IMG 8218Karin Lednická navštívila Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné ve čtvrtek 16. června 2022. Šikmý Kostel sv. Petra z Alkantary, propůjčil název její slavné knize, která získala titul Českého bestselleru za rok 2020.

Besedu zahájilo vystoupení lidových písní, které za klavírího doprovodu zazpívala Barbara Janusz. Poté Karin Lednická všem v sále přiblížila celou svou spisovatelskou tvorbu od prvopočátku do dnešních dní. Následovalo poutavé vyprávění o osudech lidí staré Karviné, kde autorka knihy všem přiblížila těžký život v tomto regionu a přivedla diváky do míst tohoto dnes již zmizelého města. Řeč přišla také na nově vydanou knihu Životice a třetí díl knihy Šikmý kostel. Celá akce byla ukončena videoprojekcí písně Ztracené město, která měla nedávno premiéru, a v níž se zpívá právě o zaniklé staré Karviné. Diváci z besedy odcházeli plni dojmů a většina z nich s podepsanou knihou této známé spisovatelky.(Foogalerie, videoreportáž)

Děkujeme PZKO Petrovice za přípravu a spolupráci této kulturní akce.

Kulturní akce byla spolufinancována z fondů Evropské unie v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, projektu Synergie - integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovic u Karviné / Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karviné.

logo cz pl eu 2661x255 rgb

288673429 5905522186124614 1429198728617526115 nPřeshraniční výtvarný kurz kresby a malby s akademickým malířem Tomášem Oslizlokem byl zahájen 7. dubna 2022. Zúčastnilo se ho sedm začínajících malířů z Petrovic u Karviné a tři z polského Godowa. V průběhu deseti lekcí se účastníci seznámili se základními výtvarnými technikami, naučili se kresbu tužkou, uhlem, rudkou a pastelem. Nechyběla ani malba akvarelem a akrylem. Vyvrcholením celého kurzu byla poslední lekce, kde začínající malíři měli za úkol namalovat portrét.

Jak jim práce šla od ruky můžete shlédnout ve fotogalerii a videoreportáži. Jejich práci budete mít možnost shlédnout také na Obecní slavnosti ve speciálním stanu věnovanému tomuto kurzu nebo v Kulturním centru na výstavě. Malování s akademickým malířem Tomášem Oslizlokem si budete moci vyzkoušet od září, kde zveme k pokračování kurzu nejen všechny účastníky kurzu, ale i nové zájemce o malování.

Tato kulturní akce byla spolufinancována z fondů Evropské unie v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, projektu Synergie - integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovic u Karviné / Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karviné.

logo cz pl eu 2661x255 rgb

zpravodaj 03 2022 1 str. page 001Právě vyšel Petrovický zpravodaj č. 3/2022, který si můžete přečíst zde

Přílohu Synergie si můžete prolistovat zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

REP Zastupitelstvo.00 00 59 27.Still004V  pondělí 13. června 2022 se  v  odpoledních hodinách sešli v  prostorách Kulturního centra zastupitelé na  svém dalším zasedání. Stěžejním bodem jednání bylo schvalování závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2021. Součástí tohoto materiálu byl i  audit hospodaření obce za  minulý rok, který byl bez jakýchkoliv zjištění. Zastupitelé dále schválili poskytnutí dotace Základní a  mateřské škole Petrovice u  Karviné ve  výši 1 milion korun, kterou může ve  spolupráci s  rodiči dětí využít na  spolufinancování různých sportovních, vzdělávacích a  kulturních aktivit, které bude škola v  nadcházejícím školním roce pořádat. Částka ve  výši 2 000 Kč  na  jednoho žáka či předškoláka zůstává stejná, jako tomu bylo v předcházejících letech. V  neposlední řadě byly dalším dvěma uživatelům také schváleny dotace, které mají podpořit ekologickou likvidaci odpadních vod. Od roku 2017, kdy tento dotační titul obec spustila, bylo uspokojeno 24 žadatelů a  celková poskytnutá částka z  rozpočtu obce činí 1 210 000 Kč. Zastupitelstvo také rozhodlo o realizaci projektu energetických úspor na  budově petrovické základní školy a  rekonstrukci zpevněných ploch v  parčíku u  kruhového objezdu. Obě investiční akce by měly být zahájeny v nejbližších dnech. Na závěr zasedání byl stanoven v souladu se  zákonem počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026. I  v  následujícím období bude obec řídit 21 členné zastupitelstvo. (videoreportáž)

 

 

IMG 0031Dne 6. června 2022 proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. Tento každoroční rituál je určen všem žáčkům, kteří si na konci první třídy osvojí základy čtenářské dovednosti, svůj um  předvedou ostatním a  jsou pasováni naší královnou ABECEDOU.

Letos bylo pasováno celkem 36 prvňáčků ze Základní školy v Petrovicích u  Karviné, Dolních Marklovicích a Závady. Z tohoto slavnostního okamžiku odnesly pamětní list, knihu a  čtenářský průkaz do naší knihovny na celý rok zdarma (fotogalerie, videoreportáž)

 

 

PUK 05062022 5928Za dětského ševelení se v obřadní síni naší obce po dvouleté koronavirové přestávce konalo slavnostní vítání nových občánků obce Petrovice u Karviné. Od ledna do dubna letošního roku se narodilo v naší obci celkem 11. dětí.

Pozvání na tuto slavnostní událost přijaly maminky 3 chlapců a 3 holčiček. Rodiče a jejich hosty přivítala svým přednesem Eliška Burzyková a děti z MŠ Petrovice, pod vedením paní učitelky Markéty Królové potěšily všechny přítomné roztomilým pásmem krátkých písniček a básniček.

Svým slavnostním proslovem nové občánky přivítal také starosta obce Marian Lebiedzik. Poté následovaly podpisy rodičů do Pamětní knihy. S předáním kytičky a dárečku starosta všem maminkám osobně popřál pevné zdraví a mnoho trpělivosti při výchově svých ratolestí (fotogalerie, videoreportáž)

 

1Poprvé teprve při pátém ročníku „Poháru veteránů“ se počasí vydařilo. Zrána sice pršelo, ale odpoledne bylo jako vymalované. Takže hasiči veteráni si mohli své setkání v sobotu 4. června na marklovickém návsí naplno užít. K vidění byly tři stoleté koňské stříkačky a veteráni v dobových uniformách z několika sborů. Ti, co se přišli podívat, určitě nebyli zklamáni. Bylo krásné vidět sedmdesátníky i dvacetileté pracovat s historickou technikou. Zdálo se, že největší problém pro všechny bylo co nejrychlejší vypití piva. Pivo vypít ještě šlo, ale mladíci a někteří řidiči si dali malinovku a po pár locích měli zalepenou pusu. Nejlépe se s tratí popasovali veteráni z Ostravy Plesné, ostatní – z Marklowic Górnych, Jastrzębia muži i ženy, Neradu i naši skončili ti druzí. U nás není poražených, protože všichni se příkladně starají o odkaz svých předchůdců a váží si jejich práce. S kolegy z Jastrzębia přijeli i jejich hosté z Miedzne, a i ti si s chutí zasoutěžili.

            Poté se všichni přesunuli na zahradu k hasičské zbrojnici, kde bylo pro ně nachystáno česko-polské občerstvení, samozřejmě pivečko i nealko pro děti a pro soutěžící guláš, který poskytl Hotel Dakol. Při hudbě se dobře pojídaly klobásky, jelítka i palačinky. Děti zabavil pirát kouzelník a poté malérečky, které dětem malovaly na tvář. Za chvíli na skákacím hradu poskakovalo plno zvířátek. Škoda, že nebyl ještě dostatečně vyzrálý beton na patkách dětské prolézačky, která byla nainstalována teprve ve středu. Zajímavá byla ukázka hasičů, co udělá hašení hořícího oleje vodou. Jeden z přihlížejících prohlásil, že to je návod jak přijít k nové kuchyni i manželce. Krásnou tečkou za programem sobotního podvečera bylo vystoupení „Petrovických panenek“. Zaslouženě sklidily velké ovace.

            Při dobrém jídle a pití a v příjemné společnosti čas rychle ubíhá. Bohužel všechno končí, skončila i naše soutěž veteránů i „Festival bez hranic“. Z komentářů zúčastněných i hostů usuzujeme, že se akce vydařila. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a soutěžili i těm, co se přišli pobavit (fotogalerie, videoreportáž).

 Obrázek18

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili