Úřední deska

    
 popis

 

vyvěšeno

 

svěsit

98 Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 658/1 v katastrálním území Petrovice u Karviné 12.08.2020 -
97 Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr pronajmout části pozemků parc. č. 251, 658/1, 827, 847/1 v katastrálním území Petrovice u Karviné 12.08.2020 -
96 Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr vypůjčit nebytové prostory včetně vnitřního vybavení a příslušenství 12.08.2020  -
95 Řád veřejného pohřebiště obce Petrovice u Karviné 11.08.2020 -
94 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na místní komunikaci v Petrovicích u Karviné 11.08.2020 -
93 Mimořádné opatření č. 18/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 07.08.2020 -
92 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (čj. MSK 89409/2020 ze dne 20.07.2020) 05.08.2020 -
91 OZNÁMENÍ o zahájení společného řízení - Veřejná vyhláška 30.07.2020 -
89 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 27.07.2020 -
88 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, ktereým se stanoví přechodné dopravní značení na výjezdech vozidel stavby v souvislosti s realizací akce pod názvem "Dětmarovice - Petrovice u Karviné - státní hranice PR, BC" (č.j. SMK/092956/2020 ze dne 22.7.2020) 23.07.2020 -
87 Nařízení Státní veterinární správy (čj. SVS/2020/079696-T ze dne 22.7.2020) 23.07.2020 -
86 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádných událostí (čj. OÚPuK/MP-2346/2020/02-Win ze dne 21.07.2020) 23.07.2020 -
82 Oznámení o zahájení stavby "OPRAVA KOLUMBÁRIA A VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ NA VEŘEJNÉM HŘBITOVÉ" 16.07.2020 -
77 Veřejnoprávní smlouva č. 41/2020/PuK o poskytnutí dotace (Gryc Lukáš a Pavlína) 02.07.2020 -
75 OZNÁMENÍ o záměru obce Petrovice u Karviné - uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu formou licitace - 2. kolo (byt č.3 v domě č.p. 32 v Dolních Marklovicích) 30.06.2020 30.07.2020
72

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice u Karviné, IČ 00297585 za rok 2019

Zveřejňování

29.06.2020 -
71 Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 22.6.2020 26.06.2020 -
62 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o pořízení návrhu úplné aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Karviná (čj.SMK/073428/2020) 12.06.2020 -
42 Oznámení (Svazek měst a obcí okresu Karviná ze dne 28.04.2020) 30.04.2020 -
37 Darovací smlouva (Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné) 20.04.2020 -
36 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 (Sbor dobrovolných hasičů Petrovice-Marklovice, Dolní Marklovice 73, 735 72 Petrovice u Karviné) 17.04.2020 -
32

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství čj. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020)

příloha - seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2.1 až 2.3 uvedené v tomto opatření

příloha - rozdělovník

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství čj. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020)

příloha č.1 k č.j. 33784/2020-MZE-16212 (nahrazuje přílohu - seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2.1 až 2.3 uvedené v opatření čj. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020)

rozdělovník k čj.33784/2020-MZE-16212

06.04.2020

06.04.2020

06.04.2020

 

28.07.2020

28.07.2020

28.07.2020

 

02.01.2023

28.07.2020

02.01.2023

 

02.01.2023

02.01.2023

02.01.2023

 

24 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 (Automotoklub Petrovice u Karviné v ÚMK, Dolní Marklovice 253, 735 72 Petrovice u Karviné) 09.03.2020 -
23 Veřejnoprávní smlouva č. 12/2020/PuK o poskytnutí dotace - Glíž Petr, manželé Glíž Jiří a Monika 06.03.2020 -
22 Veřejnoprávní smlouva č. 8/2020/PuK o poskytnutí návratné finanční výpomoci (bezúročné zápůjčce) - Pliska Josef 06.03.2020 -
21 Veřejnoprávní smlouva č. 7/2020/PuK o poskytnutí návratné finanční výpomoci (bezúročné zápůjčce) - Rypar Stanislav 06.03.2020 -
11

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 (Tělovýchovná jednota Internacionál Petrovice, z.s., č.p. 673, 735 72 Petrovice u Karviné)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

17.02.2020

03.08.2020

-

-

6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 (Tělovýchovná jednota Lokomotiva Petrovice, Závada 253, 735 72 Petrovice u Karviné)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

27.01.2020

03.07.2020

-

-

1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 (Z.F.K. Petrovice, z.s., č.p. 402, 735 72 Petrovice u Karviné) 06.01.2020 -
                                                                                                                                       2020    
170 Oznámení SMOOK o schváleném střednědobém výhledu rozpočtu pro rok 2021 - 2023 18.12.2019 -
169 Oznámení SMOOK o schválení rozpočtu pro rok 2020 18.12.2019 -
157 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 103/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) 11.12.2019 -
156 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 102/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Jan Burzyk) 09.12.2019 -
154 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE PETROVICE U KARVINÉ 05.12.2019 -
153

ROZPOČET NA ROK 2020 - Rozpočtové příjmy

ROZPOČET NA ROK 2020 - Rozpočtové výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovce u Karviné (2020 - 2023)

05.12.2019 -
148 Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 27.11.2019 -
143 Zveřejňování dokumentů 11.11.2019  -
134 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné čp. 186, příspěvková organizace) 04.10.2019 -
130 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 91/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Jaroslav Urban 18.09.2019 -
129 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 90/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Barbora Lebiedziková 18.09.2019 -
128 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 89/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Leona Břízová 18.09.2019 -
127 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 88/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Jaromír Krejčí 18.09.2019 -
126 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 84/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Milan Mencner 18.09.2019 -
125 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 81/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Alena Kerberová 18.09.2019 -
120 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 87/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Martin Švancara 11.09.2019 -
119 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 86/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - René Borecki 11.09.2019 -
118 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 85/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Vítězslav Babczynski 11.09.2019 -
117 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 83/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Doc.Ing. Marian Lebiedzik,Ph.D. 11.09.2019 -
116 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 82/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Petr Uherek 11.09.2019 -
115 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 79/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Marian Zielonka) 11.09.2019 -
114 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 78/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Antonín Meisner) 11.09.2019 -
105 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 63/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE 14.08.2019 -
27 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 20.03.2019 -
11 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - TJ Internacionál Petrovice, z.s. 16.01.2019 -
6 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné 09.01.2019 -
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - TS Lokomotiva Petrovice 09.01.2019 -
3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - Z.F.K. Petrovice u Karviné 08.01.2019 -
1 Oznámení SMOOK - střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2020 02.01.2019 -
  R O K    2 0 1 9    
149 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 09.11.2018 -
93 Darovací smlouva (Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné) 27.06.2018 -
91 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace) 21.06.2018 -
49 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 12.04.2018 -
41 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - SDH Závada 23.03.2018 -
38 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 (AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné, se sídlem Dolní Marklovice č.p. 253) 12.03.2018 -
37 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace na rok 2018 (Český kynologický svaz ZKO Petrovice u Karviné - 069) 12.03.2018 -
10 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - TJ Internacionál Petrovice, z.s. 19.01.2018 -
5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - Z.F.K. Petrovice u Karviné 11.01.2018 -
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - Tělovýchovný spolek Lokomotiva Petrovice 11.01.2018 -
  ROK 2018                         
188

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci PROGRAMU č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné, pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karvinév rámci PROGRAMU č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné, pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karviné

20.12.2017  
36

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

příloha - seznam nemovitostí

příloha - seznam nemovitostí (aktualizace v r. 2019)

15.03.2017

15.03.2017

15.08.2019

-

15.08.2019

-

  ROK 2017    
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

duben 2020 - říjen 2020

Út  9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 
9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili