Tenisový kurt      Informujeme občany, že od 1.5.2019 bude opět v provozu tenisový kurt.

      Objednávky je možné provádět přes internetovou aplikaci. Odkaz naleznete zde.

 

 

 

 

 

logo zápisČtvrtek 11. dubna 2019 byl pro mnohé petrovické předškoláky významný den. V tento den mnozí z nich zavítali v doprovodu svých rodičů poprvé do školních tříd, aby se zapsali do 1. třídy. Ve třídách, mimo krásné výzdoby a spoustu zajímavých věcí, na ně čekaly i milé paní učitelky, aby si s nimi povídaly, počítaly a trochu i hrály. Přitom prověřily způsobilost předškoláků zapojit se od září do školního vzdělávání. Zápisu se zúčastnilo 36 dětí, což je nejméně za poslední roky. Nejvíce se jich zapsalo do marklovické školy, a to 19 předškoláků, 13 dětí projevilo zájem navštěvovat petrovickou školu a pouze 4 přišli na zápis v Závadě. (videoreportáž, fotogalerie)

log zast8. dubna 2019 se po měsíci sešli zastupitelé na svém dalším zasedání. Důvodem bylo projednání pravidel pro poskytování bezúročných zápůjček obyvatelům naší obce pro pořízení nových ekologických kotlů v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací, která odstartovala 10. dubna 2019. Jak jsme již informovali v únorovém čísle Petrovického zpravodaje, může zápůjčka pokrývat až 100 % způsobilých nákladů na výměnu kotle. Maximální výše poskytnuté zápůjčky však nemůže být vyšší než 200 tisíc Kč v případě výměny starého kotle za tepelné čerpadlo či kotel na biomasu, resp. vyšší 150 tisíc Kč v případě výměny starého kotle za kondenzační plynový kotel. Na zápůjčku budou mít nárok za předpokladu, že obec obdrží finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí všichni, kteří se zapsali do registru na obecním úřadě a zároveň se přihlásí do výzvy obce na předkládání žádosti o zápůjčky, která bude zveřejněna v průběhu měsíce června. Všem registrovaným zájemcům jsou také k dispozici obcí nasmlouvaní tzv. kotlíkoví specialisté, kteří jim pomohou s vypracováním žádosti o dotaci.

Dalším dotačním titulem, který byl na základě dosavadních zkušeností a změny legislativy upraven Programu pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karviné. Jestliže od ledna byla navýšena částka, kterou lze na pořízení čistírny odpadních vod, žump, zemního filtru či biofiltru, a to až na 50 tisíc korun, potom dubnové zastupitelstvo svým rozhodnutím umožnilo čerpat tuto dotaci nejen na materiální náklady dané technologie, ale také například na instalaci a zprovoznění samotného zařízení. Další změnou, o které dubnové zastupitelstvo rozhodlo je rozšíření okruhu možných žadatelů, když vypustilo podmínku v podobě maximálního počtu bytových jednotek (doposud 3 bytové jednotky) u podporovaných nemovitostí (domů určených k trvalému bydlení).

V rámci jednání zastupitelstva bylo také rozhodnuto o opravě střechy na hlavní budově petrovické školy spočívající především ve výměně střešní krytiny. Snahou bude celou akci připravit tak, aby tato mohla být v co největším rozsahu realizována ještě v průběhu letošních letních prázdnin a co nejméně tak omezila běžný chod školy. Obec tímto krokem pokračuje v procesu obnovy a rekonstrukcí jednotlivých školních budov, které byly započaty a realizovány v minulých letech. (videoreportáž)

Formuláře ke stažení: pravidla a podmínky pro poskytnutí zápůjčky, vzor smlouvy o bezúročné zápůjčce

Velikomovční beránek.00 21 42 44.Still027 logoV sobotu 6.4.2019 se v Kulturním centru Petrovice u Karviné konal IV. ročník Velikonoční výstavy a II. ročník soutěže o nejhezčího a nejchutnějšího Petrovického beránka. Výstavu uspořádala Základní organizace Českého svazu žen v Petrovicích u Karviné v rámci projektu „Synergie – integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovice u Karviné / Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karviné“. Výstavu přijely podpořit i ženy z Polska - Golkowic, které přivezly do soutěže beránka, ale zároveň ukázaly na svém velikonočním stole i své pečené výrobky a výrobky z keramiky. Na výstavě měli návštěvníci možnost ochutnat různé chutné výrobky související s jarními svátky jako např. bábovky, koláče, jednohubky, huspeniny apod. Kromě toho bylo možné si zakoupit ručně vyrobené suvenýry - háčkovaná zvířátka, perníkové výrobky s velikonoční tématikou nebo výrobky z papíru. I přes nepřízeň počasí byla návštěvnost nad očekávání velmi bohatá a každý z návštěvníků si odnesl pěkné zážitky a velikonoční produkty.

 

logo EU projekt

Situace v oblasti bezpečnosti se v minulém roce ve srovnání s rokem 2017 v naší obci zlepšila.

Zatímco v roce 2017 bylo na území obce Petrovice u Karviné spácháno 64 trestných činů, v roce 2018 to bylo 58. Pokles tedy činil 9,4 %. V přepočtu tak připadá cca 1,1 trestný čin na 100 obyvatel, což je téměř dvakrát nižší hodnota než v případě okresu Karviná či celého Moravskoslezského kraje. Naše obec se tak řadí k nejbezpečnějším místům nejen v rámci karvinského okresu. Z uvedeného počtu 58 trestných činů Policie ČR úspěšně objasnila 31, což je 53,5 %, což je hodnota odpovídající objasněnosti na úrovni okresu i kraje.

Vůbec nejbezpečnější části naší obce je Prstná, kde byly v minulém roce spáchány 3 trestné činy (z toho 2 vloupání do objektu), následuje Závada s 5 trestnými činy (z toho 1 vloupání do objektu). Naopak nejvíce trestných činů bylo spácháno v Petrovicích, a to 30 (z toho 4 vloupání do objektu). Dolní Marklovice vykázaly 20 trestných činů, přičemž ve 4 případech se jednalo o vloupání do objektu a ve dvou případech zde došlo k loupeži, což byla vůbec nejzávažnější trestná činnost, ke které v minulém roce v obci dochází. Pokud se jedná o uvedené vloupání do objektu, pouze ve 4 případech šlo o rodinné domy.

Policie ČR také udělila 73 blokových pokut v souvislosti s dopravou a řešila 55 přestupků. V drtivé většině se jedná o přestupky proti občanskému soužití a majetku.

I přes uvedené zlepšení v oblasti bezpečnosti, žádáme občany, aby nepodceňovali ochranu svého zdraví či majetku a nechovali se lhostejně k dění v obci nebo okolí svých domovů. Pokud shledáte cokoli podezřelého na dění ve svém okolí či pohybu a konání neznámých osob, kontaktujte co možná nejrychleji Policii ČR.  (112 nebo 158)

log nova hasicska autaPočátkem dubna byly marklovická i závadská Jednotka Sboru dobrovolných hasičů vybaveny novými moderními hasičskými automobily IVECO DA-L1Z, které jsou uzpůsobeny a vybaveny především pro zásahy v případě povodní, a to ať už se jedná o odklízení následků povodní či případnou evakuaci obyvatel z postižených oblastí.

Automobily byly pořízeny v rámci projektu „Společně proti povodni“ spolufinancovaného Evropskou Unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika –Polsko. Projektu se mimo naší obce účastní také statutární město Karviná, Gmina Zebrzydowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Městské velitelství Státního hasičského záchranného sboru v Jastrzębie-Zdroju. Náklady na pořízení aut představují 8 170 000 Kč, přičemž 90 % částky bude uhrazeno dotací z EU a státního rozpočtu ČR.

logo EU projekt

Logo noc AndersenMěsíc březen je měsícem knihy. V naší obci se každoročně v tomto období pořádá mnoho akcí motivujících děti ke čtení. Vyvrcholením těchto akcí bývá Noc s Andersenem. Organizátorem je obecní knihovna ve spolupráci se základní školou. Již několik let se do této akce zapojují žáci prvních až pátých tříd na všech pobočkách základní školy v naší obce. V páteční podvečer 29. března se tak téměř 140 dětí sešlo ve svých školách či Kulturním centru, aby si společně nejen hrály, ale především četly. Paní učitelky pro děti připravily bohatý program a na děti čekala noc plná dobrodružství a překvapení. Noc s Andersenem tradičně podpořil i starosta obce Marian Lebiedzik, který společně s paní knihovnicí Evou Podstawkovou děti navštívil,  přinesl dárky v podobě knih či různých sladkostí, předčítal dětem, povídal si s nimi a někde se zapojil i do soutěží.  Letošní Noc s Andersenem mají děti za sebou, pěkné vzpomínky jim všem zůstanou v paměti a už se určitě mohou těšit na pohádkové nocování v roce 2020. (videoreportáž, fotogalerie)

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

listopad 2019 - březen 2020

Út  7:30-12:00 12:30-15:30 
7:30-12:00 12:30-15:30
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili