Úřední deska

    
 popis

 

vyvěšeno

 

svěšeno

154 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE PETROVICE U KARVINÉ 05.12.2019 -
153

ROZPOČET NA ROK 2020 - Rozpočtové příjmy

ROZPOČET NA ROK 2020 - Rozpočtové výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovce u Karviné (2020 - 2023)

05.12.2019 -
152 Oznámení zahájení územního řízení - veřejná vyhláška - "Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné" Domov pro seniory, Petrovice u Karviné - místní část Závada nad Olší (čj. OÚPuK/3562/2019 ze dne 04.12.2019) 04.12.2019 -
151 Oznámení o místě uložení písemnosti (čj. OÚPuK/3824/2019 ze dne 02.12.2019) 02.12.2019 -
150 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost čj. OÚPuK/EO-1680/2019/10 - Seznámení s poklady pro vydání rozhodnutí 02.12.2019 -
149 Oznámení SMOOK (rozpočtová úprava č. 2 pro rok 2019) 27.11.2019 -
148 Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 27.11.2019 -
147 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení při provádění oprav a čištění silnic (čj. SMK/172036/2019 ze dne 25.11.2019) 25.11.2019 -
146 Upozornění Krajské veterinární správy SVS pro MSK v souvislosti s šířením afrického moru prasat v Polsku 21.11.2019 -
145 OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 3 v domě č.p. 32 o velikosti 1+1 v Dolních Marklovicích formou licitace - 1. kolo 21.11.2019 -
143 Zveřejňování dokumentů 11.11.2019  -
142

1. Návrh rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové příjmy

2. Návrh rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové výdaje

3. Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2020 - 2023)

11.11.2019

 

 

 
140 ČESKÁ REPUBLIKA - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu (SZ SPU 047110/2019) 06.11.2019 -
135 Oznámení SMOOK, týkající se rozpočtové úpravy č. 1 pro rok 2019 14.10.2019 -
134 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné čp. 186, příspěvková organizace) 04.10.2019 -
131 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.09.2019 -
130 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 91/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Jaroslav Urban 18.09.2019 -
129 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 90/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Barbora Lebiedziková 18.09.2019 -
128 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 89/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Leona Břízová 18.09.2019 -
127 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 88/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Jaromír Krejčí 18.09.2019 -
126 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 84/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Milan Mencner 18.09.2019 -
125 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 81/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Alena Kerberová 18.09.2019 -
120 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 87/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Martin Švancara 11.09.2019 -
119 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 86/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - René Borecki 11.09.2019 -
118 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 85/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Vítězslav Babczynski 11.09.2019 -
117 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 83/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Doc.Ing. Marian Lebiedzik,Ph.D. 11.09.2019 -
116 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 82/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Petr Uherek 11.09.2019 -
115 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 79/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Marian Zielonka) 11.09.2019 -
114 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 78/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Antonín Meisner) 11.09.2019 -
113 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 02.09.2019 11.09.2019 -
105 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 63/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE 14.08.2019 -
80

Vyhlášení Výzvy k podání žádostí o poskytnutí zápůjčky v rámci Programu č. 1/2019/K obce Petrovice u Karviné

Program č. 1/2019/K obce Petrovice u Karviné

10.06.2019 
78

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice u Karviné, IČ 00297585 za rok 2018

Zveřejňování

06.06.2019 -
62 Oznámení SMOOK 17.05.2019 -
58 Informace FÚ pro MSK - placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO a zasílání údajů pro placení daně e-mailem 06.05.2019 -
48 Dodatek č.2 k programu č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné 17.04.2019 -
43

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství - čj. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019)

1. příloha - seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření

2. rozdělovník

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství - čj. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019)

(kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019)

1. příloha - seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2.1. až 2.4. uvedená v opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 a opatření 2.5 uvedené v tomto opatření

2.rozdělovník

04.04.2019

04.09.2019

-

-

27 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 20.03.2019 -
11 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - TJ Internacionál Petrovice, z.s. 16.01.2019 -
6 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné 09.01.2019 -
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - TS Lokomotiva Petrovice 09.01.2019 -
3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - Z.F.K. Petrovice u Karviné 08.01.2019 -
2 Zveřejňování 2019 08.01.2019 -
1 Oznámení SMOOK - střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2020 02.01.2019 -
  R O K    2 0 1 9    
167

Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2019-2022)

Rozpočet na rok 2019 - rozpočtové příjmy

Rozpočet na rok 2019 - rozpočtové výdaje

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

-

-

-

163 Oznámení SMOOK - rozpočet pro rok 2019 12.12.2018 -
149 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 09.11.2018 -
93 Darovací smlouva (Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné) 27.06.2018 -
91 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace) 21.06.2018 -
49 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 12.04.2018 -
41 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - SDH Závada 23.03.2018 -
38 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 (AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné, se sídlem Dolní Marklovice č.p. 253) 12.03.2018 -
37 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace na rok 2018 (Český kynologický svaz ZKO Petrovice u Karviné - 069) 12.03.2018 -
10 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - TJ Internacionál Petrovice, z.s. 19.01.2018 -
5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - Z.F.K. Petrovice u Karviné 11.01.2018 -
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - Tělovýchovný spolek Lokomotiva Petrovice 11.01.2018 -
  ROK 2018                         
188

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci PROGRAMU č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné, pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karvinév rámci PROGRAMU č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné, pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karviné

20.12.2017  
96 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Z.F.K. Petrovice u Karviné č. 402)  29.6.2017 -
92 Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti sv. Martina Petrovice u Karviné  26.6.2017 -
36

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

příloha - seznam nemovitostí

příloha - seznam nemovitostí (aktualizace v r. 2019)

15.03.2017

15.03.2017

15.08.2019

-

15.08.2019

-

32 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Tělovýchovná jednota Internacionál Petrovice)  7.3.2017 -
 31 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné) 7.3.2017 
5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Tělovýchovná jednota Internacionál Petrovice, z.s.) 10.1.2017 -
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Z.F.K. Petrovice u Karviné) 10.1.2017 -
3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Tělovýchovná jednota Lokomotiva Petrovice, část Závada) 10.1.2017 -
  ROK 2017    
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

listopad 2019 - březen 2020

Út  7:30-12:00 12:30-15:30 
7:30-12:00 12:30-15:30
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili