Pasování 2019.00 10 02 08.Still008 logoPasování prvňáčku na čtenáře je závěrečným počinem projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Tento projekt každoročně vyhlašuje Sdružení knihoven a informačních pracovníků (SKIP) ČR. Ten letošní ročník byl už jedenáctý. Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu 2018 do května 2019 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu. Obecní knihovna v Petrovicích připravila pro děti besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou, která představila žáčkům své knížky. Prvňáčci se také přesvědčili jak jinak a zajímavě se dá kniha přečíst, nebo zahrát při scénickém čtení tak zvaném listování. Herci z brněnských divadel si připravili listování z knihy Flouk a Líla od autorky Petry Dvořákové. V malém sále Kulturního centra se letošního pasování zúčastnilo 39 žáků z prvních tříd v doprovodu svých paní učitelek. Děti přišli podpořit také rodiče a rodinní příslušníci. Jako každoročně ani letos nechyběl pan starosta Marian Lebiedzik, který předal dětem knížku pro prvňáčka, původní českou novinku, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Pro školní rok 2018/2019 je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky. Na čtenáře pasoval prvňáčky sám Král všech písmenek a po slavnostním slibu děti obdržely pamětní list na tento den a čtenářský průkaz, který je opravňuje k bezplatnému půjčování knížek během celé druhé třídy. (fotogalerie, videoreportáž

 

IMG 0007Ve středu 19. června 2019 překvapilo v Obecní knihovně předškolní děti karvinské knihovnické divadlo. Paní knihovnice z Regionální knihovny v Karviné: Vladěna Turowská, Marcela Wierzgoń a Marta Orszuliková, si připravily scénické čtení z knížky Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce. Paní knihovnice si samy připravily kostýmy a veškeré rekvizity. Většina dětí tuto povídku důvěrně zná, a proto se předškoláčci ochotně zapojovali do dění. Nadšení malí diváci odměnily snahu paní knihovnic potleskem. Pozitivní vztah dětí ke knížkám lze budovat mnoha způsoby a scénické čtení je beze sporu jedním z nich.

logo EU projekt

Ve dnech od 1.7.2019 do 31.7.2019 bude tělocvična při Základní škole v Petrovicích u Karviné včetně společenské místnosti z provozních důvodů uzavřena.

Tenisový kurt bude nadále v provozu.

Děkujeme za pochopení.

logo koňkyV sobotu 8. června pořádali marklovičtí hasiči veteránské závody s historickými koňskými stříkačkami a po soutěži následoval Festival bez hranic s česko-polským programem. Akce začala ve 12.30 průvodem z marklovického návsí přes Marklowice Górne a zpět. Čtyři páry koní táhly kočáry s představiteli obcí Petrovice u Karviné a Zebrzydowice, s delegací hasičů ze Starego Miasta a hlavně s mladými hasiči, pro které to byl mimořádný zážitek. Za nimi jela hasičská auta, která vezla na přívěsech koňky obsazené veterány v dobovém oblečení. K dobré náladě vyhrávala harmonika a zpíval celý průvod. Vlastní soutěž potom zahájili naši nejmladší. Ukázali, že s hadicemi pracovat umí a také si vědí rady v každé situaci. Potom ukázali své umění veteráni. Všichni dělali, co mohli, no s výsledky na bojišti zamíchal odpočet průměrného věku, takže pohár si už podruhé odvezli veteráni z Ostravy – Plesné. Naši veteráni, veteráni z Marklowic Górnych, Pogwizdowa a Jastrzębia byli ti druzí. Každý sbor dostal na památku diplom, skleničku a veteránku. Po soutěži se všichni přesunuli na hasičskou zahradu, kde vyhrávala kapela pana Švidrnocha. První vstup měla hráčka na cymbałki z Marklowic Górnych. Než dohrála, začala po zahradě pobíhat spousta dětí s pomalovanými tvářičkami, takže na skákacím hradu řádila celá ZOO. Vrcholem pro děti bylo vystoupení klauna Hopsalína. Mezitím z roštů mizela grilovaná kuřecí stehna i ražniči a ze stolů koláče a zákusky české i polské výroby. To vše zapíjely děti malinovkou a dospělí Radegastem. Vrcholem festivalu bylo večerní vystoupení skupiny Divoké kočky, které roztleskalo všechny přítomné. Pak už následovala volná zábava do pozdních nočních hodin. Díky počasí, sponzorům, divákům a hlavně obětavé práci pořadatelů se hasičský den v Dolních Marklovicích vydařil. Odměnou pro pořadatele byla dobrá nálada a usměvavé tváře hostů. (videoreportáž, fotogalerie)

Permoník.00 08 03 04.Still003V neděli 2.6.2019 se v Kulturním centru Petrovice u Karviné konala další velmi úspěšná akce. Sbor přátel zpěvu Permoník společně s Mužským komorním sborem Permoník přijeli ukázat své umění a talent. Koncert nazvaný "Z Petrovic až do Krakowa" byl pomyslnou „generálkou“ před pěveckou soutěží konanou v Krakově a které se SPZ zúčastnil ve dnech 7.- 8.6.2019. S myšlenkou uspořádat tento koncert přišli členové Místní skupiny PZKO Dolní Marklovice, kteří byli zároveň i organizátory celé akce. Koncert navštívilo přes 200 posluchačů nejenom z Karviné a Petrovic, ale také z Polska. Program koncertu byl velmi pestrý a přítomní posluchači ocenili každou píseň intensivním potleskem. (fotogalerie

logo EU projekt

Kkoncert rakousko.01 03 24 00.Still003V sobotu 8. června 2019 navštívil naši obec rakouský pěvecký sbor Musica con GRAZia a v kostele sv. Martina předvedl dechberoucí koncert renesanční hudby 16. a 17. století nazvaný „Láska – radost – vášeň“.
Umělecký vokální ansámbl Musica con GRAZia byl založen v roce 1994. Od roku 1999 je jeho stálou uměleckou vedoucí a dirigentkou Zuzana Ronck, rodačka z Karviné, jedna ze zakládajících členek Permoníku. Repertoár "Musica con GRAZia" je velmi různorodý: od světské a capella hudby renesance přes duchovní skladby všech období až po světové premiéry současných rakouských skladatelů. Díky nádherným madrigalám v podání tohoto hudebního tělesa měli posluchači možnost navštívit Německo, Anglii, Španělsko, Francii a celou hudební cestu uzavřela královna renesance - Itálie. Zazněly skladby takových umělců, jakými byli např. Claudio Monteverdi, Orlando di Lasso, John Bennet nebo Pierre Guédron. Své umění předvedli také sólisté. Sopranistka Tanja Vogrin zahrála na barokní harfě a její kolega Viktor Andriichenko jí doprovodil na barokních houslích. Největší zajímavostí celého koncertu byl zpěv sólisty Maria Lesiaka doprovázený hrou na dobovou loutnu. Celé hudební vystoupení v podání rakouského ansámblu bylo odměněno bouřlivými potlesky ve stoje. (fotogalerie)

log zast 6V pondělí 3. června 2019 se v odpoledních hodinách sešli v prostorách zasedacího sálu obecního úřadu zastupitelé na svém dalším jednání. Stěžejním bodem jednání bylo schvalování závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2018. Obec v tomto roce vykázala přebytek hospodaření ve výši 5 197 093,06 Kč, přičemž rozpočtové příjmy činily 98 341 289,95 Kč a výdaje 93 144 196,89 Kč. Po zohlednění splátek z poskytnutých úvěrů a úroků vzrostl objem finančních prostředků na účtech obce k 31.12. 2018  oproti konci roku 2017 o 2 360 810,06 Kč na výslednou částku 68 132 227,97 Kč. Na celkových příjmech obce se potom významným způsobem podílely dotace, které obec v tomto roce obdržela ve výši 16 005 627,76 Kč. Na výdajové straně představovaly investiční výdaje 24,2 miliony korun. Uvedené hospodaření tak vedlo k nárůstu majetku obce na hodnotu 374 153 329,16 Kč. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné potom vykázala na konci roku majetek v celkové částce 32 350 851,41 Kč. Zastupitelé dále schválili poskytnutí dotace základní a mateřské škole ve výši 1 milion korun, které mohou ve spolupráci s rodiči dětí využít na spolufinancování různých sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které bude škola v nadcházejícím školním roce pořádat. Částka, ve výši 2 000 Kč na jednoho žáka či předškoláka zůstává stejná, jako tomu bylo v roce minulém. V neposlední řadě byl také schválen program, včetně výzvy, pro poskytování zápůjček na předfinancování pořízení ekologického kotle v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací. V souvislosti s tímto byla v rozpočtu vyčleněna částka 8,3 milionu Kč na tyto zápůjčky. Tento objem finančních prostředků vychází ze zájmů obyvatel naší obce o výměnu kotlů a v květnu podaných žádostí o poskytnutí dotace na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. O dotaci ve stejné výši požádala obec Státní fond životního prostředí ČR. (videoreportáž, fotogalerie)

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

duben 2019 - říjen 2019

Út  9:00-12:00 12:30-17:00 
9:00-12:00 12:30-17:00
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili