Współpraca młodych ludzi nie zna granic

logo_EU_PL_Unie_m

operační program:            přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 – 2013
prioritní osa:                    22.2 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu
oblast podpory:               2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání
název projektu:                Spolupráce mladých lidí nezná hranic
registrační číslo:                CZ.3.22/2.3.00/11.02562
Realizace projektu:            9/2011 – 6/2013
Předpokládané náklady:     max. 50 tis € na partnera (Obec Petrovice u Karviné 49.933 €)
 

Plánované akce financované z projektu:

Partnery v projektu jsou obec Petrovice u Karviné a polská obec Zebrzydowice. V rámci přípravy projektové žádosti byla uspořádána jednání představitelů obcí na území českém i polském. Byla vytýčená užší spolupráce a dne 5. května 2011 byla sepsána dohoda o realizaci projektu "Współpraca młodych ludzi nie zna granic - Spolupráce mladých lidí nezná hranic". Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi mladými lidmi z obou stran hranice, a to žáků základních škol jednotlivých obcí.

Aktivity jsou zaměřeny na zvyšování jazykových znalostí a dovedností žáků, a společné nevýukové aktivity. Hlavní aktivitou projektu je výukový kurz jazyka polského, jehož realizace je plánována na období září 2012 až červen 2013. Mezi další aktivity patří:

 • 27. 9. 2011           Konference - prezentace ZŠ a MŠ v Petrovicích u Karviné
 • 16. – 17. 9. 2011  Vánoční jarmark - pracovní činnosti
 • 27.1.2012             Družební klání aneb poznejme se při sportu
 • 2-5/2012              Ochrana přírody Petrovic, Zebrzydowice - společná výstava, atlas, brožura, soutěž
 • 4/2012                 Náš kraj - výtvarné činnosti, fotografie, společná výstava prací
 • 4-5/2012              nákup technického vybavení pro výuku polského jazyka
 • 5/2012                 Exkurze Archeopark Chotěbuz
 • 6/2012                 Poznáváme se vzájemně - informatika
 • 9/2012                 Prezentace kurzu polského jazyka
 • 9/2012                 Exkurze do Dinoparku Ostrava (Doubrava)
 • 11/2012               Lidé bez hranic - tvorba slovníku
 • 2/2012                 Talent mezi hranicemi - zpěv, tanec, aj.
 • 6/2012                 Společná akademie

Publicita: reportáže, trička, bannery, atlas, slovník, brožury, apod.

Obec Zebrzydowice má níže uvedené aktivity:

- 10měsíční kurz českého jazyka

- společné,  sportovní, vlastivědní, informatické, výtvarné aktivity: 1 prezentaci (konference) školy v Zebrzydowicích, 2 horské závody, 1 řemeslné dílny, 1 výtvarná soutěž, 2 výstavy  prací, 2 výlety cestou památek: muzeum v Těšíně včetně Těšínské knihovny a výlet k Chlebové chatě v Malých horách (Górki Małe),  příprava brožur (100szt), průvodce  (100szt) o historii a architektuře  na pohraničí, 2 sportovní závody, 2 festivale dětských písní, 5 videokonference, 2 divadelní představení, 2 akademie, prezentace projektu

- nákup audiovizuálního vybavení, zpracování technické dokumentace kabeláže (učebna pro výuku Českého jazyka), sportovního vybavení  a dalších materiálů

Publicita: propagační materiály, ceny, tabule, letáky, plakáty, banner, brožury, průvodce.

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili