Kkoncert rakousko.01 03 24 00.Still003V sobotu 8. června 2019 navštívil naši obec rakouský pěvecký sbor Musica con GRAZia a v kostele sv. Martina předvedl dechberoucí koncert renesanční hudby 16. a 17. století nazvaný „Láska – radost – vášeň“.
Umělecký vokální ansámbl Musica con GRAZia byl založen v roce 1994. Od roku 1999 je jeho stálou uměleckou vedoucí a dirigentkou Zuzana Ronck, rodačka z Karviné, jedna ze zakládajících členek Permoníku. Repertoár "Musica con GRAZia" je velmi různorodý: od světské a capella hudby renesance přes duchovní skladby všech období až po světové premiéry současných rakouských skladatelů. Díky nádherným madrigalám v podání tohoto hudebního tělesa měli posluchači možnost navštívit Německo, Anglii, Španělsko, Francii a celou hudební cestu uzavřela královna renesance - Itálie. Zazněly skladby takových umělců, jakými byli např. Claudio Monteverdi, Orlando di Lasso, John Bennet nebo Pierre Guédron. Své umění předvedli také sólisté. Sopranistka Tanja Vogrin zahrála na barokní harfě a její kolega Viktor Andriichenko jí doprovodil na barokních houslích. Největší zajímavostí celého koncertu byl zpěv sólisty Maria Lesiaka doprovázený hrou na dobovou loutnu. Celé hudební vystoupení v podání rakouského ansámblu bylo odměněno bouřlivými potlesky ve stoje. (fotogalerie)

log zast 6V pondělí 3. června 2019 se v odpoledních hodinách sešli v prostorách zasedacího sálu obecního úřadu zastupitelé na svém dalším jednání. Stěžejním bodem jednání bylo schvalování závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2018. Obec v tomto roce vykázala přebytek hospodaření ve výši 5 197 093,06 Kč, přičemž rozpočtové příjmy činily 98 341 289,95 Kč a výdaje 93 144 196,89 Kč. Po zohlednění splátek z poskytnutých úvěrů a úroků vzrostl objem finančních prostředků na účtech obce k 31.12. 2018  oproti konci roku 2017 o 2 360 810,06 Kč na výslednou částku 68 132 227,97 Kč. Na celkových příjmech obce se potom významným způsobem podílely dotace, které obec v tomto roce obdržela ve výši 16 005 627,76 Kč. Na výdajové straně představovaly investiční výdaje 24,2 miliony korun. Uvedené hospodaření tak vedlo k nárůstu majetku obce na hodnotu 374 153 329,16 Kč. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné potom vykázala na konci roku majetek v celkové částce 32 350 851,41 Kč. Zastupitelé dále schválili poskytnutí dotace základní a mateřské škole ve výši 1 milion korun, které mohou ve spolupráci s rodiči dětí využít na spolufinancování různých sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které bude škola v nadcházejícím školním roce pořádat. Částka, ve výši 2 000 Kč na jednoho žáka či předškoláka zůstává stejná, jako tomu bylo v roce minulém. V neposlední řadě byl také schválen program, včetně výzvy, pro poskytování zápůjček na předfinancování pořízení ekologického kotle v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací. V souvislosti s tímto byla v rozpočtu vyčleněna částka 8,3 milionu Kč na tyto zápůjčky. Tento objem finančních prostředků vychází ze zájmů obyvatel naší obce o výměnu kotlů a v květnu podaných žádostí o poskytnutí dotace na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. O dotaci ve stejné výši požádala obec Státní fond životního prostředí ČR. (videoreportáž, fotogalerie)

logo radovanky 2019Za krásného slunečného počasí se v sobotu 1. června 2019 sešli děti petrovické základní školy na TJ Inter Petrovice, aby společně se svými rodiči a učiteli oslavili Den dětí. V úvodu odpoledne se představily děti s vystoupeními, které nacvičily se svými třídními učitelkami. Program zpestřily i děti z folklorního souboru z Polska. Odměnou pro všechny vystupující byl veliký potlesk publika a dobroty, které zajistilo SRPŠ. Po občerstvení se děti zúčastnily V. ročníku Olympiády. Bylo připraveno celkem 8 stanovišť, na kterých si změřily své síly. Nejzdatnější soutěžící byli odměněni diplomy, medailemi a cenami. Olympiádu připravila pro děti ZO ČSŽ Petrovice u Karviné. Po celé odpoledne děti využívaly skákací hrady a trampolínu. Také si mohly nechat namalovat něco hezkého  na obličej nebo si nechat vytetovat obrázek. Všichni si potom pochutnali na dobrotách, které připravili rodiče a TJ Inter Petrovice. Celé zábavné odpoledne završilo večer letní kino, kde se promítal film "Raubíř Ralf a internet". (videoreportáž, fotogalerie)

logo kácení májeV sobotu 18. května uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů v Závadě tradiční kácení máje, které je mezi místními obyvateli velmi oblíbenou akcí. Jak je dobrým zvykem, vydal se ve 14 hodin od hasičské zbrojnice průvod koňských spřežení na objížďku Závady. Na čele jela hasičská standarta následovaná koňskou hasičskou stříkačkou zapůjčenou od kolegů z Dolních Marklovic. Pak se již seřadily ostatní vozy, na které si mohl nasednout každý zájemce. Po několika zastávkách s občerstvením v podobě koláčků, chlebíčků, bonbónů a nepostradatelné ohnivé vody se průvod vrátil zpět do areálu hasičské zbrojnice, kde proběhla dražba májky, její pokácení a následovalo očekávané smažení "vaječiny". Rekord v podobě 1 000 vajec letos opět odolal a tak se již všichni těší na příští ročník. (videoreportáž, fotogalerie)

logo detskydenV sobotu 18. května 2019 ožilo prostranství u marklovické hasičské zbrojnice, a to když místní Sbor dobrovolných hasičů uspořádal den plný her a zábavy, jak pro děti, tak i dospělé. Jelikož přálo po většinu dne  krásné, téměř letní, počasí, všichni účastníci se dobře bavili. V rámci připraveného programu bylo možné vidět i techniku, kterou je SDH vybaveno. Celá akce byla završena smažením vaječiny, na které si pochutnali všichni, ať už malí či velcí, kteří na akci dorazili. (videoreportáž, fotogalerie)

 

logo bookstartProjekt "S knížkou do života" je česká varianta mezinárodního projektu "Bookstart", který je realizován na podporu čtenářství již 25 let ve 20 zemích napříč kontinenty. V České republice byl tento projekt zahájen v minulém roce a letos k němu přistoupila i naše obecní knihovna. Projekt "S knížkou do života" má ukázat rodičům, jak důležitý význam má pravidelné čtení pro intelektuální a citový vývoj i budoucí uplatnění jejich dětí. Díky společnému čtení rodičů a dětí je totiž velká naděje, že se z dítěte stane celoživotní čtenář. Projekt je zaměřen na novopečené rodiče, kteří chtějí svým dětem předávat lásku ke knížkám. Knihovna tak vytváří podmínky pro to, aby vznikla rodičovská komunita, která se bude spolu s malými dětmi společně setkávat při rúzných čtenářských aktivitách v prostorách knihovny. První takovéto setkání se uskutečnilo v pondělí 20. května 2019. A pokud se chcete podívat, jak to v knihovně při tomto setkání vypadalo, navštivte fotogalerii či se podívejte na krátkou videoreportáž.

logo volby EPVe dnech 24. - 25. května 2019 se uskutečnili volby do Evropského parlamentu. V Petrovicích u Karviné se voleb zúčastnilo 988 voličů, což představuje volební účast ve výši 24,87 %. Výsledky těchto voleb v naší obci shrnuje následující graf.

Celkové výsledky voleb za celou Českou republiku lze nalézt zde.

 

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

listopad 2019 - březen 2020

Út  7:30-12:00 12:30-15:30 
7:30-12:00 12:30-15:30
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili