logo sidlo kolovratK předvánočnímu období v naší obci již několik let neodmyslitelně patří pohádkové představení ochotnického divadelního spolku Kolovrat. V letošním roce divadelníci bavili nejen petrovické děti a dospělé nově nastudovanou pohádkou karvinského autora Stanislava Filipa „Jak šlo šídlo na vandr“. V neděli 17. prosince 2017 tak šídlo spolu se svými zvířecími kamarády vandrovalo Hotelovým domem v Dolních Marklovicích a bavilo více než stovku přítomných dětí i dospělých. Na závěr představení nemohla chybět společná písnička, focení herců s malými diváky či dárečky, které si členové Kolovratu připravili pro své věrné dětské diváky. Proto není divu, že odměnou za jejich snahu jim byl nejen potlesk, ale i rozzářené oči malých diváků. (videoreportáž, fotogalerie)

zast 2017V pondělí 11. prosince 2017 se sešli zastupitelé k poslednímu zasedání v tomto roce. Nejdůležitějším bodem, který byl na programu jednání zastupitelstva, bylo schvalování obecního rozpočtu na rok 2018. Stejně jako v minulých letech i pro příští rok byl schválen rozpočet deficitní, kdy výše příjmů je plánována na 87 911 313 Kč, přičemž předpokládané výdaje dosahují výše 145 590 313 Kč. Rozpočet také v sobě zahrnuje splátky rekonstrukce veřejného osvětlení a poskytnutého úvěru na výstavbu kanalizace v celkové výši 2,321 milionu Kč. Plánovaný deficit bude plně pokryt úsporami obce z minulých let, které k dnešnímu dni činí 65 578 598 Kč, což znamená, že nedojde k zadlužení obce.

I v tomto roce tvoří podstatnou část plánovaných výdajů ty, které jsou určeny na investice do dalšího zvelebení naší obce. Konkrétně se jedná až o 88 milionů korun. Mezi největší investiční akce bude patřit dokončení Kulturního domu, rekonstrukce bývalých stavebnin Salmonie do podoby polytechnického centra určeného pro účely výuky základní školy či výstavba chodníku v části Závada od křižovatky k hraničnímu přechodu Závada-Gołkowice směrem ke kapli. U všech těchto akcí bylo žádáno o spolufinancování prostředky z Evropské unie, velká část vynaložených finančních prostředků by se tak měla v příštích letech do obecního rozpočtu vrátit. (videoreportáž)

Rozpočtové příjmy naleznete zde.

Rozpočtové výdaje naleznete zde.

logo cukrovi 2017V sobotu 9. prosince 2017 zavládla v společenském sále tělocvičny u základní školy v Petrovicích vánoční atmosféra a zavonělo cukroví. Konala se zde totiž výstava vánočního cukroví, kterou uspořádala petrovická Základní organizace Českého svazu žen. A jako už tradičně u akcí pořádaných místními ženami ani tentokrát nezůstalo pouze při ochutnávání různých dobrot z jejich dílny, ale návštěvníci výstavy měli možnost zhlédnout i zajímavý kulturní program. V rámci něho vystoupilo taneční uskupení Zoufalé manželky a folklórní soubor Petrovická beseda. Celá akce se nesla již ve znamení sváteční nálady a předznamenala tak příchod těch nejkrásnějších svátků v roce. (videoreportáž, fotogalerie)

phoca thumb l 890 0411 01.00 02 15 16.still004V minulých letech byla zahájena soustavná oprava místních komunikací na území naší obce. V první fázi dostaly nový živičný povrch cesty, které byly dotčeny stavbou kanalizace především v oblasti Dolních Marklovic a Petrovic. V tomto roce potom proběhla oprava dalších komunikací, které byly zahrnuty do plánu oprav obecních komunikací schváleném v zastupitelstvu v roce 2016. Doposud tak bylo na území naší obce vyspraveno cca 12 km komunikací. V příštím roce by k nim mohlo přibýt až 4 km dalších cest, které vyžadují opravu, s celkovými náklady 5,5 milionů korun. Mezi nejdůležitější komunikace, u nichž se předpokládá oprava, patří cesta přes Pustky od mostu přes Petrůvku směrem na motokros až po křižovatku u rodinného domu čp. 100, cesta v Závadě zvaná Mlýnská od čp. 7 po čp. 169, okružní komunikace v okolí Zámečku od čp. 120, okolo čp. 134 po čp. 131 či cesta v Prstné od restaurace Na Růžku až po křižovatku s cestou k rodinnému domu čp. 14.

Už 75 vlastníků nemovitostí na území Petrovic u Karviné požádalo o tzv. „Kotlíkovou dotaci“, která podporuje výměnu starých kotlů na tuhá paliva novým ekologickým kotlem. Zatímco v prvním kole požádalo o dotaci 23 obyvatel, ve druhém právě probíhajícím kole je to již 52 žadatelů. Přitom uvedená výzva končí až 31. prosince 2018, případně vyčerpáním schválené alokace. Již v dubnu tohoto roku zastupitelstvo rozhodlo, že každému ze žadatelů přispěje na pořízení nového kotle částkou 10 000 Kč. Toto rozhodnutí podpořilo i prosincové zastupitelstvo, které reflektovalo velký zájem ze strany obyvatel Petrovic o ekologické vytápění a schválilo pro příští rok v rozpočtu částku 500 tisíc korun na podporu kotlíkových dotací. Obecní část dotace žadatel automatický obdrží v rámci celkové dotace, kterou vyplácí Moravskoslezský kraj. Podrobnější podmínky kotlíkových dotací můžete nalézt zde.

logo anketa 2017Po loňském pátém místě Sboru dobrovolných hasičů v Závadě v Anketě dobrovolní hasiči roku, se letos do této soutěže přihlásila také naše výjezdová jednotka, která se umístila na krásném druhém místě. Do soutěže jsme se přihlásili se svým zásahem při požáru mořírny v areálu ŽDB Bohumín, ke kterému došlo v sobotu 30. července 2016. Tento požár byl největším požárem roku 2016 v celé České republice a rovněž byl oceněn jako zásah roku 2016. V letošním ročníku ankety jsme se rozhodli oslovit všechny petrovické občany prostřednictvím webových stránek obce s žádostí o podporu při hlasování a jak je vidno z celkového výsledku, řada občanů naši prosbu vyslyšela a rozhodla se tak ocenit naši náročnou práci, když jsme získali celkem 1328 hlasů. Děkuji touto cestou nejen všem, kteří nás podpořili, ale také všem, kteří se na naší činnosti podílejí nebo ji podporují, zejména pak vedení obce v čele se starostou Marianem Lebiedzikem, bez jejichž podpory bychom nemohli naši činnost v takovémto rozsahu a kvalitě vykonávat. Ocenění jsme převzali sobotu 25. 11. 2017 ve dvoraně Rektorátu Vysokého učení technického v Brně.

Další podrobnosti o akci a fotogalerii z akce naleznete zde. Z akce byl pořizován také televizní záznam, který je k nalezení zde.  

logo zpr 12 2017

Právě vyšel nový petrovický zpravodaj č. 6/2017, který si můžete přečíst zde.

 

 

 

 

 

 

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

listopad 2018 - březen 2019

Út  7:30-12:00 12:30-15:30 
7:30-12:00 12:30-15:30
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili