usnesení. Pověření Magistrátu města Karviné k projednání a rozhodnutí  o umístění vodního díla - kanalizace "Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa" 15.7.2015 3.8.2015
99 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 11. - 12. 8. 2015 v Prstné
15.7.2015 14.8.2015
98 Navýšení výroby lakovaných trubek v AcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s.a 14.7.2015 30.7.2015
97 Exekuční příkaz proti povinnému  Stanislavu Bojčukovi (roč. 1961)
14.7.2015 30.7.2015 
96

Oznámení v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění záměr prodat: část pozemkové parc. č. 627, výměry 90 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, k.ú. Závada nad Olší

10.7.2015 27.7.2015
95

Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A a výzva k uplatnění připomínek a námitek

- příloha 1 - návrh opatření obecné povahy

- příloha 2 - program zlepšování kvality ovzduší

9.7.2015 10.8.2015
94 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 29. 6. 2015 7.7.2015 24.9.2015
93 Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce zaměstnance - ekonom a účetní obce
3.7.2015 20.7.2015
92 Veřejná vyhláška. Návrh opatření obecné povahy. 2.7.2015 20.7.2015
91 Oznámení zahájení územního řízení – ČEZ Distribuce a.s. 29.6.2015 20.7.2015
90 19.6.2015 2.7.2015
89 17.6.2015 3.7.2015
88 15.6.2015 15.7.2015
87 11.6.2015 30.6.2015
86 11.6.2015 30.6.2015
85 11.6.2015 30.6.2015
84 11.6.2015 11.9.2015

83

9.6.2015 30.6.2015

82

9.6.2015 27.7.2015

81

9.6.2015 27.7.2015

80

 
9.6.2015 9.9.2015

79

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Jan Kiszka (1993) 3.6.2015 19.6.2015

78

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Jolana Kiszková (1967) 3.6.2015 19.6.2015

77

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Andrea Žylová (1975) 3.6.2015 19.6.2015

76

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Rafael Dal (1978) 3.6.2015 19.6.2015

75

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Lubomír Luknár (1982) 3.6.2015 19.6.2015

74

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Jiří Duszek (1989) 3.6.2015 19.6.2015

73

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Monika Kaniová (1974)  3.6.2015 19.6.2015

72

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu - Magda Musilová (1979) 3.6.2015 19.6.2015

71

Dražební vyhláška - PRIOR
1.6.2015 2.7.2015

70

Dodatečné informace 4 k VZ č. 3/2015 - Projektová dokumentace-Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné
28.5.2015 2.6.2015

69

Oznámení o provádění pravidelných odečtů v termínech: od 1. 6.  do 30. 6. 2015 a následně od cca 15. 7. do 31. 7. 2015
28.5.2015 3.8.2015

68

Dodatečné informace č. 3 k VZ č. 3/2015 - Projektová dokumentace-Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné 21.5.2015 2.6.2015

67

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - M.Chudý (roč. 1974) 21.5.2015 30.6.2015

66

Nařízení statní veterinární správy mimořádná veterinární opatření 21.5.2015 6.5.2016

65

Dodatečné informace č. 2 k VZ č. 3/2015 - Projektová dokumentace-Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné
20.5.2015 2.6.2015

64

Dodatečné informace k VZ č. 3/2015 - Projektová dokumentace-Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné 18.5.2015 2.6.2015

63

15.5.2015 20.8.2015

62

14.5.2015 2.6.2015

61

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - referent územního plánování a stavebního řádu 14.5.2015 2.6.2015

60

 

 

13.5.2015 2.6.2015

59

 
 
12.5.2015 23.6.2015 

58

Veřejná vyhláška. Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci. Opatření obecní povahy. 12.5.2015 28.5.2015

57

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 3., 10., 19. 6. 2015 v době od 7:00 do 18:30 hodin

Upravená mapa vypínání ! (email 15.5.2015)

12.5.2015 20.6.2015 

56

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 1., 9., 17. 6. 2015 v době od 7:00 do 18:30 hodin 11.5.2015 19.6.2015

55

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Magda Musilová (roč. 1979) 11.5.2015 28.5.2015

54

Oznámení o vypnutí elektřiny - 1.6., 8.6. a 16. 6. 2015 7.5.2015 17.6.2015 

53

Nabídka pozemků k pronájmu v Petrovicích u Karviné a Prstné
7.5.2015 10.8.2015

52

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - Bekaert Petrovice s. r. o. 4.5.2015 21.5.2015

51

Veřejná vyhláška - Zpřístupnění hromadných předpisů k nahlednutí
30.4.2015 18.5.2015

50

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
30.4.2015 18.5.2015

49

Oznámení o uzavírkách silnic v době od 4. 5. do 11. 9. 2015
30.4.2015 18.5.2015

48

Oznámení o záměru uzavřít nájemní smlouvu formou licitace - 3. kolo
29.4.2015 28.5.2015

47

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného
22.4.2015 11.5.2015

46

Usnesení o odročení dražebního jednání - proti povinnému Antonínu Zymovi

22.4.2015 11.5.2015

45

Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci - pivnní Mikuláš a Jana Lukáčovi

22.4.2015 1.7.2015

44

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky pitné vody dne 5. 5. 2015

22.4.2015 11.5.2015

43

Veřejná vyhláška. Zveřejnění návrhu obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry

17.4.2015 26.6.2015

42

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 13. 4. 2015

15.4.2015 14.7.2015

41

Oznámení o použití přípravků nebezpečných pro včely

10.4.2015 17.6.2015

40

Výzva občanům obce Petrovice u Karviné v záplavovém území

- podklady pro zpracování povodňového plánu firmy

- podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti

9.4.2015 2.6.2015

39

Veřejná vyhláška. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

7.4.2015 25.6.2015

38

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky pitné vody - 14. 4. 2015 od 8,00 do 14,00 hodin v Dolních Marklovicích

7.4.2015 23.4.2015

37

Pozvání na 5. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné

3.4.2015 15.4.2015

36

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Magda Musilová (roč. 1979)

3.4.2015 22.4.2015

35

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Magda Musilová (roč. 1979) - ustanovení opatrovníka
3.4.2015 22.4.2015

34

Oznámení - I. konání společného jednání o návrhu Změny č. 14 územního plánu obbce Karviná
31.3.2015 13.5.2015

33

Exekuční příkaz proti povinnému Petru Szeflerovi (ročník 1979) 30.3.2015 15.4.2015

32

Oznámení o licitaci bytu č. 4 v čp. 32 v Dolních Marklovicích - 2. kolo 30.3.2015

21.4.2015

31

Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad Praha oznamuje provádění zeměměřických prací v době od 13. dubna do 15. prosince 2015
26.3.2015 18.1.2016

30

Usnesení o nařízení dražebního roku - proti Antonínu Zygmovi 26.3.2015 23.4.2015

29

Doručení exekučního příkazu s doložkou právní moci - proti Petru Szeflerovioručení exekučního příkazu s doložkou právní moci - proti Petru Szeflerovi 26.3.2015 13.4.2015

28

Usnesení o nařízení exekuce k vymožení pohledávky - proti Markovi Chudému snesení o nařízení exekuce k vymožení pohledávky - proti Markovi Chudému  26.3.2015 13.4.2015

27

Oznámení o vyhlášení programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
23.3.2015 4.5.2015

26

Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy 23.3.2015 8.4.2015

25

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 27. 3. 2015 v oblasti D. Marklovice - č.p. 42, 61, 209, 260, 313, 314, 315, 360

17.3.2015 2.4.2015

24

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 31. 3. 2015 v oblasti D. Marklovice - od školy č.p. 46 k č.p. 225
17.3.2015 2.4.2015

23

Obec oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 581
6.3.2015

23.3.2015

22

Oznámení záměru uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v domě č. p. 32 formou licitace 6.3.2015 26.3.2015

21

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - manželé Bílkovi 2.3.2015 30.4.2015 

20

Životní podmínky 2015 - výběrové šetření v domácnostech 2.3.2015  18.5.2015

19

Obec Petrovice u Karviné zveřejňuje zprávu za rok 2014 o své činnosti dle zákona 106/1999
27.2.2015 22.3.2019

18

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - dne 20. 3. 2015 26.2.2015

23.3.2015

17

Oznámení o provádění odečtů vodoměrů v obci 26.5.2015  4.5.2015 

16

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2014 26.2.2015 18.3.2015

15

Dražební vyhláška o provedení el. dražby proti povinnému Jaroslavu Tesařovi (roč. 1953)

26.2.2015 23.4.2015

14

Pozemkový fond - nabídka pozemků k pronájmu

26.2.2015 7.5.2015

13

Uznesenie. Okresný súd v Považskej Bystrici upovedomuje dedičku

26.2.2015 16.3.2015

12

Veřejná zakázka č. 2/2015 - Vysprávka místních a účelových komunikací na území obce Petrovice u Karviné

17.2.2015 9.3.2015

11

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba proti povinnému Marku Chudému

13.2.2015 10.3.2015

10

30.1.2015 16.3.2015

9

26.1.2015 15.4.2015
8 20.1.2015 2.3.2015
7 16.1.2015 2.3.2015
6 15.1.2015 13.2.2015
5 15.1.2015 2.3.2015
4 13.1.2015 2.4.2015
3 9.1.2015 20.1.2015
2 7.1.2015 13.1.2015
1 6.1.2015 13.1.2015
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

duben 2019 - říjen 2019

Út  9:00-12:00 12:30-17:00 
9:00-12:00 12:30-17:00
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili